Адвокати Київщини запрошуються до роботи над профільним законодавством

На адресу Ради адвокатів Київської області надійшов лист від народного депутата Георгія Логвинського, в якому він запрошує адвокатів до співпраці у законопроектній роботі в сфері адвокатської діяльності та процесуального законодавства.

Народний депутат нагадав, що у Верховнiй Радi України продовжуе своє функцiонування мiжфракцiйне депутатське об'єднання «Адвокацiя України», до складу якого входить близько 40 народних депутатів України. Bci члени об'єднання мають досвiд у правозахиснiй дiяльностi на професiйнiй основі та мають бажання подальшого покращення законодавства України. Наразi мiжфракцiйне депутатське об'єднання «Адвокацiя України» продовжує активну дiяльнiсть у напрямку посилення гарантiй реалізації конституцiйного права на захист, а також покращення чинного законодавства України, зокрема, у напрямках правових засад органiзацiї та дiяльностi адвокатури, здiйснення адвокатської дiяльностi в Україні, захисту прав правозахисникiв та удосконалення чинного законодавства, що регламентує дiяльнiсть адвокатiв, правозахисникiв та їх об'єднань.

Також повідомляється, що нещодавно на засiданнi Постiйного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Г.Логвинським було iнiцiйовано обговорення та розгляд питання щодо розслiдування випадкiв тиску на адвокатiв. За результатами розгляду Парламентська асамблея Ради Європи прийняла Резолюцiю 2154 (2017), у якiй Асамблея закликала держави-члени оперативно, ефективно, повнiстю незалежно розслiдувати вci звинувачення, погрози, залякування або насильства щодо адвокатiв, в тому числi заяви про вбивство.

3 огляду на викладене, з метою захисту та забезпечення професiйних прав та гарантiй адвокатiв, а також модернiзацiї чинного законодавства України в цiлому, від депутата Логвинського надійшла пропозиція консолiдувати свої зусилля. У зв'язку з вищезазначеним звертаємось до адвокатів Київщини з проханням надати свої пропозицiї з приводу змін до чинного законодавства України, зокрема, щодо удосконалення правових засад дiяльностi адвокатури, посилення гарантiй адвокатської дiяльностi, удосконалення положень, якi регламентують право на захист, удосконалення процесуального законодавства, а також, пропозицiї щодо будь-яких iнших проблемних питань, якi на вашу думку набувають актуальностi.

Пропозицiї просимо направити до 12 червня 2017 року за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 5-7, к.505, а також шляхом направлення електронної копiї на пошту glogvynskyi@rada.gov.ua. Або альтернативний варіант – на адресу Ради адвокатів Київської області – м. Київ, вул. Кирилівська, 15 чи пошта kioblrada@ukr.net