Адвокатські запити: практика Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду

                Справа № 373/612/17

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

31 березня 2017 року  Суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Керекеза Я.І., розглянувши матеріали, які надійшли від Ради адвокатів Київської області, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої начальником відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області, вул. Пасічна, 51, м. Переяслав-Хмельницький,

за ч.5 ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

встановив:

05 грудня 2016 року ОСОБА_1, працюючи на посаді начальника відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області, в приміщенні Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області, що розташоване по вул.Богдана Хмельницького, 27/25 в м.Переяслав-Хмельницькому Київської області, листом № 19/27-01 від 05 грудня 2016 року відмовила в наданні інформації на адвокатський запит адвоката ОСОБА_2, обгрунтувавши відмову тим, що відповідно до ч.2 ст.2, ст.26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» Державний реєстр виборців виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області не має законних підстав для надання відповіді на адвокатський запит.

ОСОБА_1 в суді свою вину не визнала. Зазначила, що в роботі керувалася нормами Закону України «Про Державний реєстр виборців», які передбачають надання запитуваної адвокатом інформації за запитом виборця особисто. Крім того, зазначила, що при складанні протоколу будь-яких пояснень у неї не відбиралося, особисті її дані не встановлювалися, свідків не зазначено, протокол вона отримала поштою.

Адвокат ОСОБА_2 зазначив, що надавав правничу допомогу ОСОБА_3 і відповідно до норм ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернувся з відповідним запитом, надавши необхідні документи на підтвердження своїх повноважень. Вважає відмову у наданні інформації неправомірною.

В суді обставини справи підтвердилися протоколом про адміністративне правопорушення серії КС № 00126 від 30 січня 2017 року, іншими матеріалами адміністративної справи.

Протокол про адміністративне правопорушення відповідає вимогам ст. 256 КУпАП.

В силу ст. 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 цього Закону, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських обєднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Відповідно до ст.20 цього Закону, адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських обєднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських обєднань, яким направлено адвокатський запит, зобовязані не пізніше пяти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про Державний реєстр виборців», кожен виборець має право, зокрема, подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру; отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру.

Проаналізувавши всі докази в їх сукупності, зважаючи на вищезазначені норми Конституції України, ЗУ «Про Державний реєстр виборців» та «;Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вважаю, що дії ОСОБА_1 правильно кваліфіковані за ч.5 ст.212-3 КпАП України, як неправомірна відмова в наданні інформації у відповідь на адвокатський запит відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність, не виявлено.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.38 КУпАП, якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП, провадження у справі про адміністративні правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю в зв»язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

ОСОБА_1 було роз»яснено вищезазначені норми ст. 38 та ст. 247 КУпАП і вона не заперечила проти закриття провадження у справі за цих підстав.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

З врахуванням викладеного, особи притягуваної до адміністративної відповідальності, відповідно до ч. 2 ст. 38, 247 КУпАП України, -

постановив:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КпАП України.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч.5 ст.212-3 КУпАП закрити в звязку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення шляхом подачі до Апеляційного суду Київської області апеляційної скарги через Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області.

 

Суддя                                                                                               Я. І. Керекеза