Оплата внесків

Шановні адвокати! Будьте уважні під час обрання банківської установи, за допомогою якої будете здійснювати переказ коштів на сплату щорічного внеску. За цим посиланням http://ubanks.com.ua/adr/ ви завжди зможете відслідкувати, які банки ліквідовуються, є неплатоспроможними чи мають тимчасову адміністрацію.

Оголошення! Щодо сплати внесків у відділеннях "Укрсиббанку"

 

Про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Рада адвокатів України затвердила розмір внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2022 році на рівні 2481 гривні.

Відповідно, адвокати мають сплатити 70% цієї суми або 1736,7 грн на рахунок Ради адвокатів Київської області і 30% внеску або 744,3 грн на рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Внесок можна оплатити через будь-яку банківську установу України. Квитанції можна буде згенерувати, перейшовши за посиланням

Нагадаємо, що в абзаці 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», визначено, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

ШАНОВНІ АДВОКАТИ! Будьте уважні під час обрання банківської установи, за допомогою якої будете здійснювати переказ коштів на сплату щорічного внеску. За цим посиланням http://ubanks.com.ua/adr/  ви завжди зможете відслідкувати, які банки ліквідовуються, є неплатоспроможними чи мають тимчасову адміністрацію. 

Таким чином, заповнюючи квитанції на сплату щорічних внесків у 2022 році, слід сплачувати наступні суми:

1) на рахунок Ради адвокатів Київської області:

- призначення платежу: 70% щорічного внеску адвоката ______________ (ПІБ)  на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік

- сума платежу 1736 грн 70 копійок

Отримувач платежу: РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ: 38536488

МФО банку: 351005

Поточний рахунок (IBAN) UA503510050000026002433498800

Назва банку: АТ «УкрСиббанк»

Валюта рахунку – ГРН

2) на рахунок Національної асоціації адвокатів України

- призначення платежу: 30% щорічного внеску адвоката ______________ (ПІБ)  на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2022 рік

- сума платежу 744 гривень 30 копійок

Отримувач платежу  -  Національна асоціація адвокатів України

МФО банку  -  320984

Код за ЄДРПОУ -  38488439

Назва банку  -  АТ "ПроКредит Банк"

Поточний рахунок (IBAN) UA623209840000026009210281016

Валюта рахунку – ГРН

 

Увага! Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року (п. 2.5. Положення).

Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України. 

 

Стосовно сплати внесків за минулі роки, то їх порядок та умови сплати залишилися незмінними.

За 14 днів грудня 2012 року сплачується 40,38 грн. (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2012 становила 1073 грн.,  положення про внески було прийнято 17 грудня 2012 року);

За 2013 рік - 1147 грн. (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2013 року).

За 2014 рік - 1218 грн. (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2014 року).

За 2015 рік - 1218 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2015 року).

За 2016 рік – 1378 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2016 року).

За 2017 рік – 1600 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2017 року).

За 2018 рік - 1762 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2018 року).

За 2019 рік - 1921 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 року).

За 2020 рік - 2270 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2020 року)

 

Згідно ПОЛОЖЕННЯ про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлена наступна відповідальність за несплату внесків:

2.16. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

2.18. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

2.19. Для цiлей, передбачених Роздiлом VI «Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть адвоката» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», належним надсиланням, повідомленням адвоката про порушення дисциплiнарної справи з пiдстав порушення порядку сплати (несплати, сплати не у повному розмiрi, прострочення сплати) щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, про її розгляд та про прийняття рiшення щодо порушеної дисциплiнарної справи є також надсилання такої інформації адвокату на зазначену в ЄРАУ електронну пошту чи розміщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоціації адвокатiв України.

2.20 Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

2.21. Притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення порядку та строкiв сплати щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування не звiльняє його вiд сплати такого внеску.

2.22. Наслiдком несплати адвокатом у встановлений строк щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування — джерела фiнансування ведения Єдиного реєстру адвокатiв України, є перехiд вiдомостей про нього в стан неактивних та невидимих для користувачiв офiцiйного веб-сайту НААУ, обробка i пiдтримка яких адмiнiстратором ЄРАУ не здiйснюється. Такий адвокат не має права приймати участь в дiяльностi (роботi) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку iз вiдсутнiстю даних про нього в ЄРАУ.