Плановий кошторис доходів та витрат Ради адвокатів Київської області на 2017 рік

Плановий кошторис доходів та витрат Ради адвокатів Київської області на 2017 рік

       
    ДОДАТОК
До протоколу звітно-виборчої Конференції
 адвокатів Київської області
 від 18 лютого 2017р
  ПЛАНОВИЙ КОШТОРИС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
РАДИ АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 РІК
 
 
   
     залишок
коштів на 01.01.2017р
4 911 606.00
    ПЛАНОВІ НАДХОДЖЕННЯ:  
  1.1 Щорічні внески  4 500 000.00
  1.2 Оплата за внесення до ЄРАУ
 помічників адвокатів
400 000.00
  1.3 внески від осіб,що мають намір пройти стажування 350 000.00
  1.5 відсотки по депозиту 150 000.00
    ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ: 5 400 000.00
    ВСЬОГО КОШТІВ: 10 311 606.00
  ПЛАНОВІ ВИТРАТИ:
  1 Адміністративні витрати: 3 740 000.00
    у т.ч.:  
  1.1 оплата праці та індексація зарплати
працівників секретаріату
980 000.00
  1.2 заохочувальні виплати та надбавки 200 000.00
  1.3 винагорода по виборним посадам 560 000.00
  1.4 нарахування на фонд оплати праці 385 000.00
  1.5 витрати на ремонт приміщення  200 000.00
  1.6 компенсація комунальних послуг 100 000.00
  1.7 витрати на придбання ОЗ,МШП,МНМА 200 000.00
  1.8 витрати на канцтовари,бланки,поштові послуги,
телефонний зв'язок
300 000.00
  1.9 витрати на інтернет,бух.програми,підписка на
 періодичні видання
35 000.00
  1.10 послуги банку 30 000.00
  1.11 витрати на обслуговування сайту та медіа-підтримку 200 000.00
  1.12 витрати на транспортні послуги 350 000.00
  1.13 організаційно-представницькі та господарські
 витрати
150 000.00
  1.14 витрати на оренду приміщення для засідань Ради 50 000.00
  2 Витрати по основній діяльності: 4 225 000.00
    у т.ч.:  
  2.1 30% до НААУ(помічники) 12 000.00
  2.2 витрати на проведення тренінгів по
 підвищенню кваліфікації
500 000.00
  2.3 відрахування в КДКА 15% щорічних внесків 675 000.00
  2.4 витрати на соціально-громадські заходи  1 500 000.00
  2.5 матеріальна допомога адвокатам та членам їх сімей 200 000.00
  2.6 витрати на проведення зборів та конференцій 600 000.00
  2.7 оплата позапланових послуг та інші видатки 100 000.00
  2.8 відшкодування витрат по комітету  захисту прав
 адвокатів
500 000.00
  2.9 витрати на відрядження 18 000.00
  2.10 витрати по адміністративній практиці 120 000.00
    ВСЬОГО адміністративних та витрат
 по основній діяльності:
7 965 000.00
       
    Залишок: 2 346 606.00
       
    Голова Ради адвокатів
Київської області    _____________       Бойко П.А.
 
       
    Головний бухгалтер _____________ Мотовилова Н.М.