Порядок отримання відповіді на адвокатський запит

Шановні колеги!

Доволі часто адвокатам доводиться стикатися з проблемою в отриманні відповіді на адвокатський запит.

Чинним Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантоване право адвокатів звертатися з адвокатським запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Також передбачена обов’язковість відповіді на адвокатський запит. Зокрема, чітко встановлюються часові рамки, протягом яких адвокату має бути дана відповідь на направлений запит. Ненадання ж відповіді у встановлений Законом строк тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, що неправомірно відмовили у наданні інформації, або прострочили надання інформації, або надали неповну або невідповідну дійсності інформацію.
Відповідно до вимог законодавства, до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. Проте, склалася стала практика, коли адвокати не отримують відповідь на адвокатський запит лише у зв’язку з недотриманням ними вимог Закону щодо оформлення запиту. А саме, адвокати не додають до адвокатського запиту ордер або свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, тому що помилково вважають, що необхідно додавати або ордер, або свідоцтво! Хоча в Законі додатки до адвокатського запиту прописані «через кому».

Також всім відома ситуація, коли правоохоронні органи України, які отримують адвокатські запити, не просто не дотримуються строків надання відповіді, а «хоронять» їх на рівні канцелярій та відділів діловодства. І тоді обурені адвокати звертаються за допомогою до Ради адвокатів регіону з заявами про складення протоколів про адміністративне правопорушення відносно слідчих, начальників СІЗО тощо. А у відповідь отримують відмову з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.15 КУпАП, передбачено, що військовослужбовці та військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.

Ст.2 Закону України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» передбачено, що дисциплінарний проступок - це невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.

Відповідно до ч.1 ст.1 вищевказаного Закону - службова дисципліна полягає в дотриманні особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.

Згідно п.2.2 «Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах МВС України», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №230 від 12.03.2013 р., службове розслідування проводиться уповноваженим на те начальником у разі: невиконання або неналежного виконання особами РНС під час службової діяльності вимог чинного законодавства, що призвело до порушення прав та законних інтересів громадян або негативно вплинуло на забезпечення виконання покладених на ОВС завдань з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю; скоєнні особою РНС адміністративного правопорушення.

Абз.4 п.3.1. вище вказаної Інструкції передбачає, що начальники ГУМВС, УМВС мають право призначати службові розслідування стосовно осіб рядового та начальницького складу РНС тих органів чи підрозділів внутрішніх справ, діяльність яких вони координують або контролюють.

Згідно п.2.5. Інструкції - підстави для призначення службового розслідування можуть міститися в службових документах осіб РНС, матеріалах перевірок, письмових зверненнях громадян України, осіб без громадянства та іноземців, депутатських запитах та зверненнях народних депутатів України, повідомленнях уповноважених органів досудового розслідування, заявах і повідомленнях інших правоохоронних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації або в інших документах, отриманих в установленому законодавством України порядку. 

Таким чином, для притягнення до відповідальності за ненадання інформації на адвокатський запит суб’єктів, перелічених в ст. 15 КУпАП, адвокатам необхідно звертатися до Ради адвокатів регіону з заявою про складення клопотання щодо проведення службового розслідування або службової перевірки та про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко