Про надання роз’яснень практичних питань реалізації Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо організаційних форм адвокатської діяльності

Рада адвокатів України, розглянувши колективне звернення адвокатів адвокатського об’єднання «Партнери» Островської М.А. та Островської Л.А., в якому викладено прохання надати роз’яснення практичних питань реалізації Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо організаційних форм адвокатської діяльності. Крім того, до НААУ звертаються адвокати, які вимушено покинули територію свого місця проживання, де здійснювали адвокатську діяльність, у тому числі у зв’язку із АТО, і наразі не мають можливості повноцінно нею займатися та стати на податковий облік, врахувавши пропозиції членів Ради адвокатів України, керуючись Положенням про Раду адвокатів України, надає наступне роз’яснення.

Про право адвоката одночасно займатись адвокатською діяльністю індивідуально (як самозайнята особа) та в організаційно – правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон) визначено, що адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом, здійснює виключно адвокат – фізична особа. Адвокатська діяльність є незалежною професійною діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Незалежно від обраної адвокатом організаційно – правової форми адвокатської діяльності підставою для її здійснення є договір про надання правової допомоги, законодавчо визначені його форма та зміст. Не залежать також від обраної організаційно – правової форми адвокатської діяльності і повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Законом визначені одні і ті ж документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги – договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, що також не залежать від обраної адвокатом організаційно – правової форми адвокатської діяльності, за виключенням лише, ким видано ордер адвокатом, адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням (стаття 26 Закону).

Тому адвокатська діяльність у кількох визначених Законом організаційно-правових формах, як така, що не суперечить одна одній, може здійснюватись адвокатом одночасно.

У зв’язку із цим, у разі здійснення адвокатом своєї адвокатської діяльності одночасно у кількох організаційно-правових формах, на нього покладається обов’язок уникнення самої можливості виникнення конфлікту інтересів між його особистими інтересами та професійними правами і обов’язками, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання ним професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій.

Про інформацію, яка зазначається в Єдиному реєстрі адвокатів України щодо організаційних форм адвокатської діяльності, у разі, якщо адвокат одночасно займається адвокатською діяльністю індивідуально (як самозайнята особа) та в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 17 Закону до Єдиного реєстру адвокатів України включаються, серед іншого, відомості про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку.

За умови додержання вимог, зазначених у першій частині цього роз’яснення та, у випадку одночасного здійснення адвокатської діяльності у декількох організаційно-правових формах, Законом не заборонено вносити відомості до Єдиного реєстру адвокатів України щодо найменування і місцезнаходження одночасно декількох організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності.

Про право адвоката поєднувати адвокатську діяльність із трудовими відносинами, зокрема, одночасно бути членом адвокатського об’єднання та знаходитися з ним у трудових відносинах.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону несумісною з діяльністю адвоката є:

- робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- військова або альтернативна (невійськова) служба;

- нотаріальна діяльність;

- судово-експертна діяльність.

Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі).

Водночас, чинне законодавство України, не передбачає для адвокатів заборони працювати за трудовим наймом.

Отже, адвокат має право поєднувати адвокатську діяльність із трудовими відносинами, якщо вони не стосуються випадків, зазначених у частині першій статті 7 Закону.

Адвокат зобов’язаний додержуватися у своїй професійній діяльності Правил адвокатської етики, з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на нього обов’язки, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним присязі.