Протокол № 1 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради адвокатів Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.
Присутні:
1. Бойко Петро Анатолійович
2. Чернобай Олег Валерійович
3. Костін Ілля Миколайович
4. Сіваков Леонід Миколайович
5. Лішневський Ілля Георгійович
6. Ткаченко Сергій Михайлович
7. Демидюк Ольга Борисівна
8. Поліщук Володимир Анатолійович
9. Клапчук Федір Петрович
10. Павленко Ганна Миколаївна
Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.
Запрошена: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести перше засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:
1. Вибори заступника Голови Ради адвокатів Київської області та секретаря Ради адвокатів Київської області.
2. Визначення напрямків діяльності Ради адвокатів Київської області та розподіл функціональних обов’язків між членами Ради.
3. Питання щодо утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
4. Питання щодо державної реєстрації Ради адвокатів Київської області, відкриття рахунків, оренди та інші організаційні питання.
Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: затвердити наступний порядок денний першого засідання Ради адвокатів Київської області:
1. Вибори заступника Голови Ради адвокатів Київської області та секретаря Ради адвокатів Київської області.
2. Визначення напрямків діяльності Ради адвокатів Київської області та розподіл функціональних обов’язків між членами Ради.
3. Питання щодо утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
4. Питання щодо державної реєстрації Ради адвокатів Київської області, відкриття рахунків, оренди та інші організаційні питання.

По першому питанню: Вибори заступника Голови Ради адвокатів Київської області та секретаря Ради адвокатів Київської області
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. на підставі частини 3 статті 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» запропонував обрати заступником Голови Ради адвокатів Київської області Сівакова Леоніда Миколайовича, а секретарем Ради адвокатів Київської області – Демидюк Ольгу Борисівну.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: обрати заступником Голови Ради адвокатів Київської області Сівакова Леоніда Миколайовича, а секретарем Ради адвокатів Київської області – Демидюк Ольгу Борисівну.
 

По другому питанню: Визначення напрямків діяльності Ради адвокатів Київської області та розподіл функціональних обов’язків між членами Ради
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував визначити напрямки діяльності Ради адвокатів Київської області та розподілити функціональні обов’язки між членами Ради.
За результатами обговорення членами Ради адвокатів Київської області було запропоновано визначити наступні напрямки діяльності Ради адвокатів Київської області з відповідним розподілом функціональних обов’язків між членами Ради:
1. Забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захист професійних прав адвокатів – Костін Ілля Миколайович.
2. Захист соціальних прав адвокатів – Павленко Ганна Миколаївна.
3. Надання безоплатної правової допомоги (з підпорядкуванням комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги) – Лішневський Ілля Георгійович.
4. Підвищення кваліфікації адвокатів (проведення семінарів, конференцій тощо) – Чернобай Олег Валерійович.
5. Інформаційно-методична підтримка адвокатів (створення і розповсюдження методик, різноманітного довідкового і інформаційного матеріалу) – Клапчук Федір Петрович.
6. Менторська (наставницька) робота з молодими адвокатами та стажування – Ткаченко Сергій Михайлович.
7. Медіа підтримка (створення та підтримка сайту, бюлетеня, вісника тощо) – Поліщук Володимир Анатолійович.
8. Міжнародні зв’язки та міжнародні програми – Лавренко Ніна Миколаївна.
Також за результатами обговорення було запропоновано покласти на Голову Ради адвокатів Київської області Бойка П.А., заступника Голови Ради адвокатів Київської області Сівакова Л.М. та секретаря Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. загальні обов’язки із забезпечення функціонування роботи Ради адвокатів Київської області.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: визначити наступні напрямки діяльності Ради адвокатів Київської області з відповідним розподілом функціональних обов’язків між членами Ради:
1. Забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захист професійних прав адвокатів – Костін Ілля Миколайович.
2. Захист соціальних прав адвокатів – Павленко Ганна Миколаївна.
3. Надання безоплатної правової допомоги (з підпорядкуванням комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги) – Лішневський Ілля Георгійович.
4. Підвищення кваліфікації адвокатів (проведення семінарів, конференцій тощо) – Чернобай Олег Валерійович.
5. Інформаційно-методична підтримка адвокатів (створення і розповсюдження методик, різноманітного довідкового і інформаційного матеріалу) – Клапчук Федір Петрович.
6. Менторська (наставницька) робота з молодими адвокатами та стажування – Ткаченко Сергій Михайлович.
7. Медіа підтримка (створення та підтримка сайту, бюлетеня, вісника тощо) – Поліщук Володимир Анатолійович.
8. Міжнародні зв’язки та міжнародні програми – Лавренко Ніна Миколаївна.
Покласти на Голову Ради адвокатів Київської області Бойка П.А., заступника Голови Ради адвокатів Київської області Сівакова Л.М. та секретаря Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. загальні обов’язки із забезпечення функціонування роботи Ради адвокатів Київської області.
 

По третьому питанню: Питання щодо утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. надав слово члену Ради адвокатів Київської області Лішневському І.Г., за яким закріплено напрям надання безоплатної правової допомоги (з підпорядкуванням комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги) та покладено відповідні функціональні обов’язки.
Лішневський І. Г. запропонував надати йому час для підготовки пропозицій щодо кількісного та персонального складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та відкласти розгляд цього питання до наступного засідання Ради адвокатів Київської області.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: надати члену Ради адвокатів Київської області Лішневському І.Г. час для підготовки пропозицій щодо кількісного та персонального складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та відкласти розгляд цього питання до наступного засідання Ради адвокатів Київської області.
 

По четвертому питанню: Питання щодо державної реєстрації Ради адвокатів Київської області, відкриття рахунків, оренди та інші організаційні питання
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного, а саме: питання щодо державної реєстрації Ради адвокатів Київської області, відкриття рахунків, оренди та інших організаційних питань.
Відповідно до частин 7, 8 статті 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що рада адвокатів регіону є юридичною особою, повноваження і порядок роботи якої визначаються, зокрема, положенням про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.
Станом на 16.10.2012 Рада адвокатів України ще не сформована, що унеможливлює затвердження та подальшу державну реєстрацію Ради адвокатів Київської області, а також вирішення інших організаційних питань, пов’язаних з функціонуванням Ради адвокатів Київської області як юридичної особи.
Тому, за результатами обговорення цього питання було запропоновано розглянути його після проведення Установчого з’їзду адвокатів України та формування Ради адвокатів України.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: відкласти розгляд питання щодо державної реєстрації Ради адвокатів Київської області, відкриття рахунків, оренди та інших організаційних питань до проведення Установчого з’їзду адвокатів України та формування Ради адвокатів України.

Голова Ради адвокатів
Київської області             П. А. Бойко

Секретар Ради адвокатів
Київської області             О. Б. Демидюк