Протокол № 14 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

м. Київ                                                                                                                29.05.2014

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Сіваков Леонід Миколайович

3. Дмитренко Дмитро Федорович

4. Поліщук Володимир Анатолійович

5. Демидюк Ольга Борисівна

6. Клапчук Федір Петрович

7. Лішневський Ілля Георгійович

8. Гусейнова-Чекурда Регіна Захидівна

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та Голова Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Грубський Андрій Віталійович.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

2. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд питань, що стосуються діяльності Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

5. Розгляд заяв та прийняття рішень про надання можливості сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на умовах розстрочки  наступним адвокатам: Крохіній Л.І., Чорненькій О.І., Максимів В.Д.

6. Розгляд заяви  та прийняття рішення про виключення з Реєстру адвокатів Київської області адвоката Гнасько Надії Олександрівни на підставі заяви Гнасько Н.О. від 08.05.2014 р.

Надійшла пропозиція від Секретаря Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. про включення до порядку денного наступних питань:

-         обрання членів Комітету з питань адвокатської етики;

-         вирішення питання щодо оплати вартості путівки на санаторно-курортне лікування та реабілітацію для Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

2. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд питань, що стосуються діяльності Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

5. Розгляд заяв та прийняття рішень про надання можливості сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на умовах розстрочки  наступним адвокатам: Крохіній Л.І., Чорненькій О.І., Максимів В.Д.

6. Розгляд заяви  та прийняття рішення про виключення з Реєстру адвокатів Київської області, адвоката Гнасько Надії Олександрівни на підставі заяви Гнасько Н.О. від 08.05.2014 р.

7. Обрання членів Комітету з питань адвокатської етики. 

8. Вирішення питання щодо оплати вартості путівки на санаторно-курортне лікування та реабілітацію для Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В.

 

По першому питанню: Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

1

Бардадим Руслан Володимирович

2

Москаленко Катерина Вікторівна

3

Жажиєв Анатолій Гаспарович

4

Петренко Павло Іванович

5

Рогачова Юлія Вікторівна

6

Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

7

Кіцелюк Ярослав Миколайович

8

Савченко Юлія Іванівна

9

Пурлінський Дмитро Юрійович

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.              Маркєлов Вадим Валентинович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами.

2.              Ткаченко Сергій Олександрович - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

3.              Літвінов Олексій Віталійович - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами.

4.              Майданік Володимир Юхимовия - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами.

5.              Швець Олександр Віталійович - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами.

6.              Ніколаєнко Вікторія Валеріївна - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами.

7.              Порхун Олеся Павлівна - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з низькою заробітною платою.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

1

Бардадим Руслан Володимирович

2

Москаленко Катерина Вікторівна

3

Жажиєв Анатолій Гаспарович

4

Петренко Павло Іванович

5

Рогачова Юлія Вікторівна

6

Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

7

Кіцелюк Ярослав Миколайович

8

Маркєлов Вадим Валентинович

9

Ткаченко Сергій Олександрович

10

Літвінов Олексій Віталійович

11

Майданік Володимир Юхимовия

12

Швець Олександр Віталійович

13

Ніколаєнко Вікторія Валеріївна

14

Порхун Олеся Павлівна

15

Савченко Юлія Іванівна

16

Пурлінський Дмитро Юрійович

 

 По другому питанню: Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Расторгуєв Олександр Валерійович

2.              Дробаха Сергій Вікторович

3.              Борсук Анатолій Олексійович

4.              Ринденко Олександр Анатолійович

5.              Речицька Яна Олександрівна

6.              Горьова Надія Миколаївна

7.              Меєрович Наталія Анатоліївна

8.              Святішенко Олександра Вікторівна

9.              Чайка Ольга Вікторівна

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Расторгуєв Олександр Валерійович

2.              Дробаха Сергій Вікторович

3.              Борсук Анатолій Олексійович

4.              Ринденко Олександр Анатолійович

5.              Речицька Яна Олександрівна

6.              Горьова Надія Миколаївна

7.              Меєрович Наталія Анатоліївна

8.              Святішенко Олександра Вікторівна

9.              Чайка Ольга Вікторівна

 

По третьому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Расторгуєв Олександр Валерійович

2.              Дробаха Сергій Вікторович

3.              Борсук Анатолій Олексійович

4.              Ринденко Олександр Анатолійович

5.              Речицька Яна Олександрівна

6.              Горьова Надія Миколаївна

7.              Меєрович Наталія Анатоліївна

8.              Святішенко Олександра Вікторівна

9.              Чайка Ольга Вікторівна

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Расторгуєв Олександр Валерійович

2.              Дробаха Сергій Вікторович

3.              Борсук Анатолій Олексійович

4.              Ринденко Олександр Анатолійович

5.              Речицька Яна Олександрівна

6.              Горьова Надія Миколаївна

7.              Меєрович Наталія Анатоліївна

8.              Святішенко Олександра Вікторівна

9.              Чайка Ольга Вікторівна

По четвертому питанню: Розгляд питань, що стосуються діяльності Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про те, що відповідно до п. 7.1. Положення про Комітет захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Радою адвокатів Київської області.

Оскільки для досягнення мети, для якої створений Комітет, а саме: підвищення авторитету адвокатури в державі та суспільстві шляхом об’єднання зусиль адвокатів для ефективної реалізації своїх професійних прав, а також забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Голова Комітету Грубський А.В. докладає багато зусиль, зробив вагомий особистий внесок, сумлінно виконує свої обов’язки, Голова Ради Бойко П.А. запропонував призначити Грубському Андрію Віталійовичу винагороду в розмірі 5 000,00 грн. на місяць.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: призначити Голові Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Грубському А.В. винагороду в розмірі 5 000,00 грн. на місяць.

 

По п’ятому питанню: Розгляд заяв та прийняття рішень про надання можливості сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на умовах розстрочки  наступним адвокатам: Крохіній Л.І., Чорненькій О.І., Максимів В.Д.

Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. доповіла  про те, що до Ради адвокатів Київської області звернулися адвокати Крохіна Л.І., Чорненька О.І., Максимів В.Д. з заявами про розстрочку сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у рівних частинах у зв’язку з неспроможністю сплатити цей внесок одноразовим платежем.

Відповідно до п. 1 Рішення Ради адвокатів України № 28 від 02.04.2014 року, Рада адвокатів регіону має право прийняти рішення про розстрочку сплати щорічного внеску у рівних частках, які мають вноситись у першій декаді кожного кварталу року, у випадках обґрунтованих причин неспроможності адвоката сплатити цей внесок одноразовим платежем.

Розглянувши вищевказані заяви, запропоновано:

-         надати розстрочку сплати щорічного внеску адвокату Крохіній Л.І.

-         відкласти розгляд заяви адвоката Чорненької О.І. про розстрочку сплати щорічного внеску до наступного чергового засідання Ради, у зв’язку з тим, що адвокат не обґрунтувала причини неспроможності сплати внеску.

-         задовольнити заяву адвоката Максимів В.Д. про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю без надання розстрочки сплати щорічного внеску.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили:

-         надати розстрочку сплати щорічного внеску адвокату Крохіній Л.І.

-         відкласти розгляд заяви адвоката Чорненької О.І. про розстрочку сплати щорічного внеску до наступного чергового засідання Ради, у зв’язку з тим, що адвокат не обґрунтувала причини неспроможності сплати внеску.

-         Задовольнити заяву адвоката Максимів В.Д. про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю без надання розстрочки сплати щорічного внеску.

 

По шостому питанню: Розгляд заяви  та прийняття рішення про виключення з Реєстру адвокатів Київської області, адвоката Гнасько Надії Олександрівни на підставі заяви Гнасько Н.О. від 08.05.2014 р.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про те, що до Ради адвокатів звернулася адвокат Гнасько Н.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 576, видане КДКА в Чернігівській області 04.10.2011 року) із заявою про виключення із реєстру адвокатів Київської області у зв’язку зі зміною місця проживання та робочого місця.

Відповідно до п. 4.6.1. Порядку ведення єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого Рішенням РАУ № 26 від 17.12.2012 року, із змінами, затвердженими Рішенням РАУ № 184 від 27.07.2013 року, заява про внесення змін щодо адреси робочого місця адвоката повинна містити відомості, передбачені п. 3.1. статті 3 цього Порядку з доданими належно засвідченими копіями документів на їх підтвердження (договір оренди, безоплатного користування, свідоцтво про право власності на приміщення тощо).

Оскільки заява адвоката Гнасько Н.О. відповідає вимогам вищевказаного положення, запропоновано виключити адвоката Гнасько Н.О. із реєстру адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: виключити адвоката Гнасько Н.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 576, видане КДКА в Чернігівській області 04.10.2011 року) із реєстру адвокатів Київської області.

 

По сьомому питанню: Обрання членів Комітету з питань адвокатської етики. 

Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. доповіла  про те, що рішенням Ради адвокатів України № 24 від 28.02.2014 року було затверджено Положення про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України.

У зв’язку з цим необхідно обрати членів Комітету від Ради адвокатів Київської області.

Були запропоновані наступні кандидатури: Гусейнова-Чекурда Регіна Захидівна та Крупнова Любов Василівна.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: обрати членами Комітету з питань адвокатської етики від Ради адвокатів Київської області Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну та Крупнову Любов Василівну.

 

По восьмому питанню: Вирішення питання щодо оплати вартості путівки на санаторно-курортне лікування та реабілітацію для Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В.

Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. доповіла  про те, що під час проведення позачергового З’їзду адвокатів України в м. Одеса 26.04.2014 року, під час конфлікту між адвокатами постраждала Голова КДКА Київської області Ковбасінська Галина Василівна, якій були нанесені тілесні ушкодження та яка після стаціонарного лікування потребує реабілітації.  

Оскільки на щорічній Конференції адвокатів Київської області, яка відбулася 12.04.2014 року, було затверджено кошторис Ради адвокатів Київської області на 2014 рік, в якому передбачена стаття витрат «соціально-громадські заходи та витрати», було запропоновано оплатити для Ковбасінської Галини Василівни вартість путівки на санаторно-курортне лікування та реабілітацію за рахунок коштів Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили:  оплатити вартість путівки на санаторно-курортне лікування та реабілітацію тривалістю 15 днів для Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. за рахунок Ради адвокатів Київської області.

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                               П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                            О.Б. Демидюк