Протокол № 16 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

м. Київ                                                                                                                  28.08.2014

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Сіваков Леонід Миколайович

3. Дмитренко Дмитро Федорович

4. Поліщук Володимир Анатолійович

5.Демидюк Ольга Борисівна

6. Клапчук Федір Петрович

7. Лішневський Ілля Георгійович

8. Гусейнова-Чекурда Регіна Захидівна

9. Павленко Ганна Миколаївна

10. Чернобай Олег Валерійович

 Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та Голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області Гусейнова Жанна Володимирівна.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

2. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

3. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

5.  Доповідь бухгалтера Ради адвокатів Київської області Мотовилової Н.М. про стан наповнення бюджету Ради за рахунок надходжень щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на 28.08.2014 р.

6. Розгляд питання про розмір відшкодування витрат за ведення адміністративної практики  уповноваженому члену Ради Лішневському І.Г.

7. Розгляд питання про призначення винагороди уповноваженому члену Ради Гусейновій-Чекурді Регіні Захидівні за організацію проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

2. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

3. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

5.  Доповідь бухгалтера Ради адвокатів Київської області Мотовилової Н.М. про стан наповнення бюджету Ради за рахунок надходжень щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на 28.08.2014 р.

6. Розгляд питання про розмір відшкодування витрат за ведення адміністративної практики  уповноваженому члену Ради Лішневському І.Г.

7. Розгляд питання про призначення винагороди уповноваженому члену Ради Гусейновій-Чекурді Регіні Захидівні за організацію проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Київської області.

По першому питанню: Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

1

Якименко Надія Василівна

2

Скалівенко Василь Вікторович

3

Черноволов В'ячеслав Андрійович

4

Корнійчук Наталія Василівна

5

Тазлован Євген Васильович

6

Грушовець Аліна Сергіївна

7

Максимець Володимир Сергійович

8

Короп Олексій Вікторович

9

Головненко Дмитро Олександрович

10

Теплюх Віталій Володимирович

11

Харченко Костянтин Іванович

12

Балабан Іван Костянтинович

13

Абрамян Сімон Сімонович

14

Самбур Андрій Вікторович

15

Малиневський Павло Петрович

16

Федчишин Віоллета Віталіївна

17

Федчишин Анатолій Савелійович

18

Борисенко Анастасія Сергіївна

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.              Деговець Лілія Олександрівна– з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

2.              Ільїна Дар'я Валеріївна - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

1

Якименко Надія Василівна

2

Скалівенко Василь Вікторович

3

Черноволов В'ячеслав Андрійович

4

Корнійчук Наталія Василівна

5

Тазлован Євген Васильович

6

Грушовець Аліна Сергіївна

7

Максимець Володимир Сергійович

8

Короп Олексій Вікторович

9

Головненко Дмитро Олександрович

10

Теплюх Віталій Володимирович

11

Харченко Костянтин Іванович

12

Балабан Іван Костянтинович

13

Абрамян Сімон Сімонович

14

Самбур Андрій Вікторович

15

Малиневський Павло Петрович

16

Федчишин Віоллета Віталіївна

17

Федчишин Анатолій Савелійович

18

Борисенко Анастасія Сергіївна

19

Ільїна Дар'я Валеріївна

Деговець Лілії Олександрівні направлення на стажування не видавати у зв’язку з її відсутністю на засідання Ради адвокатів Київської області.

 

 По другому питанню: Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Брагін Олександр Олегович

2.              Кричевський Віталій Володимирович

3.              Додатко Руслан Володимирович

4.              Безверха Юлія Валеріївна

5.              Фейзопуло Станіслав Олександрович

6.              Завгородній  Олексій Валентинович

7.              Наугольна Олена Володимирівна

8.              Євсєєв Михайло Володимирович

9.              Матієк Ірина Степанівна 

10.          Журавський Олександр Анатолійович

11.          Провоторов  Олександр Петрович

12.          Гопкало Вадим Володимирович

13.          Литвиненко Леся Анатоліївна

14.          Слівінський Ігор Олександрович

15.          Солдаткін Олександр Сергійович

16.          Путраймс Ілмарс Ілмарович

17.          Маловатський Іван Сергійович

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Брагін Олександр Олегович

2.              Кричевський Віталій Володимирович

3.              Додатко Руслан Володимирович

4.              Безверха Юлія Валеріївна

5.              Фейзопуло Станіслав Олександрович

6.              Завгородній  Олексій Валентинович

7.              Наугольна Олена Володимирівна

8.              Євсєєв Михайло Володимирович

9.              Матієк Ірина Степанівна 

10.          Журавський Олександр Анатолійович

11.          Провоторов  Олександр Петрович

12.          Гопкало Вадим Володимирович

13.          Литвиненко Леся Анатоліївна

14.          Слівінський Ігор Олександрович

15.          Солдаткін Олександр Сергійович

16.          Путраймс Ілмарс Ілмарович

17.          Маловатський Іван Сергійович

 

По третьому питанню: Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Базалюк Ольга Юріївна

2.              Федорків Денис Васильович

3.              Пінчук Костянтин Юрійович

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Базалюк Ольга Юріївна

2.              Федорків Денис Васильович

3.              Пінчук Костянтин Юрійович

 

По четвертому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Брагін Олександр Олегович

2.              Кричевський Віталій Володимирович

3.              Додатко Руслан Володимирович

4.              Безверха Юлія Валеріївна

5.              Фейзопуло Станіслав Олександрович

6.              Завгородній  Олексій Валентинович

7.              Наугольна Олена Володимирівна

8.              Євсєєв Михайло Володимирович

9.              Матієк Ірина Степанівна 

10.          Журавський Олександр Анатолійович

11.          Провоторов  Олександр Петрович

12.          Гопкало Вадим Володимирович

13.          Литвиненко Леся Анатоліївна

14.          Слівінський Ігор Олександрович

15.          Солдаткін Олександр Сергійович

16.          Путраймс Ілмарс Ілмарович

17.          Маловатський Іван Сергійович

18.          Базалюк Ольга Юріївна

19.          Федорків Денис Васильович

20.          Пінчук Костянтин Юрійович

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Брагін Олександр Олегович

2.              Кричевський Віталій Володимирович

3.              Додатко Руслан Володимирович

4.              Безверха Юлія Валеріївна

5.              Фейзопуло Станіслав Олександрович

6.              Завгородній  Олексій Валентинович

7.              Наугольна Олена Володимирівна

8.              Євсєєв Михайло Володимирович

9.              Матієк Ірина Степанівна 

10.          Журавський Олександр Анатолійович

11.          Провоторов  Олександр Петрович

12.          Гопкало Вадим Володимирович

13.          Литвиненко Леся Анатоліївна

14.          Слівінський Ігор Олександрович

15.          Солдаткін Олександр Сергійович

16.          Путраймс Ілмарс Ілмарович

17.          Маловатський Іван Сергійович

18.          Базалюк Ольга Юріївна

19.          Федорків Денис Васильович

20.          Пінчук Костянтин Юрійович

 

По п’ятому питанню: Доповідь бухгалтера Ради адвокатів Київської області Мотовилової Н.М. про стан наповнення бюджету Ради за рахунок надходжень щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на 28.08.2014 р.

Слухали: Бухгалтер Ради адвокатів Київської області Мотовилова Н.М. доповіла про те, що станом на 28.08.2014 року до бюджету Ради надійшов тільки 71 % щорічних внесків адвокатів від запланованого в кошторисі.

Внески за 2014 рік сплатили 2139 адвокатів.

Для порівняння: внески за 2013 рік сплатили 3307 адвокатів, за 2012 рік 3274 адвокати. З тих, що платили в 2012 -2013 роках, не сплатило за 2014 рік 1194 адвокати.  Зовсім не платили внески 958 адвокатів.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: взяти інформацію до відома.

 

По шостому питанню: Розгляд питання про розмір відшкодування витрат за ведення адміністративної практики  уповноваженому члену Ради Лішневському І.Г.

Слухали: Уповноваженого Радою адвокатів Київської області члена Ради Лішневського І.Г., який повідомив про те, що відповідно до Протоколу № 15 від 17.07.2014 року засідання Ради адвокатів Київської області, розмір суми відшкодування за ведення адміністративної практики, а саме за складання адміністративного протоколу був підвищений та становив 1000 (одна тисяча) гривень і 600 (шістсот) гривень за ведення справи у суді.

Проте, у зв’язку з тим, що до бюджету Ради надійшов тільки 71 % щорічних внесків адвокатів від запланованого в кошторисі, Лішневський І.Г. запропонував зменшити йому розмір суми відшкодування за ведення адміністративної практики та встановити його в розмірі 800 (вісімсот) гривень за складання адміністративного протоколу  і 400 (чотириста) гривень за ведення справи у суді.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: зменшити розмір суми відшкодування за ведення адміністративної практики Лішневському Іллі Георгійовичу та встановити його в розмірі 800 (вісімсот) гривень за складання адміністративного протоколу  і 400 (чотириста) гривень за ведення справи у суді.

По сьомому питанню: Розгляд питання про призначення винагороди уповноваженому члену Ради Гусейновій-Чекурді Регіні Захидівні за організацію проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Київської області.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про те, що відповідно до п. 7.2. Положення про Раду адвокатів Київської області, Рада адвокатів регіону здійснює володіння, користування та розпоряджання коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності/користуванні відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених актами НААУ.

Оскільки до основних видів діяльності Ради адвокатів Київської області відноситься сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів регіону, а Регіна Захидівна Гусейнова-Чекурда докладає багато зусиль для належної організації проведення заходів з підвищення кваліфікації, зробила вагомий особистий внесок, Голова Ради Бойко П.А. запропонував призначити Гусейновій-Чекурді Регіні Захидівні заробітну плату в розмірі 5000,00 грн. на місяць.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: за організацію проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Київської області призначити Гусейновій-Чекурді Регіні Захидівні заробітну плату в розмірі 5000,00 грн. на місяць . 

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                            П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                            О.Б. Демидюк