Протокол № 19 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

м. Київ                                                                                                        19.12.2014

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Сіваков Леонід Миколайович

3. Дмитренко Дмитро Федорович

4. Поліщук Володимир Анатолійович

5.Демидюк Ольга Борисівна

6. Клапчук Федір Петрович

7. Лішневський Ілля Георгійович

8. Гусейнова-Чекурда Реґіна Захидівна

9. Костін Ілля Павлович

10. Павленко Ганна Миколаївна

11. Чернобай Олег Валерійович

 Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

Запрошені: Голова дисциплінарної палати КДКА Київської області Гусейнова Жанна Володимирівна, Голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області Мартишенко Тамара Олександрівна. 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Урочисте вручення почесних відзнак: «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, МАЙСТЕРНІСТЬ ТА МУДРІСТЬ», «ЛИЦАРЮ АДВОКАТУРИ», «ЗА ВІДДАНІСТЬ АДВОКАТСЬКІЙ ПРОФЕСІЇ», «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПРИНЦИПОВІСТЬ У БОРОТЬБІ ЗА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА», «ЗА ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ», «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ».

2.Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

3. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

5. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

Голосували: «За» - 11 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1 Урочисте вручення почесних відзнак: «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, МАЙСТЕРНІСТЬ ТА МУДРІСТЬ», «ЛИЦАРЮ АДВОКАТУРИ», «ЗА ВІДДАНІСТЬ АДВОКАТСЬКІЙ ПРОФЕСІЇ», «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПРИНЦИПОВІСТЬ У БОРОТЬБІ ЗА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА», «ЗА ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ», «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ».

2.Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

3. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

5. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

По першому питанню: Урочисте вручення почесних відзнак: «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, МАЙСТЕРНІСТЬ ТА МУДРІСТЬ», «ЛИЦАРЮ АДВОКАТУРИ», «ЗА ВІДДАНІСТЬ АДВОКАТСЬКІЙ ПРОФЕСІЇ», «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПРИНЦИПОВІСТЬ У БОРОТЬБІ ЗА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА», «ЗА ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ», «ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. доповів  про те, що до 01 грудня 2014 року відбулося засідання Номінаційного комітету Ради адвокатів Київської області, на якому був затверджений перелік адвокатів, представлених до нагородження з нагоди Дня адвокатури у номінаціях:

1. Почесною відзнакою (дерево) «За професіоналізм та принциповість у боротьбі за верховенство права» вирішили нагородити адвокатів, які мають досвід роботи та позитивні рекомендації, а саме:

1.        Прокопенка Олександра Павловича

2.        Романцову Антоніну Йосипівну

3.        Остапенко Валентину Олексіївну

4.        Бойко Людмилу Володимирівну

5.        Титаренка Дмитра Миколайовича

6.        Криворучко Світлану Миколаївну

2. Скляною нагородою (статуеткою) «За професіоналізм майстерність та мудрість» вирішили нагородити адвокатів, які досягли успіхів у адвокатській професії, а саме:

1.              Гусейнову Жанну Володимирівну

2.              Березуцького Юрія Володимировича

3.              Боярова Віктора Івановича

3. Скляною нагородою (статуеткою) «За відданість адвокатській професії» вирішили нагородити адвокатів, які віддані адвокатській роботі та мають позитивні рекомендації, а саме:

1.              Кожем`яченка Володимира Йосиповича

2.              Лєпшина Віктора Васильовича

3.              Дмитренка Григорія Васильовича

4. Скляною нагородою (статуеткою) «Лицарю адвокатури» вирішили нагородити мужнього адвоката, а саме:

1.                            Лакушу Андрія Віталійовича

5. Грамотою «За професіоналізм у адвокатській діяльності» вирішили нагородити адвокатів, які мають досвід роботи та позитивні рекомендації, а саме:

1.               Луцика Арсена Алімовича

2.               Дідору Антона Костянтиновича

3.               Плагун Людмилу Станіславівну

4.               Кузьменко Світлану Володимирівну

5.               Музиченко Ольгу Олегівну

6.               Семида Людмилу Василівну

7.               Неживок Ігоря Вікторовича

8.               Березинця Валерія Васильовича

9.               Дегтяренка Володимира Григоровича

10.           Лисака Олександра Миколайовича

11.           Крамара Олега Петровича

12.           Козацького Олександра Михайловича

13.           Кузьменка Валерія Олексійовича

Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував затвердити рішення Номінаційного комітету Ради адвокатів Київської області від 01.12.2014 року та нагородити адвокатів у вище перелічених номінаціях.

Голосували: «За» - 11 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: затвердити рішення Номінаційного комітету Ради адвокатів Київської області від 01.12.2014 року та нагородити адвокатів у вищеперелічених номінаціях.

По другому питанню: Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Бардадим Руслан Володимирович

2.              Москаленко Катерина Вікторівна

3.              Жажиєв Анатолій Гаспарович

4.              Петренко Павло Іванович

5.              Рогачова Юлія Вікторівна

6.              Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

7.              Кіцелюк Ярослав Миколайович

8.              Маркєлов Вадим Валентинович

9.              Ткаченко Сергій Олександрович

10.          Літвінов Олексій Віталійович

11.          Майданік Володимир Юхимович

12.          Швець Олександр Віталійович

13.          Ніколаєнко Вікторія Валеріївна

14.          Порхун Олеся Павлівна

15.          Савченко Юлія Іванівна

16.          Павленко Роман Григорович

17.          Пурлінський Дмитро Юрійович

Голосували: «За» - 11 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Бардадим Руслан Володимирович

2.              Москаленко Катерина Вікторівна

3.              Жажиєв Анатолій Гаспарович

4.              Петренко Павло Іванович

5.              Рогачова Юлія Вікторівна

6.              Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

7.              Кіцелюк Ярослав Миколайович

8.              Маркєлов Вадим Валентинович

9.              Ткаченко Сергій Олександрович

10.          Літвінов Олексій Віталійович

11.          Майданік Володимир Юхимович

12.          Швець Олександр Віталійович

13.          Ніколаєнко Вікторія Валеріївна

14.          Порхун Олеся Павлівна

15.          Савченко Юлія Іванівна

16.          Павленко Роман Григорович

17.          Пурлінський Дмитро Юрійович

По третьому питанню: Розгляд заяв та прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5               ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Харін Олексій Миколайович

2.              Левицький Євген Вадимович

3.              Вітошко Віктор Анатолійович

4.              Петренко Анна Сергіївна

5.              Вовк Сергій Олегович

6.              Іванов Вадим Петрович

Голосували: «За» - 11 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Харін Олексій Миколайович

2.              Левицький Євген Вадимович

3.              Вітошко Віктор Анатолійович

4.              Петренко Анна Сергіївна

5.              Вовк Сергій Олегович

6.              Іванов Вадим Петрович

По четвертому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Бардадим Руслан Володимирович

2.              Москаленко Катерина Вікторівна

3.              Жажиєв Анатолій Гаспарович

4.              Петренко Павло Іванович

5.              Рогачова Юлія Вікторівна

6.              Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

7.              Кіцелюк Ярослав Миколайович

8.              Маркєлов Вадим Валентинович

9.              Ткаченко Сергій Олександрович

10.          Літвінов Олексій Віталійович

11.          Майданік Володимир Юхимович

12.          Швець Олександр Віталійович

13.          Ніколаєнко Вікторія Валеріївна

14.          Порхун Олеся Павлівна

15.          Савченко Юлія Іванівна

16.          Павленко Роман Григорович

17.          Пурлінський Дмитро Юрійович

18.          Харін Олексій Миколайович

19.          Левицький Євген Вадимович

20.          Вітошко Віктор Анатолійович

21.          Петренко Анна Сергіївна

22.          Вовк Сергій Олегович

23.          Іванов Вадим Петрович

Голосували: «За» - 11 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Бардадим Руслан Володимирович

2.              Москаленко Катерина Вікторівна

3.              Жажиєв Анатолій Гаспарович

4.              Петренко Павло Іванович

5.              Рогачова Юлія Вікторівна

6.              Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

7.              Кіцелюк Ярослав Миколайович

8.              Маркєлов Вадим Валентинович

9.              Ткаченко Сергій Олександрович

10.          Літвінов Олексій Віталійович

11.          Майданік Володимир Юхимович

12.          Швець Олександр Віталійович

13.          Ніколаєнко Вікторія Валеріївна

14.          Порхун Олеся Павлівна

15.          Савченко Юлія Іванівна

16.          Павленко Роман Григорович

17.          Пурлінський Дмитро Юрійович

18.          Харін Олексій Миколайович

19.          Левицький Євген Вадимович

20.          Вітошко Віктор Анатолійович

21.          Петренко Анна Сергіївна

22.          Вовк Сергій Олегович

23.          Іванов Вадим Петрович

По п’ятому питанню: Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

1

Виндюк Ігор Григорович

2

Литвинець Сергій Анатолійович

3

Скульський Олександр Миколайович

4

Шахуріна -Черевко Ганна Миколаївна

5

Мацула Мар'ян Богданович

6

Поваляєв Павло Олегович

7

Бабюк Сергій Миколайович

8

Доготар Анетта Юріївна

9

Татаров Олег Юрійович

10

Філіпенко Ольга Володимирівна

11

Гальчинський Дмитро Сергійович

12

Ахтімірова Марина Геннадіївна

13

Авраменко Юлія Яремівна

14

Кравченко Вікторія Володимирівна

15

Гріденко Тамара Вікторівна

16

Ситник Ганна Миколаївна

17

Романенко Олександр Миколайович

18

Бабенко В’ячеслав Васильович

19

Зарецька Діана Миколаївна

20

Воронов Ігор Олександрович

21

Морозова Наталія Віталіївна

22

Коваль Сергій Олегович

23

Савченко Анна Володимирівна

24

Кравцов Данил Олександрович

25

Малик Андрій Олександрович

26

Трикоза Василь Васильович

27

Михайлов Юрій Олександрович

28

Тимощук Сергій Олександрович

29

Усик Ігор Ігорович

30

Мармиш Вячеслав ыванович

31

Керевич Олег Васильович

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.              Кокташева Тетяна Сергіївна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

2.              Сьомушкіна Тетяна Іванівна– з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

3.              Любченко Андрій Володимирович– з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

4.              Старчевод Сергій Анатолійович– з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

Голосували: «За» - 11 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

1

Виндюк Ігор Григорович

2

Литвинець Сергій Анатолійович

3

Скульський Олександр Миколайович

4

Шахуріна -Черевко Ганна Миколаївна

5

Мацула Мар'ян Богданович

6

Поваляєв Павло Олегович

7

Бабюк Сергій Миколайович

8

Доготар Анетта Юріївна

9

Татаров Олег Юрійович

10

Філіпенко Ольга Володимирівна

11

Гальчинський Дмитро Сергійович

12

Ахтімірова Марина Геннадіївна

13

Авраменко Юлія Яремівна

14

Кравченко Вікторія Володимирівна

15

Гріденко Тамара Вікторівна

16

Ситник Ганна Миколаївна

17

Романенко Олександр Миколайович

18

Бабенко Вячеслав Васильович

19

Зарецька Діана Миколаївна

20

Воронов Ігор Олександрович

21

Кокташева Тетяна Сергіївна

22

Морозова наталія Віталіївна

23

Коваль Сергій Олегович

24

Савченко Анна Володимирівна

25

Кравцов Данил Олександрович

26

Малик Андрій Олександрович

27

Сьомушкіна Тетяна Іванівна

28

Трикоза Василь Васильович

29

Михайлов Юрій Олександрович

30

Любченко Андрій Володимирович

31

Тимощук Сергій Олександрович

32

Усик Ігор Ігорович

33

Мармиш Вячеслав ыванович

34

Керевич Олег Васильович

35

Старчевод Сергій Анатолійович

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                            П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                            О.Б. Демидюк