Протокол № 2 засідання Ради адвокатів Київської областi

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради адвокатів Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.
Присутні:
1. Бойко Петро Анатолійович
2. Чернобай Олег Валерійович
3. Сіваков Леонід Миколайович
4. Лішневський Ілля Георгійович
5. Ткаченко Сергій Михайлович
6. Демидюк Ольга Борисівна
7. Поліщук Володимир Анатолійович
8. Лавренко Ніна Миколаївна
9. Павленко Ганна Миколаївна
Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.
Запрошена: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:
1. Питання створення комітету з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області.
2. Створення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та затвердження її складу.
3. Питання щодо участі в конкурсі на кращого знавця права серед вихованців інтернатних закладів, ініційованому обласним управлінням юстиції.
4. Щодо призначення відповідальної особи за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення.
5. Питання щодо організації діяльності Ради адвокатів Київської області в умовах відсутності юридичної реєстрації.
Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:
1. Питання створення комітету з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області.
2. Створення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та затвердження її складу.
3. Питання щодо участі в конкурсі на кращого знавця права серед вихованців інтернатних закладів, ініційованому обласним управлінням юстиції.
4. Щодо призначення відповідальної особи за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення.
5. Питання щодо організації діяльності Ради адвокатів Київської області в умовах відсутності юридичної реєстрації.
 

По першому питанню: Питання створення комітету з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував створити при Раді адвокатів Київської області комітет з захисту прав адвокатів.
Член Ради адвокатів Київської області Ткаченко С.М. запропонував не використовувати назву «Комітет», оскільки Рада адвокатів Київської області ще не зареєстрована як юридична особа.
Член Ради адвокатів Київської області Чорнобай О.В. запропонував розпочати роботу з підготовки списку представників (адвокатів), які б здійснювали захист прав адвокатів Київської області.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: розпочати роботу по створенню органу Ради адвокатів Київської області під робочою назвою «Комітет з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області» та з підготовки списку представників (адвокатів), які б здійснювали захист прав адвокатів Київської області.
 

По другому питанню: Створення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та затвердження її складу
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Лішневський І.Г. повідомив, що на даний час у Київській області вторинну безоплатну правову допомогу надають 76 адвокатів. За результатами другого конкурсу відібрано ще 32 адвокати, які будуть надавати вторинну безоплатну правову допомогу по Київській області.
Відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рада адвокатів регіону утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
До повноважень вказаної комісії віднесено отримання звернень від суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, надання висновків за результатами розгляду цих звернень, а також систематизація проблемних питань з надання безоплатної правової допомоги.
Запропоновано створити комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги у кількості 5 (п’яти) осіб. Персонально особи, що входили б до комісії, ще не визначені.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: розпочати роботу по створенню комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та визначення осіб, які б входили до її складу.
 

По третьому питанню: Питання щодо участі в конкурсі на кращого знавця права серед вихованців інтернатних закладів, ініційованому обласним управлінням юстиції
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. повідомив, що 28.11.2012 до Ради адвокатів Київської області надійшов лист Головного управління юстиції у Київській області, в якому висловлювалося запрошення взяти участь у проведенні конкурсу на кращого знавця права серед вихованців інтернатних закладів Київської області та можливість підтримки обдарованої молоді.
Член Ради адвокатів Київської області Ткаченко С.М. повідомив, що він має намір взяти участь у проведенні конкурсу на кращого знавця права серед вихованців інтернатних закладів Київської області та підтримати обдаровану молодь.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Взяти вказану інформацію до відому.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
 

По четвертому питанню: Щодо призначення відповідальної особи за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. повідомив, що відповідно до ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
Статтею 212-3 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність за порушення права на інформацію, зокрема, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на адвокатський запит відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а на підставі п. 9-1 ст. 255 КУпАП до осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення віднесено голову ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноваженого радою члена ради адвокатів (стаття 212-3 – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Тому голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував призначити відповідальною особою за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення члена Ради адвокатів Київської області Лавренко Ніну Миколаївну, про що надати їй відповідні повноваження шляхом видачі довіреності.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили:
1. Призначити відповідальною особою за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення члена Ради адвокатів Київської області Лавренко Ніну Миколаївну.
2. Уповноважити члена Ради адвокатів Київської області Лавренко Ніну Миколаївну на складання протоколів про адміністративні правопорушення (стаття 212-3 – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
3. Зобов’язати Голову Ради адвокатів Київської області Бойка Петра Анатолійовича видати члену Ради адвокатів Київської області відповідну довіреність для посвідчення наданих повноважень.
 

По п’ятому питанню: Питання щодо організації діяльності Ради адвокатів Київської області в умовах відсутності юридичної реєстрації
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. повідомив, що на даний час Радою адвокатів України Положення про Раду адвокатів Київської області ще не затверджено, а тому не існує правової можливості зареєструвати Раду адвокатів Київської області як юридичну особу, відкрити рахунки у банках, укласти договір оренди приміщення тощо.
Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Взяти вказану інформацію до відому.

 
Голова Ради адвокатів
Київської області            П.А. Бойко

 
Секретар Ради адвокатів
Київської області            О.Б. Демидюк