Протокол № 20 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

м. Київ                                                                                                                 29.01.2015

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Дмитренко Дмитро Федорович

3. Поліщук Володимир Анатолійович

4.Демидюк Ольга Борисівна

5. Клапчук Федір Петрович

6. Костін Ілля Павлович

7. Павленко Ганна Миколаївна

8. Чернобай Олег Валерійович

 Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та Голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області Мартишенко Тамара Олександрівна. 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

2. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

5. Інше.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

2. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

5. Інше.

По першому питанню: Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Кочетова Ольга Василівна

2.              Головненко Ольга Михайлівна

3.              Байлов Костянтин Віталійович

4.              Першин Юрій Юрійович

5.              Вакуленко Віталій Вікторович

6.              Яковенко Юрій Миколайович

7.              Краснікова Марина Олександрівна

8.              Пархоменко Олена Олегівна

9.              Шумило Наталія Миколаївна

10.          Лісняк Сергій Григорович

11.          Купрієнко Володимир Миколайович

12.          Рубан Віталій Геннадійович

13.          Турченюк Назарій Вікторович

14.          Романенко Ярослав Михайлович

15.          Попова Олена Валентинівна

16.          Пєнязькова Ольга Олександрівна

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що стажист Кривенко Олександр Анатолійович, який проходив стажування у керівника стажування Олкової Таміли Олександрівни, за результатами стажування не надав до Ради адвокатів Київської області звіт про виконання індивідуального плану стажування. У зв’язку з цим, Рада адвокатів Київської області не має можливості оцінити результати стажування Кривенка О.А. та прийняти рішення про видачу йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до п. 11.2, 11.5, 11.6 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, при оцінюванні результатів стажування, рада адвокатів регіону на своєму засіданні приймає рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про продовження стажування на строк від одного до трьох місяців.

У зв’язку з неможливістю оцінити результати стажування Кривенка О.А., Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував продовжити Кривенку О.А. строк стажування на один місяць.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Кочетова Ольга Василівна

2.              Головненко Ольга Михайлівна

3.              Байлов Костянтин Віталійович

4.              Першин Юрій Юрійович

5.              Вакуленко Віталій Вікторович

6.              Яковенко Юрій Миколайович

7.              Краснікова Марина Олександрівна

8.              Пархоменко Олена Олегівна

9.              Шумило Наталія Миколаївна

10.          Лісняк Сергій Григорович

11.          Купрієнко Володимир Миколайович

12.          Рубан Віталій Геннадійович

13.          Турченюк Назарій Вікторович

14.          Романенко Ярослав Михайлович

15.          Попова Олена Валентинівна

16.          Пєнязькова Ольга Олександрівна

Продовжити стажисту Кривенку О.А. строк стажування на один місяць.

По другому питанню: Розгляд заяв та прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5              ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Чигир Тетяна Федотівна

2.              Овчаров Сергій Олексійович

3.              Сукомел Олександр Олександрович

4.              Киченок Андрій Сергійович

5.              Бітківський Володимир Михайлович

6.              Кучерявий Володимир Володимирович

7.              Кибало Андрій Ярославович

8.              Костюк Вадим Олегович

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Чигир Тетяна Федотівна

2.              Овчаров Сергій Олексійович

3.              Сукомел Олександр Олександрович

4.              Киченок Андрій Сергійович

5.              Бітківський Володимир Михайлович

6.              Кучерявий Володимир Володимирович

7.              Кибало Андрій Ярославович

8.              Костюк Вадим Олегович

Слухали: член Ради адвокатів Київської області Дмитренко Д.Ф. доповів  про те, що до Ради адвокатів Київської області звернулась Левкович Ліна Анатоліївна із заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч.5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Відповідно до ч.4 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» порядок проходження стажування затверджується Радою адвокатів України.

Рішенням Ради адвокатів України №81 від 16.02.2013 року з наступними змінами затверджено Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, яким в п.12.3 передбачено перелік необхідних документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

Згідно наданих Левкович Л.А. документів, основним місцем її роботи з 02.01.2009 року по теперішній час, є посада начальника юридичного відділу Університету сучасних знань.

З 14.10.2011 року по теперішній час, Левкович Л.А. за сумісництвом працює помічником адвоката Мороза Анатолія Степановича.

Відповідно до роз’яснень, викладених у Рішенні Ради адвокатів України №63 від 4-5 липня 2014 року, час роботи на посаді помічника адвоката за сумісництвом не зараховується до стажу роботи в галузі права, необхідного для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Статтею 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування.

Окрім цього, Левкович Л.А. є начальником юридичного відділу Університету сучасних знань, і відповідно зобов’язана відпрацьовувати повний робочий день.

В тих випадках, коли робота помічника адвоката не є основним місцем роботи, не можуть виключатися умови для зловживань, за яких особа може рахуватися на паперах помічником адвоката, а насправді виконувати іншу роботу за своєю посадою і за основним місцем роботи. Таким чином, створюються мнимі підстави для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, наслідком чого Рада буде змушена видавати свідоцтво особам, які насправді не працювали помічником адвоката. Фактично Рада буде поставлена в залежність від добросовісності кандидата на отримання звання адвоката.

Стаж роботи помічника адвоката протягом одного року повинен бути реальним. Тому об’єктивним критерієм, за яким може вираховуватися стаж помічника адвоката, це робота претендента помічником адвоката на постійній основі.

Відповідно до п.2 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.

Є істотним, що таких правил не передбачено для помічника адвоката. Тому будь-яка особа, яка склала кваліфікаційний іспит, має постійне місце роботи і бажає отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю має можливість безперешкодно у вільний час від роботи пройти стажування протягом шести місяців.  

Враховуючи, що Левкович Л.А. відповідно до вказаних положень не має належного стажу, це є підставою для відмови Левкович Л.А. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі ч.5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Член Ради адвокатів Київської області Дмитренко Д.Ф. запропонував відмовити Левкович Л.А. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі ч.5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Голосували: «За» - 7 голосів, «Проти» - 1 голос, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: відмовити Левкович Л.А. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

По третьому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Кочетова Ольга Василівна

2.              Головненко Ольга Михайлівна

3.              Байлов Костянтин Віталійович

4.              Першин Юрій Юрійович

5.              Вакуленко Віталій Вікторович

6.              Яковенко Юрій Миколайович

7.              Краснікова Марина Олександрівна

8.              Пархоменко Олена Олегівна

9.              Шумило Наталія Миколаївна

10.          Лісняк Сергій Григорович

11.          Купрієнко Володимир Миколайович

12.          Рубан Віталій Геннадійович

13.          Турченюк Назарій Вікторович

14.          Романенко Ярослав Михайлович

15.          Попова Олена Валентинівна

16.          Пєнязькова Ольга Олександрівна

17.          Чигир Тетяна Федотівна

18.          Овчаров Сергій Олексійович

19.          Сукомел Олександр Олександрович

20.          Киченок Андрій Сергійович

21.          Бітківський Володимир Михайлович

22.          Кучерявий Володимир Володимирович

23.          Кибало Андрій Ярославович

24.          Костюк Вадим Олегович

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Кочетова Ольга Василівна

2.              Головненко Ольга Михайлівна

3.              Байлов Костянтин Віталійович

4.              Першин Юрій Юрійович

5.              Вакуленко Віталій Вікторович

6.              Яковенко Юрій Миколайович

7.              Краснікова Марина Олександрівна

8.              Пархоменко Олена Олегівна

9.              Шумило Наталія Миколаївна

10.          Лісняк Сергій Григорович

11.          Купрієнко Володимир Миколайович

12.          Рубан Віталій Геннадійович

13.          Турченюк Назарій Вікторович

14.          Романенко Ярослав Михайлович

15.          Попова Олена Валентинівна

16.          Пєнязькова Ольга Олександрівна

17.          Чигир Тетяна Федотівна

18.          Овчаров Сергій Олексійович

19.          Сукомел Олександр Олександрович

20.          Киченок Андрій Сергійович

21.          Бітківський Володимир Михайлович

22.          Кучерявий Володимир Володимирович

23.          Кибало Андрій Ярославович

24.          Костюк Вадим Олегович

По четвертому питанню: Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

1

Приходько Герман Олегович

2

Серьогін Станіслав Юрійович

3

Кочкаров Владислав Вікторович

4

Кунденко Михайло Валерійович

5

Бурлаченко Сергій Сергійович

6

Стрикун Ольга Григорівна

7

Музиченко Володимир Михайлович

8

Шершньов Павло Сергійович

9

Гусев Костянтин Олександрович

10

Яковинець Анатолій Іларіонович

11

Семерга Сергій Ілліч

12

Потьомкін Андрій Олександрович

13

Дем'яненко Геннадій Олександрович

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.              Борщик Сергій Володимирович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

2.              Кравець Дмитро Миколайович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

3.              Бенескул Артур Васильович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

 

Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив присутніх, що деякі особи, а саме: Серьогін Станіслав Юрійович, Кочкаров Владислав Вікторович, Потьомкін Андрій Олександрович, які подали заяви про намір проходити стажування, не з’явилися на засідання Ради адвокатів Київської області для отримання направлення стажування. Запропонував не видавати вказаним особам направлення на стажування, а розгляд їх заяв відкласти до наступного засідання Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

1

Приходько Герман Олегович

2

Борщик Сергій Володимирович

3

Кравець Дмитро Миколайович

4

Кунденко Михайло Валерійович

5

Бурлаченко Сергій Сергійович

6

Стрикун Ольга Григорівна

7

Музиченко Володимир Михайлович

8

Шершньов Павло Сергійович

9

Гусев Костянтин Олександрович

10

Яковинець Анатолій Іларіонович

11

Семерга Сергій Ілліч

12

Бенескул Артур Васильович

13

Дем'яненко Геннадій Олександрович

 

Не видавати направлення на стажування та відкласти розгляд заяв про намір проходити стажування наступним особам:

1.              Серьогін Станіслав Юрійович

2.              Кочкаров Владислав Вікторович

3.              Потьомкін Андрій Олександрович

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                            П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                            О.Б. Демидюк