Протокол № 21 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Дмитренко Дмитро Федорович

3. Павленко Ганна Миколаївна

4. Сіваков Леонід Миколайович

5. Лішневський Ілля Георгійович

6. Гусейнова-Чекурда Регіна Захидівна

7. Поліщук Володимир Анатолійович

8. Демидюк Ольга Борисівна

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Розгляд позовної заяви адвоката Трускавецького Романа Степановича до Ради адвокатів Київської області про визнання його права адвоката із адресою робочого місця у місті Києві, а не в Київській області.

2. Розгляд питання щодо можливості придбання приміщення для Ради адвокатів Київської області.

3. Ініціатива Ради адвокатів Київської області щодо включення додатково до порядку денного 3-го З’їзду адвокатів України питань про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Вищої ради юстиції.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Розгляд позовної заяви адвоката Трускавецького Романа Степановича до Ради адвокатів Київської області про визнання його права адвоката із адресою робочого місця у місті Києві, а не в Київській області.

2. Розгляд питання щодо можливості придбання приміщення для Ради адвокатів Київської області.

3. Ініціатива Ради адвокатів Київської області щодо включення додатково до порядку денного 3-го З’їзду адвокатів України питань про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Вищої ради юстиції.

По першому питанню: Розгляд позовної заяви адвоката Трускавецького Романа Степановича до Ради адвокатів Київської області про визнання його права адвоката із адресою робочого місця у місті Києві, а не в Київській області

          Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про те, що до Ради адвокатів Київської області із Подільського районного суду міста Києва надійшла позовна заява адвоката Трускавецького Романа Степановича до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів Київської області, третя особа – Рада адвокатів міста Києва про визнання права, припинення дії, яка порушує право, визнання незаконним рішення, відновлення становища, яке існувало до порушення, відшкодування збитків та відшкодування моральної шкоди у зв’язку з дискримінацією.

          Також Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що у зв’язку з цими обставинами, адміністратором бази Єдиного реєстру адвокатів України Ради адвокатів Київської області було проведено перевірку даних бази ЄРАУ та встановлено наступне.

          Адвокат Трускавецький Роман Степанович отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3306/10 19.04.2007 за рішенням № 151 Київської обласної КДКА від 19.04.2007 та згідно його заяви від № 90829 від 20.05.2013, вхідний №346 внесений до Єдиного реєстру адвокатів України Радою адвокатів Київської області із адресою робочого місця адвоката: м. Київ,                         вул. Полупанова, 21.

Окрім цього, протягом 2013-2014 років адвокат Трускавецький Роман Степанович відповідно до статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», брав участь в органах адвокатського самоврядування по Київській області, а саме : 15.03.2014 він брав участь у загальних зборах адвокатів Київської області з обрання делегатів на Конференцію адвокатів Київської області. За результатами рейтингового голосування на загальних зборах, адвоката Трускавецького Романа Степановича було обрано делегатом на позачергову конференцію адвокатів Київської області, призначену на 05.04.2014, та в якій він також брав участь.

          Внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2013-2014 роки були сплачені адвокатом Трускавецьким Романом Степановичем в повному обсязі на поточний рахунок Ради адвокатів Київської області.

          Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко зазначив, що в прохальній частині позовної заяви однією з вимог є визнання за адвокатом Трускавецьким Романом Степановичем права брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраним до їх складу, зокрема Конференції адвокатів міста Києва, Ради адвокатів міста Києва, КДКА міста Києва, ВКДКА, Ревізійної комісії міста Києва, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, З’їзду адвокатів України.

         На виконання приписів ч. 4 статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Радою адвокатів України затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Згідно Закону та цього Порядку відомості про адвоката (та їх зміни) вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України протягом 3-х днів, і ґрунтуються, перш за все, на волевиявленні адвоката.

        З метою дотримання гарантій професійної адвокатської діяльності та права на здійснення адвокатського самоврядування, які забезпечуються відповідною радою адвокатів регіону, Порядком ведення Єдиного реєстру адвокатів України  встановлена  спрощена  процедура внесення  відповідних змін в Єдиний реєстр адвокатів України щодо адреси робочого місця адвоката з одного регіону в інший. Із цією метою адвокат отримує в раді адвокатів регіону за поточною адресою робочого місця трансферний витяг з Єдиного реєстру адвокатів України (п.4.6.1.).

          Із вказаної позовної заяви вбачається волевиявлення адвоката Трускавецького Романа Степановича, спрямоване на перебування поза складом адвокатів Київської області.

          Адвокат Трускавецький Роман Степанович про засідання Ради адвокатів Київської області, призначене на 25.02.2015, був повідомлений належним чином, проте взяти у ньому участь бажання не виявив.

          За результатами обговорення цього питання членами Ради адвокатів Київської області, було запропоновано йдучи на зустріч адвокату Трускавецькому Роману Степановичу та враховуючи його особисте волевиявлення, спрямоване на перебування поза складом адвокатів Київської області, прийняте рішення про видачу адвокату Трускавецькому Роману Степановичу трансферного витягу з Єдиного реєстру адвокатів України для переходу до Ради адвокатів іншого регіону.

          На виконання вказаного рішення та з метою уникнення негативних наслідків, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності та недопущення порушення професійних обов’язків, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю даних щодо адвоката Трускавецького Романа Степановича в Єдиному реєстрі адвокатів України, запропонувати адвокату Трускавецькому Роману Степановичу протягом трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення Радою адвокатів Київської області отримати трансферний витяг в цілях реєстрації в Раді адвокатів іншого регіону.

          Роз’яснити, що у разі неотримання адвокатом Трускавецьким Романом Степановичем трансферного витягу протягом строку, встановленого в цьому рішенні, він буде виключений зі складу адвокатів Київської області, а відомості щодо нього, як адвоката Київської області, будуть неактивними для користувачів Єдиного реєстру адвокатів України.

          Разом з тим, роз’яснити адвокату Трускавецькому Роману Степановичу, що у разі недостатності строку, встановленого Радою адвокатів Київської області для отримання трансферного витягу, та з метою уникнення негативних наслідків, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності та недопущення порушення професійних обов’язків, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю даних щодо адвоката Трускавецького Романа Степановича в Єдиному реєстрі адвокатів України у разі неотримання ним трансферного витягу в зазначений строк, він може бути продовжений на той самий строк з моменту подання адвокатом Трускавецьким Романом Степановичем до Ради адвокатів Київської області заяви про продовження строку для отримання трансферного витягу.         

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності.

Таким чином, відповідно до ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та враховуючи волевиявлення адвоката Трускавецького Романа Степановича реалізовувати своє право на адвокатське самоврядування за захищати свої права та гарантії у раді адвокатів іншого регіону, висловлене в позовній заяві, він має бути виключений зі складу адвокатів, які включені до Єдиного реєстру адвокатів України по  Київській області.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рада адвокатів Київської області

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів

Вирішили:

          1. Враховуючи волевиявлення адвоката Трускавецького Романа Степановича,  спрямоване на перебування поза складом адвокатів Київської області, видати адвокату Трускавецькому Роману Степановичу трансферний витяг з Єдиного реєстру адвокатів України для переходу до Ради адвокатів іншого регіону.

         2. Запропонувати адвокату Трускавецькому Роману Степановичу протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Радою адвокатів Київської області отримати трансферний витяг у цілях реєстрації в Раді адвокатів іншого регіону.

3. Роз’яснити адвокату Трускавецькому Роману Степановичу, що у разі неотримання ним трансферного витягу протягом строку, встановленого в п. 2 цього рішення, він буде виключений зі складу адвокатів, які включені до Єдиного реєстру адвокатів України по  Київській області, а відомості щодо нього, як адвоката Київської області, будуть неактивними для користувачів ЄРАУ.

          4. Роз’яснити адвокату Трускавецькому Роману Степановичу, що у разі недостатності строку, встановленого Радою адвокатів Київської області для отримання трансферного витягу, та з метою уникнення негативних наслідків, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності та недопущення порушення професійних обов’язків, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю даних щодо адвоката Трускавецького Романа Степановича в Єдиному реєстрі адвокатів України у разі неотримання ним трансферного витягу в зазначений строк, він може бути продовжений на той самий строк з моменту подання адвокатом Трускавецьким Романом Степановичем до Ради адвокатів Київської області заяви про продовження строку для отримання трансферного витягу.

По другому питанню: Розгляд питання щодо можливості придбання приміщення для Ради адвокатів Київської області

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про те, що на Конференції адвокатів Київської області, яка відбулася 15.11.2014 року, обговорювали питання щодо необхідності придбання власного приміщення для Ради адвокатів Київської області.

Встановлено, що у разі прийняття рішення про придбання приміщення для Ради адвокатів Київської області, обігових коштів, наявних на рахунку Ради, буде недостатньо для виконання кошторису на 2015 рік.

Запропонував відкласти розгляд питання про придбання приміщення для Ради адвокатів Київської області.  

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів

Вирішили: відкласти розгляд питання про придбання приміщення для Ради адвокатів Київської області.

По третьому питанню: Ініціатива Ради адвокатів Київської області щодо включення додатково до порядку денного 3-го З’їзду адвокатів України питань про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Вищої ради юстиції

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про те, що Верховною Радою України  прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» № 192-VIII, який 24 лютого 2015 року підписано Президентом України.

Закон передбачає особливу процедуру реєстрації кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участь у формуванні якої також бере і адвокатура.

Запропонувіав ініціювати до Національної асоціації адвокатів України та ІІІ З’їзду адвокатів України включення додатково до порядку денного 3-го З’їзду адвокатів України питань про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Вищої ради юстиції, враховуючи важливість та необхідність функціонування в державі вищезазначених органів.

Ініціативу Ради адвокатів Київської області розглянути на  засіданні членів Ради адвокатів України 5 березня 2015 року, які складають  організаційний комітет ІІІ З’їду адвокатів України.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів

Вирішили: Ініціювати до Національної асоціації адвокатів України та ІІІ З’їзду адвокатів України включення додатково до порядку денного 3-го З’їзду адвокатів України питань про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Вищої ради юстиції, враховуючи важливість та необхідність функціонування в державі вищезазначених органів

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                                   П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                               О.Б. Демидюк