Протокол № 22 засідання Ради адвокатів Київської області

м. Київ                                                                                                                12.03.2015

 

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Дмитренко Дмитро Федорович

3. Лішневський Ілля Георгійович

4. Демидюк Ольга Борисівна

5. Клапчук Федір Петрович

6. Костін Ілля Павлович

7. Гусейнова-Чекурда Реґіна Захидівна

8. Чернобай Олег Валерійович

9. Сіваков Леонід Миколайович

 

          Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

 

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна, Голова дисциплінарної палати КДКА Київської області Лісниченко Єлизавета Сергіївна та Голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області Мартишенко Тамара Олександрівна. 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

 

1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

2. Розгляд заяв та прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення  їх на стажування.

5. Реагування на системні порушення прав адвокатів. 

6. Розгляд заяви та прийняття рішення про надання можливості сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на умовах розстрочки адвокату Левковцю Андрію Юрійовичу.

7. Прийняття рішення про припинення членства у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича, у зв’язку з прийняттям ВКДКА рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

 

Надійшла пропозиція від члена Ради адвокатів Київської області Лішневського І.Г. про включення до порядку денного питання про збільшення розміру суми відшкодування за ведення адміністративної практики.

Надійшла пропозиція від Голови Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко про включення до порядку денного питання про призначення дати продовження роботи Конференції та внесення змін до порядку денного Конференції адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                      0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

2. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення їх на стажування.

5. Реагування на системні порушення прав адвокатів. 

6. Розгляд заяви та прийняття рішення про надання можливості сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на умовах розстрочки адвокату Левковцю Андрію Юрійовичу.

7. Прийняття рішення про припинення членства у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича, у зв’язку з прийняттям ВКДКА рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

8. Розгляд питання про збільшення розміру суми відшкодування за ведення адміністративної практики  уповноваженому члену Ради Лішневському І.Г.

9. Призначення дати продовження роботи Конференції та внесення змін до порядку денного Конференції адвокатів Київської області.

10. Різне

 

По першому питанню: Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Якименко Надія Василівна

2.              Скалівенко Василь Вікторович

3.              Черноволов В'ячеслав Андрійович

4.              Корнійчук Наталія Василівна

5.              Тазлован Євген Васильович

6.              Грушовець Аліна Сергіївна

7.              Максимець Володимир Сергійович

8.              Короп Олексій Вікторович

9.              Головненко Дмитро Олександрович

10.          Теплюх Віталій Володимирович

11.          Харченко Костянтин Іванович

12.          Балабан Іван Костянтинович

13.          Абрамян Сімон Симонович

14.          Самбур Андрій Вікторович

15.          Малиневський Павло Петрович

16.          Федчишина Віоллета Віталіївна

17.          Федчишин Анатолій Савелійович

18.          Борисенко Анастасія Сергіївна

19.          Сафіна Фаріда Фаатівна

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що стажист Ільїна Дар’я Валеріївна, яка проходила стажування у керівника стажування Кириленко Ігоря Івановича, не з’явилася на складання Присяги адвоката України та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. У зв’язку з цим, Рада адвокатів Київської області не має можливості видати Ільїній Д.В. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував відкласти  складання Присяги адвоката України стажистом Ільїною Д.В. та вручення їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до наступного засідання Ради адвокатів Київської області.  

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                        0 голосів.

Вирішили: видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Якименко Надія Василівна

2.              Скалівенко Василь Вікторович

3.              Черноволов В'ячеслав Андрійович

4.              Корнійчук Наталія Василівна

5.              Тазлован Євген Васильович

6.              Грушовець Аліна Сергіївна

7.              Максимець Володимир Сергійович

8.              Короп Олексій Вікторович

9.              Головненко Дмитро Олександрович

10.          Теплюх Віталій Володимирович

11.          Харченко Костянтин Іванович

12.          Балабан Іван Костянтинович

13.          Абрамян Сімон Симонович

14.          Самбур Андрій Вікторович

15.          Малиневський Павло Петрович

16.          Федчишина Віоллета Віталіївна

17.          Федчишин Анатолій Савелійович

18.          Борисенко Анастасія Сергіївна

19.          Сафіна Фаріда Фаатівна

Відкласти складання Присяги адвоката України стажистом Ільїною Д.В. та вручення їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до наступного засідання Ради адвокатів Київської області. 

 

По другому питанню: Розгляд заяв та прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5               ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Павловський Богдан Миколайович

2.              Сергеєва Анастасія Василівна

3.              Шкібтан Денис васильович

4.              Камільовський Валентин Валентинович

5.              Цукренко Яна Янівна

6.              Істоміна Вікторія Леонідівна

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                        0 голосів.

Вирішили: Видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.              Павловський Богдан Миколайович

2.              Сергеєва Анастасія Василівна

3.              Шкібтан Денис васильович

4.              Камільовський Валентин Валентинович

5.              Цукренко Яна Янівна

6.              Істоміна Вікторія Леонідівна

 

По третьому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Якименко Надія Василівна

2.              Скалівенко Василь Вікторович

3.              Черноволов В'ячеслав Андрійович

4.              Корнійчук Наталія Василівна

5.              Тазлован Євген Васильович

6.              Грушовець Аліна Сергіївна

7.              Максимець Володимир Сергійович

8.              Короп Олексій Вікторович

9.              Головненко Дмитро Олександрович

10.          Теплюх Віталій Володимирович

11.          Харченко Костянтин Іванович

12.          Балабан Іван Костянтинович

13.          Абрамян Сімон Симонович

14.          Самбур Андрій Вікторович

15.          Малиневський Павло Петрович

16.          Федчишина Віоллета Віталіївна

17.          Федчишин Анатолій Савелійович

18.          Борисенко Анастасія Сергіївна

19.          Сафіна Фаріда Фаатівна

20.          Павловський Богдан Миколайович

21.          Сергеєва Анастасія Василівна

22.          Шкібтан Денис васильович

23.          Камільовський Валентин Валентинович

24.          Цукренко Яна Янівна

25.          Істоміна Вікторія Леонідівна

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                        0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.              Якименко Надія Василівна

2.              Скалівенко Василь Вікторович

3.              Черноволов В'ячеслав Андрійович

4.              Корнійчук Наталія Василівна

5.              Тазлован Євген Васильович

6.              Грушовець Аліна Сергіївна

7.              Максимець Володимир Сергійович

8.              Короп Олексій Вікторович

9.              Головненко Дмитро Олександрович

10.          Теплюх Віталій Володимирович

11.          Харченко Костянтин Іванович

12.          Балабан Іван Костянтинович

13.          Абрамян Сімон Симонович

14.          Самбур Андрій Вікторович

15.          Малиневський Павло Петрович

16.          Федчишина Віоллета Віталіївна

17.          Федчишин Анатолій Савелійович

18.          Борисенко Анастасія Сергіївна

19.          Сафіна Фаріда Фаатівна

20.          Павловський Богдан Миколайович

21.          Сергеєва Анастасія Василівна

22.          Шкібтан Денис васильович

23.          Камільовський Валентин Валентинович

24.          Цукренко Яна Янівна

25.          Істоміна Вікторія Леонідівна

 

По четвертому питанню: Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

1

Серьогін Станіслав Юрійович

2

Кочкаров Владислав Вікторович

3

Микитенко Олександр Петрович

4

Хомич Інна Юріївна

5

Банчук Станіслав Ярославович

6

Мирутенко Олександр Миколайович

7

Кальчук Олексій Миколайович

8

Гардецький Олександр Анатолійович

9

Усик Максим Григорович

10

Чередніченко Юрій Миколайович

11

Потьомкін Андрій Олександрович

12

Верем'юк Дмитро Анатолійович

13

Свистович Роман Степанович

14

Яцина Сергій Вадимович

15

Головачев Ігор Миколайович

16

Головачева Ольга Миколаївна

17

Волохов Олексій Сергійович

18

Ткаченко Роман Юрійович

19

Падалка Андрій Миколайович

20

Бічук Олександра Геннадіївна

21

Борковська Світлана Павлівна

22

Бугайов Микола Борисович

23

Кабанець Людмила Валеріївна

24

Крамаренко Євгеній Віталійович

25

Єрмоленко Наталія Миколаївна

26

Оджиковський Віталій Олегович

27

Ортинська Марія Юріївна

28

Бойчук Віталій Матвійович

29

Мікулін Віктор Петрович

30

Столітній Антон Володимирович

31

Попович Катерина Юріївна

32

Шуберт Володимир Іванович

33

Набруско Ярослав Вікторович

34

Твердохліб Максим Миколайович

35

Павличенко Сергій Сергійович

36

Банчук -Петросова Олена Вікторівна

37

Ребенок Віта Миколаївна

38

Пономарьова Ірина Володимирівна

39

Абрамчук Дмитро Віталійович

40

Яковлєва Людмила Володимирівна

41

Пушкар Олег Анатолійович

42

Ратушний Сергій Ігорович

43

Семків Василь Васильович

44

Дзюба В’ячеслав Григорович

45

Марфін Віталій Вікторович

46

Вертузаєва Ірина Михайлівна

47

Левкович Ліна Анатоліївна

48

Юрчук Олександр Юрійович

 

49

Тоцький Броніслав Артурович

 

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.              Кравцова Оксана Миколаївна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

2.              Селянко Андрій Олександрович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                      0 голосів.

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

 

1

Серьогін Станіслав Юрійович

2

Кочкаров Владислав Вікторович

3

Микитенко Олександр Петрович

4

Хомич Інна Юріївна

5

Банчук Станіслав Ярославович

6

Мирутенко Олександр Миколайович

7

Кальчук Олексій Миколайович

8

Гардецький Олександр Анатолійович

9

Усик Максим Григорович

10

Чередніченко Юрій Миколайович

11

Потьомкін Андрій Олександрович

12

Верем'юк Дмитро Анатолійович

13

Свистович Роман Степанович

14

Яцина Сергій Вадимович

15

Головачев Ігор Миколайович

16

Головачева Ольга Миколаївна

17

Волохов Олексій Сергійович

18

Ткаченко Роман Юрійович

19

Падалка Андрій Миколайович

20

Бічук Олександра Геннадіївна

21

Борковська Світлана Павлівна

22

Бугайов Микола Борисович

23

Кабанець Людмила Валеріївна

24

Крамаренко Євгеній Віталійович

25

Єрмоленко Наталія Миколаївна

26

Оджиковський Віталій Олегович

27

Ортинська Марія Юріївна

28

Бойчук Віталій Матвійович

29

Мікулін Віктор Петрович

30

Столітній Антон Володимирович

31

Попович Катерина Юріївна

32

Шуберт Володимир Іванович

33

Набруско Ярослав Вікторович

34

Твердохліб Максим Миколайович

35

Павличенко Сергій Сергійович

36

Банчук -Петросова Олена Вікторівна

37

Ребенок Віта Миколаївна

38

Пономарьова Ірина Володимирівна

39

Абрамчук Дмитро Віталійович

40

Яковлєва Людмила Володимирівна

41

Пушкар Олег Анатолійович

42

Ратушний Сергій Ігорович

43

Семків Василь Васильович

44

Дзюба В’ячеслав Григорович

45

Марфін Віталій Вікторович

46

Вертузаєва Ірина Михайлівна

47

Кравцова Оксана Миколаївна

48

Селянко Андрій Олександрович

49

Юрчук Олександр Юрійович

50

Левкович Ліна Анатоліївна

 

51

Тоцький Броніслав Артурович

 

По п’ятому питанню: Реагування на системні порушення прав адвокатів

Слухали: Член Ради, Голова Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Костін Ілля Павлович доповів про те, що протягом 2014 року до Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності надійшло близько 13 заяв від адвокатів про порушення гарантій адвокатської діяльності з боку службових осіб правоохоронних органів України.

За результатами розгляду вказаних заяв, Рада адвокатів Київської області та Комітет захисту прав адвокатів зверталися з численними скаргами на дії співробітників правоохоронних органів та вимагали надати належну правову оцінку протиправній діяльності співробітників силових відомств,  провести повне, всебічне та ґрунтовне досудове розслідування за даними скаргами, встановити винних осіб та притягнути їх до відповідальності. Крім того, у своїх зверненнях просили вжити всіх можливих та передбачених законом заходів для запобігання в майбутньому порушення гарантій адвокатської діяльності з боку працівників правоохоронних органів.

Проте, у відповідь отримували лише відписки без вивчення та оцінки наведених у скаргах фактів.

З огляду на це, Костін І.П. запропонував по кожному порушенню гарантій адвокатської діяльності з боку службових осіб правоохоронних органів України звертатись з клопотаннями про проведення службових перевірок та розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності, а кожну відмову в проведенні таких перевірок чи розслідувань оскаржувати безпосередньо до суду.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: по кожному порушенню гарантій адвокатської діяльності з боку службових осіб правоохоронних органів України звертатись з клопотаннями про проведення службових перевірок та розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності, а кожну відмову в проведенні таких перевірок чи розслідувань оскаржувати безпосередньо до суду.

 

По шостому питанню: Розгляд заяви та прийняття рішення про надання можливості сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на умовах розстрочки адвокату Левковцю Андрію Юрійовичу

Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. доповіла  про те, що до Ради адвокатів Київської області звернувся адвокат Левковець А.Ю. з заявою про розстрочку сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у рівних частинах щоквартально у зв’язку з неспроможністю сплатити цей внесок одноразовим платежем.

Відповідно до п. 1 Рішення Ради адвокатів України №28 від 02.04.2014 року, Рада адвокатів регіону має право прийняти рішення про розстрочку сплати щорічного внеску у рівних частках, які мають вноситись у першій декаді кожного кварталу року, у випадках обґрунтованих причин неспроможності адвоката сплатити цей внесок одноразовим платежем.

Розглянувши вищевказану заяву, запропоновано надати розстрочку сплати щорічного внеску адвокату Левковцю А.Ю.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                     0 голосів.

Вирішили: надати розстрочку сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокату Левковцю А.Ю. у рівних частинах щоквартально у зв’язку з неспроможністю сплатити цей внесок одноразовим платежем

 

По сьомому питанню: Прийняття рішення про припинення членства у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича, у зв’язку з прийняттям ВКДКА рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Член Ради, Голова Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Костін Ілля Павлович доповів про те, що 11.12.2014 Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури було прийняте рішення, яким адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має наслідком припинення такої діяльності та права особи на участь у роботі органів адвокатського самоврядування.

Адвокат Нечитайло Валерій Миколайович є членом Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

У зв’язку з прийняттям ВКДКА вищевказаного рішення та відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виникла необхідність припинити членство адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича в Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності.

З огляду на це, Костін І.П. запропонував прийняти рішення про припинення членства у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                       0 голосів.

Вирішили: припинити членство у Комітеті захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності адвоката Нечитайла Валерія Миколайовича.

 

По восьмому питанню: Розгляд питання про збільшення розміру суми відшкодування за ведення адміністративної практики  уповноваженому члену Ради Лішневському І.Г.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив про те, що  Радою адвокатів Київської області призначено члена Ради Лішневського І.Г. уповноваженою особою за розгляд адвокатських звернень про притягнення до адміністративної відповідальності за ненадання інформації на адвокатський запит.

Відповідно до Протоколу № 6 від 20.09.2013 засідання Ради адвокатів Київської області, розмір суми відшкодування за ведення адміністративної практики, а саме за складання адміністративного протоколу був визначений в сумі 800 (вісімсот) гривень і 400 (чотириста) гривень за ведення справи у суді.

Проте, в умовах економічної кризи та девальвації гривні спостерігається збільшення грошових витрат для ведення адміністративної практики, у зв’язку з чим Бойко П.А. виніс на розгляд членам Ради питання щодо призначення Лішневському І.Г. винагороди в розмірі 6000, 00 (шість тисяч) грн. на місяць.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: У зв’язку із збільшенням грошових витрат для ведення адміністративної практики, призначити Лішневському І.Г. винагороду в розмірі 6000, 00 (шість тисяч) грн. на місяць.

 

По дев’ятому питанню: Призначення дати продовження роботи Конференції та внесення змін до порядку денного Конференції адвокатів Київської області

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив про те, що в роботі Конференції адвокатів Київської області, яка відбулася 15.11.2015, було оголошено перерву.

Також повідомив про те, що Верховною Радою України  прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» № 192-VIII, який 24 лютого 2015 року підписано Президентом України.

Закон передбачає особливу процедуру реєстрації кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участь у формуванні якої також бере і адвокатура.

Доповів про те, що 25.02.2015 на засіданні Ради адвокатів Київської області було прийнято рішення про ініціювання до Національної асоціації адвокатів України та ІІІ З’їзду адвокатів України включення додатково до порядку денного ІІІ З’їзду адвокатів України питань про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Вищої ради юстиції, враховуючи важливість та необхідність функціонування в державі вищезазначених органів.

Крім того, доповів про те, що відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата КДКА Київської області утворюється у складі не більше 11 членів палати. Оскільки склад дисциплінарної палати КДКА Київської області становить 10 членів, виникла необхідність дообрати члена дисциплінарної палати КДКА Київської області.

Також повідомив, що до Конференції адвокатів Київської області звернулася представник адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бірюкова Аліна Миколаївна із заявою про дострокове складення повноважень представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У зв’язку з цим виникла необхідність переобрати представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

З огляду на вищевикладене, запропонував продовжити роботу Конференції адвокатів Київської області 03.04.2015 о 14-30 годині в майновому комплексі «Президент Готель», зал «Слов’янський», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, про що належним чином повідомити делегатів Конференції.

Крім того, запропонував доповнити порядок денний Конференції питаннями щодо дообрання членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та переобрання  представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також обговорити кандидатури на обрання членами Вищої ради юстиції.

 Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: продовжити роботу Конференції адвокатів Київської області 03.04.2015 року о 14-30 годині в майновому комплексі «Президент Готель», зал «Слов’янський», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, про що належним чином повідомити делегатів Конференції.

Доповнити порядок денний Конференції питаннями щодо дообрання членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та переобрання  представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також обговорити кандидатури на обрання членами Вищої ради юстиції.

 

По десятому питанню: Розгляд пропозиції члена Ради Костіна І.П. щодо надання рекомендацій стажерам при обранні керівників стажування

Слухали: Член Ради Костін Ілля Павлович звернув увагу на те, що певна кількість стажистів, які звертаються до Ради адвокатів Київської області із заявами про призначення стажування, обирають керівниками стажування своїх близьких родичів або членів сім’ї.

Костін І.П. вважає, що вказана тенденція може негативно вплинути на якість стажування та рівень закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих стажерами в результаті теоретичної підготовки. Близькі відносини між стажером та керівником можуть стати перешкодою для проходження стажування на принципах безсторонності та об’єктивності, і, як наслідок, поставити під сумнів результати стажування.

Проте, враховуючи відсутність в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську довільність» та актах НААУ будь-яких застережень щодо наявності чи відсутності родинних зв’язків між стажерами та керівниками стажування, Костін І.П. запропонував рекомендувати стажерам не обирати керівниками стажування своїх близьких родичів або членів сім’ї. 

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: рекомендувати стажерам, які звертаються до Ради адвокатів Київської області із заявами про призначення стажування, не обирати керівниками стажування своїх близьких родичів або членів сім’ї. 

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                            П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                            О.Б. Демидюк