Протокол № 25 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Демидюк Ольга Борисівна

3. Клапчук Федір Петрович

4. Чернобай Олег Валерійович

5. Сіваков Леонід Миколайович

6. Поліщук Володимир Анатолійович

7. Павленко Ганна Миколаївна

8. Гусейнова-Чекурда Реґіна Захидівна

9. Лішневський Ілля Георгійович

 

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

 

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та Голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області Мартишенко Тамара Олександрівна. 

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

 

1. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

4. Затвердження форми та змісту адвокатського досьє.

5. Формуванння складу Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

6. Інше.

 

Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                        0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст.10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

4. Затвердження форми та змісту адвокатського провадження.

5. Формуванння складу Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної правової допомоги.

6. Інше.

 

1.                По першому питанню: Розгляд заяв та прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5  ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1.     Кіккас Микола Вікторович

2.     Міненко Альона Олегівна

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                       0 голосів.

Вирішили: Видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

 

1.     Кіккас Микола Вікторович

2.     Міненко Альона Олегівна

 

По другому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1.     Кіккас Микола Вікторович

2.     Міненко Альона Олегівна

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                      0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

 

1.     Кіккас Микола Вікторович

2.     Міненко Альона Олегівна

 

По третьому питанню: Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

 

1

Бродовський Євген Олександрович

2

Наджафов Олександр Гусейнович

3

Швець Олег Володимирович

4

Ненюк Василь Федорович

5

Волинець Мар'яна Миколаївна

6

Демура Ігор Олександрович

7

Прокопенко Сергій Петрович

8

Ішутко Сергій Юрійович

9

Колпакова Катерина Юріївна

10

Сергієнко Ірина Володимирівна

11

Клименко Ігор Владиславович

12

Нагребельний Андрій Володимирович

13

Кабаєв Гліб Валентинович

14

Тарарін Микола Олександрович

15

Колесниченко Олександр Володимирович

16

Некрасова Вікторія Іванівна

17

Некрасов Дмитро Андрійович

18

Сербінов Олександр Сергійович

19

Амірова Тетяна Сергіївна

20

Топчій Віолета Миколаївна

21

Уманець Тетяна Анатоліївна

22

Кожухар Василь Семенович

23

Сингаївський Сергій Степанович

24

Соловей Світлана Миколаївна

25

Зінін Сергій Володимирович

26

Новіков Ярослав Анатолійович

27

Кулик Ярослав Миколайович

28

Комлєв Сергій Валерійович

29

Ленко Максим Олександрович

30

Погружальська Ксенія Валентинівна

31

Харебава Тетяна Борисівна

32

Гаврюшенко Володимир Олександрович

33

Грищенко Владислав Андрійович

34

Білошицький Кирило Костянтинович

35

Закрасняна Регіна Ренатівна

36

Старча Світлана Аліківна

37

Добрянський Андрій Миколайович

38

Краснощок Олександр Петрович

39

Солодченко Сергій Вікторович

 

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.                Чіркова Ірина Володимирівна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

2.                Безнос Олександр Петрович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

3.                Шаповал Дмитро Володимирович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 6 (шість) місяців у зв’язку з сімейними обставинами;

4.                Олексюк Тетяна Григорівна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

5.                Борійчук Олег Петрович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 4  (чотири) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

6.                Ліляков Олексій Анатолійович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 2 (два) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

7.                Жуковська Алевтина Олександрівна - з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 2 (два) місяці у зв’язку з сімейними обставинами.

 

Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив присутніх, що Колесниченко Олександр Володимирович подав заяву про намір проходити стажування, але не з’явився на засідання Ради адвокатів Київської області для отримання направлення на стажування. Запропонував не видавати вказаній особі направлення на стажування, а розгляд його заяви відкласти до наступного засідання Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                              0 голосів.

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

 

1

Бродовський Євген Олександрович

2

Наджафов Олександр Гусейнович

3

Швець Олег Володимирович

4

Ненюк Василь Федорович

5

Волинець Мар'яна Миколаївна

6

Демура Ігор Олександрович

7

Прокопенко Сергій Петрович

8

Ішутко Сергій Юрійович

9

Колпакова Катерина Юріївна

10

Сергієнко Ірина Володимирівна

11

Клименко Ігор Владиславович

12

Нагребельний Андрій Володимирович

13

Кабаєв Гліб Валентинович

14

Тарарін Микола Олександрович

15

Некрасова Вікторія Іванівна

16

Некрасов Дмитро Андрійович

17

Сербінов Олександр Сергійович

18

Амірова Тетяна Сергіївна

19

Топчій Віолета Миколаївна

20

Уманець Тетяна Анатоліївна

21

Кожухар Василь Семенович

22

Сингаївський Сергій Степанович

23

Соловей Світлана Миколаївна

24

Зінін Сергій Володимирович

25

Новіков Ярослав Анатолійович

26

Кулик Ярослав Миколайович

27

Комлєв Сергій Валерійович

28

Ленко Максим Олександрович

29

Погружальська Ксенія Валентинівна

30

Харебава Тетяна Борисівна

31

Гаврюшенко Володимир Олександрович

32

Грищенко Владислав Андрійович

33

Білошицький Кирило Костянтинович

34

Закрасняна Регіна Ренатівна

35

Старча Світлана Аліківна

36

Добрянський Андрій Миколайович

37

Краснощок Олександр Петрович

38

Солодченко Сергій Вікторович

39

Чіркова Ірина Володимирівна

40

Безнос Олександр Петрович

41

Шаповал Дмитро Володимирович

42

Олексюк Тетяна Григорівна

43

Борійчук Олег Петрович

44

Ліляков Олексій Анатолійович

45

Жуковська Алевтина Олександрівна

 

Не видавати направлення на стажування та відкласти розгляд заяви Колесниченка Олександра Володимировича про намір проходити стажування. 

 

По четвертому питанню: Затвердження форми та змісту адвокатського досьє

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив про те, що відповідно до п.п. 3.1.4. ст. 3 Положення про Раду адвокатів Київської області, однією із функцій Ради адвокатів регіону є здійснення інформаційно-методичного забезпечення адвокатів регіону.

З огляду на це, Бойко П.А. надав на затвердження членам Ради проект документу під назвою «адвокатське досьє», форма та зміст якого розроблені разом з членом Ради Поліщуком В.А.

Запропонував здійснити заходи із організаційно-технічного забезпечення виготовлення «адвокатського досьє».

Контроль за організаційно-технічним забезпеченням виготовлення та розповсюдження «адвокатського досьє» серед адвокатів Київської області покласти на керівника Секретаріату Ради адвокатів Київської області Мовчан Т.П.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                      0 голосів.

Вирішили: затвердити форму та зміст «адвокатського досьє», а також здійснити заходи із організаційно-технічного забезпечення виготовлення «адвокатського досьє».

Контроль за організаційно-технічним забезпеченням виготовлення та розповсюдження «адвокатського досьє» серед адвокатів Київської області покласти на керівника Секретаріату Ради адвокатів Київської області Мовчан Т.П.

 

По п’ятому питанню: Формування складу Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив про те, що відповідно до Рішення Ради адвокатів Київської області № 2 від 30.11.2012 року, було створено Комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

З метою належного виконання функцій, покладених на Комісію відповідно до Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував переобрати персональний склад Комісії.

Запропонував обрати членами Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Київської області адвокатів Байдика Олександра Анатолійовича, Топала Леоніда Миколайовича, Островську Марію Анатоліївну.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                        0 голосів.

Вирішили: обрати членами Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Київської області  адвокатів Байдика Олександра Анатолійовича, Топала Леоніда Миколайовича, Островську Марію Анатоліївну.

 

По шостому питанню: розгляд звернення адвоката Кіккаса В.Е. про надання матеріальної допомоги адвокату Невкритому В.М.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. доповів  про те, що до Ради адвокатів Київської області звернувся адвокат Кіккас В.Е. з заявою про надання матеріальної допомоги адвокату Невкритому В.М. у зв’язку з тяжкою хворобою його дружини.     

Оскільки на щорічній Конференції адвокатів Київської області, яка відбулася 15.11.2014, було затверджено кошторис Ради адвокатів Київської області на 2015 рік, в якому передбачена стаття витрат «соціально-громадські заходи та витрати», було запропоновано надати матеріальну допомогу адвокату Невкритому В.М. в розмірі 5 000,00 грн. за рахунок коштів Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                        0 голосів.

Вирішили: надати матеріальну допомогу адвокату Невкритому В.М. в розмірі 5 000,00 грн. за рахунок коштів Ради адвокатів Київської області.

 

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                        П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                         О.Б. Демидюк