Протокол № 3 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради адвокатів Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.
Присутні:
1. Бойко Петро Анатолійович
2. Костін Ілля Павлович
3. Сіваков Леонід Миколайович
4. Лішневський Ілля Георгійович
5. Ткаченко Сергій Михайлович
6. Демидюк Ольга Борисівна
7. Поліщук Володимир Анатолійович
8. Лавренко Ніна Миколаївна
9. Павленко Ганна Миколаївна
10. Клапчук Федір Петрович
Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.
Запрошена: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П. А. запропонував провести засідання ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:
1. Організаційні питання, пов’язані з наповненням бюджету Ради та обговорення способів впливу та заходів щодо покращення сплати щорічних внесків. Інші питання, пов’язані з організацією діяльності Ради, зокрема, видачі нових свідоцтв, розробка сценарію з прийняття присяги адвокатами і тощо.
2. Питання створення комітету з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області. Затвердження Положення про комітет та Інструкції із захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності.
3. Питання, пов’язані з організацією проходження стажування. Створення Центру з підвищення кваліфікації та проходження стажування.
4. Затвердження складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
5. Питання що створення сайту Ради та його інформаційного наповнення.
6. Обговорення планів членів Ради щодо заходів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Демидюк О. Б. запропонувала доповнити порядок денний питанням про призначення відповідальної особи – адміністратора бази даних Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області та укладення з нею відповідного договору про конфіденційність.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
 
Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:
1. Організаційні питання, пов’язані з наповненням бюджету Ради та обговорення способів впливу та заходів щодо покращення сплати щорічних внесків. Інші питання, пов’язані з організацією діяльності Ради, зокрема, видачі нових свідоцтв, розробка сценарію з прийняття присяги адвокатами тощо.
2. Питання створення комітету з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області. Затвердження Положення про комітет та Інструкції із захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності.
3. Питання, пов’язані з організацією проходження стажування. Створення Центру з підвищення кваліфікації та проходження стажування.
4. Затвердження складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
5. Питання що створення сайту Ради та його інформаційного наповнення.
6. Обговорення планів членів Ради щодо заходів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
7. Призначення відповідальної особи – адміністратора бази даних Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області та укладення з нею відповідного договору про конфіденційність.

По першому питанню: Організаційні питання, пов’язані з наповненням бюджету Ради та обговорення способів впливу та заходів щодо покращення сплати щорічних внесків. Інші питання, пов’язані з організацією діяльності Ради, зокрема, видачі нових свідоцтв, розробка сценарію з прийняття присяги адвокатами і тощо
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував перейти до розгляду першого питання та повідомив, що 27.12.2012 Рада адвокатів Київської області була зареєстрована як юридична особа, 22.01.2013 отримала статус неприбуткової організації, відкрито рахунки в банках, вже надходять щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, призначено на посаду бухгалтера Ради адвокатів Київської області.
Бухгалтер Ради адвокатів Київської області Мотовилова Н.М. повідомила, що Радою адвокатів Київської області відкрито два поточних рахунки: у АБ «Діамантбанк» та АТ «УкрСиббанк». На даний час щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування сплатило 277 адвокатів, 30 % вказаних грошових коштів перераховано до Ради адвокатів України, поточні витрати Ради адвокатів Київської області склали 20 000 грн., на цей час на рахунках Ради – 194 000 грн.
Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. з метою покращення сплати щорічних внесків запропонував розглянути можливість створення осередків у районах Київської області.
Член Ради адвокатів Київської області Лавренко Н.М. запропонувала створити у соціальних мережах, зокрема Facebook, сторінку Ради адвокатів Київської області, що також сприятиме покращенню сплати щорічних внесків.
Заступник Голови Ради адвокатів Київської області Сіваков Л.М. запропонував вивчити можливість повідомлення адвокатів Київської області, зокрема і про щорічні внески, шляхом направлення відповідних повідомлень через операторів мобільного зв’язку.
Щодо видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю нового зразка, Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. повідомив, що на даний час форма свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю нового зразка розробляється у Раді адвокатів України і має бути затверджена Радою адвокатів України, а тому видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю нового зразка буде можлива лише після затвердження їх форми Радою адвокатів України.
Член Ради адвокатів Київської області Павленко Г.М. запропонувала разом з членами КДКА Київської області розробити сценарій з прийняття присяги адвокатами.
Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував встановити строк для розроблення сценарію з прийняття присяги адвокатами у 2 місяці та визначити відповідальною особою від Ради адвокатів Київської області за розроблення такого сценарію члена Ради адвокатів Київської області Павленко Г.М.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Взяти інформацію до відому. Доручити члену Ради адвокатів Київської області Павленко Г.М. разом з членами КДКА Київської області протягом 2 місяців розробити сценарій з прийняття присяги адвокатами.
 

По другому питанню: Питання створення комітету з захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області. Затвердження Положення про комітет та Інструкції із захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Костін І.П. повідомив, що за час діяльності Ради адвокатів Київської області за захистом професійних прав звернувся один адвокат, у якого слідчими органами проводився обшук. Представник Ради адвокатів Київської області брав участь у вказаній слідчій дії, внаслідок чого професійні права адвоката порушено не було.
Також член Ради адвокатів Київської області Костін І.П. надав на затвердження Ради адвокатів Київської області проекти Положення про Комітет з захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності, Інструкції з захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності, а також повідомив, що ним вже визначено приблизний список адвокатів з різних районів Київської області, які погодилися бути членами Комітету з захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності.
Заступник Голови Ради адвокатів Київської області Сіваков Л.М. зазначив, що у нього є пропозиції та зауваження до розроблених документів, а тому необхідно відкласти розгляд цього питання.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Взяти підготовлені членом Ради адвокатів Київської області Костіним І.П. Положення про Комітет з захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності та Інструкцію з захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності за основу. Доручити члену Ради адвокатів Київської області Костіну І.П. та заступнику Голови Ради адвокатів Київської області Сівакову Л.М. до наступного засідання Ради адвокатів Київської області доопрацювати вказані документи.
 

По третьому питанню: Питання, пов’язані з організацією проходження стажування. Створення Центру з підвищення кваліфікації та проходження стажування
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Ткаченко С.М. повідомив, що Положення про проходження стажування Радою адвокатів України ще не затверджено, а тому запропонував відкласти розгляд цього питання до затвердження Радою адвокатів України відповідного положення.
Також Ткаченко С.М. запропонував вивчити можливість створення Центру з підвищення кваліфікації та проходження стажування.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Відкласти розгляд питань, пов’язаних з організацією проходження стажування, до затвердження Радою адвокатів України відповідного Положення. Доручити Голові Ради адвокатів Київської області Бойку П.А. розглянути можливість створення Центру з підвищення кваліфікації та проходження стажування.
 

По четвертому питанню: Затвердження складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Лішневський І. Г. повідомив, що відповідно до рішення Ради адвокатів Київської області від 30.11.2012, за результатами співбесіди та враховуючи визначений рішенням Ради адвокатів Київської області від 30.11.2012 кількісний склад комісії, ним підготовлено пропозиції щодо персонального складу комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, який просив затвердити, а саме:
- адвокат Власова Алла Миколаївна (м. Ірпінь),
- адвокат Іллінський Олександр Васильович (смт Рокитне),
- адвокат Лісовий Анатолій Володимирович (м. Яготин),
- адвокат Овчаренко Юрій Іванович (м. Фастів),
- адвокат Лушкін Юрій Петрович (смт Миронівка).
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Затвердити персональний склад комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, а саме: адвокат Власова Алла Миколаївна (м. Ірпінь), адвокат Іллінський Олександр Васильович (смт Рокитне), адвокат Лісовий Анатолій Володимирович (м. Яготин), адвокат Овчаренко Юрій Іванович (м. Фастів), адвокат Лушкін Юрій Петрович (смт Миронівка).
 

По п’ятому питанню: Питання що створення сайту Ради та його інформаційного наповнення
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Поліщук В.А. повідомив, що на даний час сайт Ради адвокатів Київської області знаходиться у процесі розробки та наповнення, про що укладено відповідний договір із спеціалізованою організацією. Також запропонував членам Ради адвокатів Київської області надавати свої пропозиції щодо розділів сайту та їх наповнення протягом 2 тижнів. Повідомив, що сайт буде працювати наприкінці квітня 2013 року.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Взяти інформацію до відому.
 

По шостому питанню: Обговорення планів членів Ради щодо заходів відповідно до розподілу функціональних обов’язків
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Павленко Г.М., яка на підставі рішення Ради адвокатів Київської області від 16.10.2012 є відповідальною за захист соціальних прав адвокатів, повідомила, що вона у своїй роботі планує зосередитися на наступних напрямках:
1. Упорядкування існуючого архіву адвокатів Київської області (виділення окремого приміщення, організація роботи по впорядкуванню архіву, а саме: закупка папок, хронологізація документів тощо).
2. Програма соціальної підтримки адвокатів, створення Фонду соціального захисту адвокатів та розроблення відповідного положення про такий Фонд (акумулювання коштів на соціальний захист адвокатів, збирання та накопичення внесків, виплата різних видів допомог, організація санаторно-курортного лікування членів Фонду тощо).
3. Введення практики нагородження адвокатів Київської області спеціальними відзнаками, в т.ч. і до певних ювілеїв (роботи, віку тощо).
4. Відслідковування та участь представників Ради адвокатів Київської області в проектах та соціальних програмах, конференціях, інших заходах з питань соціального захисту населення, оскільки існують проблеми щодо захисту соціальних прав адвоката (лікарняні, пенсії, відпустки тощо).
5. Питання забезпечення адвокатів спеціальними приміщеннями в судах для роботи під час слухання справ.
 
Член Ради адвокатів Київської області Клапчук Ф.П., який на підставі рішення Ради адвокатів Київської області від 16.10.2012 є відповідальним за інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, запропонував наступний план своєї роботи:
1. Інформаційна підтримка адвокатів регіону:

  • доведення до відома адвокатів регіону прийнятих Радою адвокатів Київської області рішень, відомостей про заходи та семінари, а також інформування щодо діяльності Ради адвокатів Київської області (співпраця з Поліщуком В.А. щодо розповсюдження інформації через ЗМІ, Інтернет, Веб-сайт). Термін виконання: протягом усього часу діяльності Ради адвокатів Київської області.

2. Методична підтримка адвокатів регіону:

  • розробка та видання Інформаційного збірника (Бюлетеня) адвокатів Київської області. Термін виконання: протягом 3 місяців;
  • розробка Примірної методики проведення адвокатами регіону стажування осіб, що склали кваліфікаційний іспит (співпраця з Ткаченком С.М. щодо розробки методики). Термін виконання: протягом 3 місяців.

3. Загальні напрямки діяльності інформаційної та методичної підтримки адвокатів регіону:

  • робота з адвокатами Київської області з метою визначення напрямків методичної та інформаційної діяльності Ради адвокатів Київської області. Термін виконання: протягом усього часу діяльності Ради адвокатів Київської області;
  • робота із закладами освіти та науки, окремими науковцями та юристами щодо напрямків методичної та інформаційної діяльності Ради адвокатів Київської області. Термін виконання: протягом усього часу діяльності Ради адвокатів Київської області.

4. Розроблення символіки Ради адвокатів Київської області. Термін виконання: протягом 2 місяців.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Взяти інформацію до відому.
 

По сьомому питанню: Призначення відповідальної особи – адміністратора бази даних Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області та укладення з нею відповідного договору про конфіденційність
Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. повідомила, що рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17.12.2012 затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, за яким рада адвокатів регіону має призначити відповідальну особу – адміністратора бази даних Єдиного реєстру адвокатів України у регіоні та укласти з такою особою договір про конфіденційність.
Демидюк О.Б. запропонувала доручити Голові Ради адвокатів Київської області Бойку П.А. визначити відповідальну особу – адміністратора бази даних Єдиного реєстру адвокатів України у регіоні та укласти з такою особою договір про конфіденційність.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Доручити Голові Ради адвокатів Київської області Бойку П.А. визначити відповідальну особу – адміністратора бази даних Єдиного реєстру адвокатів України у регіоні та укласти з такою особою договір про конфіденційність.
 
 

Голова Ради адвокатів
Київської області             П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів
Київської області             О.Б. Демидюк