Протокол № 33 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) та рішення конференцій адвокатів Київської області від 12.04.2014 Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних адвокатів: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Павловича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Дмитренка Дмитра Федоровича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Павленко Ганна Миколаївна

3. Поліщук Володимир Анатолійович

4. Демидюк Ольга Борисівна

5. Клапчук Федір Петрович

6. Сіваков Леонід миколайович

7. Лішневський Ілля Георгійович

8. Гусей нова-Чекурда Реґіна Захидівна

9. Дмитренко Дмитро Федорович

10. Чернобай Олег Валерійович

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

Запрошені: Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Ковбасінська Галина Василівна та Голова кваліфікаційної палати КДКА Київської області Мартишенко Тамара Олександрівна. 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

2. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

5. Розгляд скарги адвоката Братківського Клима Сергійовича відносно адвоката Кузьмука В’ячеслава Сергійовича та вирішення питання про можливість мирного врегулювання конфлікту.

6.  Розгляд заяви про надання матеріальної допомоги дочці померлого адвоката Жукова В’ячеслава  Івановича.

7. Розгляд заяви та прийняття рішення щодо звільнення від сплати щорічного внеску на 2016 рік, адвоката Ринденка Олександра Анатолійовича (свідоцтво 5169/10 від 29.05.14), як інваліда другої групи.

8. Обговорення та прийняття рішення щодо проведення турніру з футболу серед адвокатів Київської області за Кубок Голови Ради та затвердження Положення про проведення турніру.
9. Обговорення та прийняття рішення щодо проведення змагань з шахів серед адвокатів Київської області та затвердження Положення про проведення змагань.

10. Обговорення організаційних питань, пов’язаних з проведенням зборів адвокатів Київської області з обрання делегатів на Конференцію адвокатів Київської області та Конференції адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                       0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування.

2. Розгляд заяв та прийняття  рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

4. Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо  направлення  їх на стажування.

5. Розгляд скарги адвоката Братківського Клима Сергійовича відносно адвоката Кузьмука В’ячеслава Сергійовича та вирішення питання про можливість мирного врегулювання конфлікту.

6.  Розгляд заяви про надання матеріальної допомоги дочці померлого адвоката Жукова В’ячеслава  Івановича.

7. Розгляд заяви та прийняття рішення щодо звільнення від сплати щорічного внеску на 2016 рік, адвоката Ринденка Олександра Анатолійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5169/10 від 29.05.2014), як інваліда другої групи.

8. Обговорення та прийняття рішення щодо проведення турніру з футболу серед адвокатів Київської області за Кубок Голови Ради та затвердження Положення про проведення турніру.
9. Обговорення та прийняття рішення щодо проведення змагань з шахів серед адвокатів Київської області та затвердження Положення про проведення змагань.

10. Обговорення організаційних питань, пов’язаних з проведенням зборів адвокатів Київської області з обрання делегатів на Конференцію адвокатів Київської області та Конференції адвокатів Київської області.

 

По першому питанню: Прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

 

1

Мінаєва Вікторія Віталіївна

2

Тарасов Валерій Віталійович

3

Бабич Алла Федорівна

4

Береговий Ігор Володимирович

5

Шерстюк Юлія Валентинівна

6

Желізняк Ксенія Олександрівна

7

Бурлаченко Наталія Миколаївна

8

Горпинченко Олександр Миколайович

9

Веретун Наталія Ігорівна

10

Цибульська Олена Василівна

11

Цьома Руслан Анатолійович

12

Бублик Антон Віталійович

13

Міхеєв Микола Володимирович

14

Лисенко Максим Миколайович

15

Лисенко Ірина Костянтинівна

16

Макаренко Тимофій Васильович

17

Нішта Антоніна Олексіївна

18

Загнітко Євген Анатолійович

19

Ніколенко Євген Анатолійович

20

Магратій Яніна Василівна

21

Цибулін Ігор Володимирович

22

Пушина Наталія Львівна

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та відповідають вимогам статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

1

Мінаєва Вікторія Віталіївна

2

Тарасов Валерій Віталійович

3

Бабич Алла Федорівна

4

Береговий Ігор Володимирович

5

Шерстюк Юлія Валентинівна

6

Желізняк Ксенія Олександрівна

7

Бурлаченко Наталія Миколаївна

8

Горпинченко Олександр Миколайович

9

Веретун Наталія Ігорівна

10

Цибульська Олена Василівна

11

Цьома Руслан Анатолійович

12

Бублик Антон Віталійович

13

Міхеєв Микола Володимирович

14

Лисенко Максим Миколайович

15

Лисенко Ірина Костянтинівна

16

Макаренко Тимофій Васильович

17

Нішта Антоніна Олексіївна

18

Загнітко Євген Анатолійович

19

Ніколенко Євген Анатолійович

20

Магратій Яніна Василівна

21

Цибулін Ігор Володимирович

22

Пушина Наталія Львівна

 

По другому питанню: Розгляд заяв та прийняття рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

 

1. Чирський Юрій Вікторович

2. Журавський Євгеній Борисович

3. Білецький Богдан Михайлович

   4. Пекар Анастасія Олексіївна

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися з заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

 

1. Чирський Юрій Вікторович

2. Журавський Євгеній Борисович

3. Білецький Богдан Михайлович

   4. Пекар Анастасія Олексіївна

 

По третьому питанню: Прийняття присяги адвоката і видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко повідомив, що Радою адвокатів Київської області прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та запропонував прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

 

1.    Мінаєва Вікторія Віталіївна

2.    Тарасов Валерій Віталійович

3.    Бабич Алла Федорівна

4.    Береговий Ігор Володимирович

5.    Шерстюк Юлія Валентинівна

6.    Желізняк Ксенія Олександрівна

7.    Бурлаченко Наталія Миколаївна

8.    Горпинченко Олександр Миколайович

9.    Веретун Наталія Ігорівна

10.Цибульська Олена Василівна

11.Цьома Руслан Анатолійович

12.Бублик Антон Віталійович

13.Міхеєв Микола Володимирович

14.Лисенко Максим Миколайович

15.Лисенко Ірина Костянтинівна

16.Макаренко Тимофій Васильович

17.Нішта Антоніна Олексіївна

18.Загнітко Євген Анатолійович

19.Ніколенко Євген Анатолійович

20.Магратій Яніна Василівна

21.Цибулін Ігор Володимирович

22.Пушина Наталія Львівна

23.Чирський Юрій Вікторович

24.Журавський Євгеній Борисович

25.Білецький Богдан Михайлович

26.Пекар Анастасія Олексіївна

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0  голосів, «Утрималися» -                      0 голосів.

Вирішили: прийняти присягу адвоката та видати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним особам:

1. Мінаєва Вікторія Віталіївна

2.Тарасов Валерій Віталійович

3.    Бабич Алла Федорівна

4.    Береговий Ігор Володимирович

5.    Шерстюк Юлія Валентинівна

6.    Желізняк Ксенія Олександрівна

7.    Бурлаченко Наталія Миколаївна

8.    Горпинченко Олександр Миколайович

9.    Веретун Наталія Ігорівна

10.Цибульська Олена Василівна

11.Цьома Руслан Анатолійович

12.Бублик Антон Віталійович

13.Міхеєв Микола Володимирович

14.Лисенко Максим Миколайович

15.Лисенко Ірина Костянтинівна

16.Макаренко Тимофій Васильович

17.Нішта Антоніна Олексіївна

18.Загнітко Євген Анатолійович

19.Ніколенко Євген Анатолійович

20.Магратій Яніна Василівна

21.Цибулін Ігор Володимирович

22.Пушина Наталія Львівна

23.Чирський Юрій Вікторович

24.Журавський Євгеній Борисович

25.Білецький Богдан Михайлович

26.Пекар Анастасія Олексіївна

 

По четвертому питанню: Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

 

1

Столяренко Олексій Віталійович

2

Самсін Роман Ігорович

3

Йовко Андрій Володимирович

4

Глотов Максим Борисович

5

Лелека Ганна Олександрівна

6

Драбинога Віта Вікторівна

7

Дяченко Валерій Васильович

8

Расюк Анастасія Олександрівна

9

Однорог Михайло Сергійович

10

Петренко Андрій Вікторович

11

Миколаєнко Євгеній Васильвич

12

Комашко Вікторія Іванівна

13

Лихолат Дмитро Васильович

14

Малихіна Світлана Миколаївна

15

Пересунько Сергій Володимирович

16

Правдюк Віталій Михайлович

17

Собків Оксана Ярославівна

18

Богданов Євгеній Анатолійович

19

Прокопенко Іван Ігорович

20

Переяславська Марія Вікторівна

21

Оксененко Катерина Павлівна

22

Васильєв Сергій Валерійович

23

Рижкова Ірина  Анатоліївна

24

Кузнець Олександр Миколайович

25

Парамонова Олександра Юріївна

26

Кропот Олександр Олександрович

27

Старченко Володимир Олександрович

28

Шевченко Окасана Іванівна

29

Лимар Юрій Володимирович

30

Штепа Артур Георгійович

31

Кулік Сергій Васильович

32

Савін Микола Миколайович

33

Корчагін Олександр Вікторович

34

Адаменко Ігор Іванович

35

Августінов Олександр Михайлович

36

Берковський Сергій Миколайович

37

Медведська Ольга Георгіївна

38

Колпаков Дмитро Володимирович

39

Капля Олександр Миколайович

41

Кравченко Ніна Іванівна

42

Поправка Вікторія Миколаївна

43

Коптєва Алла Євгенівна

Крім того, Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради заяви осіб, які звернулися до Ради адвокатів Київської області з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування, а саме:

1.    Августінов Олександр Михайлович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

2.    Берковський Сергій Миколайович  – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

3.    Колпаков Дмитро Володимирович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

4.    Капля Олександр Миколайович – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

5.    Поправка Вікторія Миколаївна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

6.    Коптєва Алла Євгенівна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 3 (три) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

7.    Кравченко Ніна Іванівна – з заявою про проходження стажування на умовах розстрочки сплати внеску на проходження стажування на строк 2 (два) місяці у зв’язку з сімейними обставинами;

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                              0 голосів

Вирішили: Видати направлення на стажування наступним особам:

 

1

Столяренко Олексій Віталійович

2

Самсін Роман Ігорович

3

Йовко Андрій Володимирович

4

Глотов Максим Борисович

5

Лелека Ганна Олександрівна

6

Драбинога Віта Вікторівна

7

Дяченко Валерій Васильович

8

Расюк Анастасія Олександрівна

9

Однорог Михайло Сергійович

10

Петренко Андрій Вікторович

11

Миколаєнко Євгеній Васильвич

12

Комашко Вікторія Іванівна

13

Лихолат Дмитро Васильович

14

Малихіна Світлана Миколаївна

15

Пересунько Сергій Володимирович

16

Правдюк Віталій Михайлович

17

Собків Оксана Ярославівна

18

Богданов Євгеній Анатолійович

19

Прокопенко Іван Ігорович

20

Переяславська Марія Вікторівна

21

Оксененко Катерина Павлівна

22

Васильєв Сергій Валерійович

23

Рижкова Ірина  Анатоліївна

24

Кузнець Олександр Миколайович

25

Парамонова Олександра Юріївна

26

Кропот Олександр Олександрович

27

Старченко Володимир Олександрович

28

Шевченко Окасана Іванівна

29

Лимар Юрій Володимирович

30

Штепа Артур Георгійович

31

Кулік Сергій Васильович

32

Савін Микола Миколайович

33

Корчагін Олександр Вікторович

34

Адаменко Ігор Іванович

35

Августінов Олександр Михайлович

36

Берковський Сергій Миколайович

37

Медведська Ольга Георгіївна

38

Колпаков Дмитро Володимирович

39

Капля Олександр Миколайович

41

Кравченко Ніна Іванівна

42

Поправка Вікторія Миколаївна

43

Коптєва Алла Євгенівна

 

По п’ятому  питанню: Розгляд скарги адвоката Братківського Клима Сергійовича відносно адвоката Кузьмука В’ячеслава Сергійовича та вирішення питання про можливість мирного врегулювання конфлікту.

Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко надав на розгляд членам Ради скаргу адвоката Братківського К.С. на адвоката Кузьмука В.С. з приводу відомостей, розповсюджених адвокатом Кузьмуком В.С. за допомогою веб-ресурсу Фейсбук. Адвокат Братківський К.С. вважає, що адвокат Кузьмук В.С. порушив правила адвокатської етики та просить притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до ч. 2 ст. 53 Правил адвокатської етики, в разі ініціації адвокатом дисциплінарного провадження стосовно іншого адвоката, він має попередньо повідомити про це раду адвокатів регіону для пошуку шляхів мирного залагодження конфлікту. У зв’язку з вищевикладеним, Рада адвокатів запросила на засідання Ради адвокатів Братківського К.С. та Кузьмука В.С. для пошуку шляхів мирного врегулювання спору. За результатами розгляду вказаної скарги, заслухавши пояснення обох сторін спору, вдалося залагодити вказаний вище конфлікт шляхом примирення. Адвокат Братківський К.С. відкликав свою скаргу на адвоката Кузьмука В.С.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

 

По шостому  питанню: Розгляд заяви про надання матеріальної допомоги дочці померлого адвоката Жукова Вячеслава  Івановича.

Секретар Ради адвокатів Київської області О.Б. Демидюк доповіла членам Ради про те, що 12.02.2016 року на адресу Ради адвокатів звернулася дочка померлого адвоката Жукова Вячеслава Івановича із заявою про надання матеріальної допомоги на поховання батька. Також, О.Б. Демидюк нагадала, що за життя адвоката Жукова Вячеслава Івановича, матеріальна допомога надавалася  на лікування в розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень за рішенням Ради № 27 від 04.09.2015 року.

Крім того, О.Б. Демидюк зазначила, що відповідно до п. 1.5 Положення про надання матеріальної допомоги адвокатам Київської області, затвердженого рішенням Конференції адвокатів Київської області від 12.04.2014 року, матеріальна (грошова) допомога являється однією із форм соціального захисту  адвокатів Київської області, які опинилися у скрутному матеріальному становищі і потребують матеріальних (грошових) витрат, які вони не можуть подолати самостійно. О.Б. Демидюк наголосила на тому, що матеріальна допомога надається лише адвокатам при житті.

Голова Ради П.А. Бойко запропонував розмістити скриньку для зібрання грошових коштів для допомоги дочці померлого адвоката на Конференції адвокатів Київської області, яка відбудеться 26.03.2016 року.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                              0 голосів

Вирішили: розмістити скриньку для зібрання грошових коштів для допомоги сім’ї померлого адвоката на Конференції адвокатів Київської області, яка відбудеться 26.03.2016 року. Зібрані кошти передати дочці померлого адвоката - Жуковій В’ячеславі В’ячеславівні.

 

По сьомому питанню: Розгляд заяви та прийняття рішення щодо звільнення від сплати щорічного внеску на 2016 рік адвоката Ринденка Олександра Анатолійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5169/10 від 29.05.2014), як інваліда другої групи.

Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області О.Б. Демидюк доповіла членам Ради про те, що 14.01.2016 року на адресу Ради адвокатів звернувся адвокат Київської області Ринденко Олександр Анатолійович (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5169/10 від 29.05.2014) із заявою про звільнення його від сплати щорічного внеску на 2016 рік, як інваліда другої групи.

Відповідно до  п. 2 Рішення № 112, затвердженого Радою адвокатів України від 25.09.2015 року «Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій», радам адвокатів регіонів надано право звільняти від сплати щорічного внеску адвокатів – інвалідів другої групи.

Запропонувала звільнити Ринденка Олександра Анатолійовича від сплати щорічного внеску на 2016 рік.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -  0 голосів

Вирішили: відповідно до п. 2 рішення № 112 затвердженого Радою адвокатів України від 25.09.2015 Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій, звільнити адвоката Ринденка Олександра Анатолійовича від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2016 рік.

             
По восьмому питанню: Обговорення та прийняття рішення щодо проведення турніру з футболу серед адвокатів Київської області за Кубок Голови Ради та затвердження Положення про проведення турніру 
             Слухали: Член Ради Ф.П. Клапчук доповів про те, що у процесі відбіркового футбольного турніру на участь у Національному футбольному турнірі серед адвокатів за «Кубок UNBA 2016»  серед адвокатів Київської області виявилося багато адвокатів бажаючих прийняти участь у подібних заходах. 
             Запропонував провести турнір з футболу серед адвокатів Київської області за Кубок Голови Ради та затвердити Положення про проведення турніру. 

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                              0 голосів

             Вирішили: провести турнір з футболу серед адвокатів Київської області за Кубок Голови Ради та затвердити Положення про проведення турніру. 

 

По дев’ятому питанню: Обговорення та прийняття рішення щодо проведення змагань з шахів серед адвокатів Київської області та затвердження Положення про проведення змагань

Слухали: Член Ради Ф.П. Клапчук доповів про те, що з метою організації змістовного дозвілля адвокатів Київської області, та творчого росту, є пропозиція провести змагання з шахів серед адвокатів Київської області та затвердити Положення про проведення змагань.

Слухали: Член Ради В.А. Поліщук зазначив про те, що попередньо необхідно визначити рівень зацікавленості адвокатів Київської області до вказаного виду дозвілля. Після цього прийняти рішення та затвердити Положення про проведення турніру. Запропонував відкласти розгляд цього питання.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                              0 голосів

Вирішили: відкласти розгляд питання щодо проведення змагань з шахів серед адвокатів Київської області. 

 

По десятому питанню: Обговорення організаційних питань, пов’язаних з проведенням зборів адвокатів Київської області з обрання делегатів на Конференцію адвокатів Київської області та Конференції адвокатів Київської області

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. повідомив, що відповідно до вимог Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Київської області та Регламенту конференції адвокатів Київської області, затверджених рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 року № 78, уповноважена Радою адвокатів Київської області особа посвідчує факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному списку, власним підписом.

Збори адвокатів Печерського району міста Києва, Голосіївського району міста Києва, Солом'янського району міста Києва, Святошинського району міста Києва, Дніпровського району міста Києва, Оболонського району міста Києва, Подільського району міста Києва, Шевченківського району міста Києва, Дарницького району міста Києва, Деснянського району міста Києва вирішено провести 25 березня 2016 року в приміщенні ДП Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 2.

У зв’язку з цим Бойко П.А. запропонував особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів адвокатів Печерського району міста Києва, Голосіївського району міста Києва, Солом'янського району міста Києва, Святошинського району міста Києва, Дніпровського району міста Києва, Оболонського району міста Києва, Подільського району міста Києва, Шевченківського району міста Києва, Дарницького району міста Києва, Деснянського району міста Києва визначити  Демидюк Ольгу Борисівну, Грязнову Любов Миколаївну, Чернобая Олега Валерійовича, Гречківського Івана Павловича, Брін Світлану Олександрівну, Очкольду Миколу Геннадійовича, Дмитренка Дмитра Федоровича, Храпійчука Віктора Олександровича, Лісниченко Єлизавету Сергіївну, Кабаєва Гліба Валентиновича, Степанова Євгена Віталійовича, Фою Олену Володимирівну, Мартишенко Сергія Віталійовича, уповноважити їх провести збори адвокатів та посвідчити власним підписом факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Збори адвокатів м. Обухів, Кагарлицького району Київської області, Миронівського району Київської області, Обухівського району Київської області, м. Ржищів вирішено провести 25 березня 2016 року в приміщенні Обухівського районного центру культури і дозвілля, що знаходиться за адресою: м. Обухів, вул. Київська,117. 

Бойко П.А. запропонував особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Обухів визначити Бірюкову Аліну Миколаївну, Олкову Тамілу Олександрівну, Клапчука Федора Петровича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Обухів та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Збори адвокатів м. Ірпінь, Бородянського району Київської області, Вишгородського району Київської області, Іванківського району Київської області, Києво-Святошинського району Київської області, Макарівського району Київської області, Фастівського району Київської області, м. Буча, вирішено провести 25 березня 2016 року в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9.

Бойко П.А. запропонував особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Ірпінь визначити Мартишенко Тамару Олександрівну, Павленко Ганну Миколаївну, Серьогіна Олександра Юрійовича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Ірпінь та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Збори адвокатів м. Васильків, Васильківського району Київської області, м. Фастів вирішено провести 25 березня 2016 року в малому залі Будинку культури, що знаходиться за адресою: м. Васильків, вул. Володимирська,2.

Бойко П.А. запропонував особою, відповідальною за організаційне забезпечення зборів у м. Васильків визначити Сівакова Леоніда Миколайовича, уповноважити його провести збори адвокатів Київської області у м. Васильків та посвідчити власним підписом факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Збори адвокатів м. Біла Церква, Білоцерківського району Київської області, Богуславського району Київської області, Володарського району Київської області, Рокитнянського району Київської області, Сквирського району Київської області, Ставищенського району Київської області, Таращанського району Київської області, Тетіївського району Київської області вирішено провести 25 березня 2016 року в приміщенні конференц-залу Київської обласної (регіональної) торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. С.Наливайка, 4-й поверх.

Бойко П.А. запропонував особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Біла Церква визначити Ковбасінську Галину Василівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Кіккаса Віктора Едгардовича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Біла Церква та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Збори адвокатів м. Бровари, Баришівського району Київської області, Броварського району Київської області, м. Славутич, м. Бориспіль, м. Переяслав-Хмельницький, м. Березань, Яготинського району Київської області, Згурівського району Київської області, Бориспільського району Київської області вирішено провести 25 березня 2016 року в м. Бровари, бул. Незалежності,4, МКЦ "Прометей". 

Бойко П.А. запропонував особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Бровари визначити Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Бойко Людмилу Володимирівну, Качана Володимира Трохимовича, Вака Володимира Івановича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Бровари та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

          Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» -                              0 голосів

Вирішили: особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів адвокатів Печерського району міста Києва, Голосіївського району міста Києва, Солом'янського району міста Києва, Святошинського району міста Києва, Дніпровського району міста Києва, Оболонського району міста Києва, Подільського району міста Києва, Шевченківського району міста Києва, Дарницького району міста Києва, Деснянського району міста Києва визначити  Демидюк Ольгу Борисівну, Грязнову Любов Миколаївну, Чернобая Олега Валерійовича, Гречківського Івана Павловича, Брін Світлану Олександрівну, Очкольду Миколу Геннадійовича, Дмитренка Дмитра Федоровича, Храпійчука Віктора Олександровича, Лісниченко Єлизавету Сергіївну, Кабаєва Гліба Валентиновича, Степанова Євгена Віталійовича, Фою Олену Володимирівну, Мартишенко Сергія Віталійовича, уповноважити їх провести збори адвокатів та посвідчити власним підписом факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Обухів визначити Бірюкову Аліну Миколаївну, Олкову Тамілу Олександрівну, Клапчука Федора Петровича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Обухів та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Ірпінь визначити Мартишенко Тамару Олександрівну, Павленко Ганну Миколаївну, Серьогіна Олександра Юрійовича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Ірпінь та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Особою, відповідальною за організаційне забезпечення зборів у м. Васильків визначити Сівакова Леоніда Миколайовича, уповноважити його провести збори адвокатів Київської області у м. Васильків та посвідчити власним підписом факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Біла Церква визначити Ковбасінську Галину Василівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Кіккаса Віктора Едгардовича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Біла Церква та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Особами, відповідальними за організаційне забезпечення зборів у м. Бровари визначити Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну, Бойко Людмилу Володимирівну, Качана Володимира Трохимовича, Вака Володимира Івановича, уповноважити їх провести збори адвокатів Київської області у м. Бровари та посвідчити власними підписами факт реєстрації адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                                                   П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                                                   О.Б. Демидюк