Протокол № 4 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол №1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакові Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лаврінко Ніну Миколаївну, Ткаченко Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщук Володимира Анатолійовича, Клапчук Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.
 
Присутні:
1.Бойко Петро Анатолійович
2.Чернобай Олег Валерійович
3.Кості Ілля Павлович
4.Сіваков Леонід Миколайович
5.Лішневський Ілля Георгійович
6.Лаврінко Ніна Миколаївна
7.Ткаченко Сергій Михайлович
8.Поліщук Володимир Анатолійович
9.Клапчук Федір Петрович
10.Павленко Ганна Миколаївна
Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.
 
Запрошена: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна.
 
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області за наступним порядком денним:
1. Організаційні питання створення комітету з захисту професійних прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області. Формування складу комітету з захисту професійних прав адвокатів. Призначення чергових адвокатів комітету.
2. Питання, пов’язані з організацією проходження стажування. Створення центру стажування при Раді адвокатів Київської області. Формування списків керівників стажування.
3. Організація заходів підвищення кваліфікації. Створення системи інформування адвокатів регіону про майбутні заходи з підвищення кваліфікації. Документальне забезпечення проведення заходів.
4. Розробка і створення протоколу про адміністративне правопорушення.
5. Церемонія складання Присяги адвоката.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:
1. Організаційні питання створення комітету з захисту професійних прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області. Формування складу комітету з захисту професійних прав адвокатів. Призначення чергових адвокатів комітету.
2. Питання, пов’язані з організацією проходження стажування. Створення центру стажування при Раді адвокатів Київської області. Формування списків керівників стажування.
3. Організація заходів підвищення кваліфікації. Створення системи інформування адвокатів регіону про майбутні заходи з підвищення кваліфікації. Документальне забезпечення проведення заходів.
4. Розробка і створення протоколу про адміністративне правопорушення.
5. Церемонія складання  Присяги адвоката.
 
По першому питанню: Організаційні питання створення комітету з захисту професійних прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області. Формування складу комітету з захисту професійних прав адвокатів. Призначення чергових адвокатів комітету.
Слухали: Заступник Голови Ради адвокатів Київської області Сіваков Л.М. повідомив, що за час діяльності Ради адвокатів Київської області за захистом професійних прав звернувся один адвокат, у якого слідчими органами проводився обшук. Представник Ради адвокатів Київської області брав участь у вказаній слідчій дії, внаслідок чого професійні права адвоката порушено не було.
Член Ради адвокатів Київської області Костін І.П. запропонував сформувати склад адвокатів, що увійдуть до комітету. Створення списку чергових адвокатів комітету з захисту професійних прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Сформувати список адвокатів, що увійдуть до складу чергових адвокатів комітету з захисту професійних прав адвокатів при Раді адвокатів Київської області.
 
По другому питанню: Питання, пов’язані з організацією проходження стажування. Створення центру стажування при Раді адвокатів Київської області. Формування списків керівників стажування.
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А наголосив на негайності створення Центру з проходження стажування і створення комісії з оцінювання стажування.
Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А надав на затвердження Ради адвокатів Київської області проект документального забезпечення процесу стажування, також запропонував відкрити набір адвокатів на затвердження їх керівниками стажування.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Затвердити проект документального забезпечення процесу стажування. Відкрити набір адвокатів, які будуть затверджені як керівники стажування.
 
 
По третьому питанню: Організація заходів підвищення кваліфікації. Створення системи інформування адвокатів регіону про майбутні заходи з підвищення кваліфікації. Документальне забезпечення проведення заходів.
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Чернобай О.В. запропонував створити центр з підвищення кваліфікації, надав план з організації заходів з підвищення кваліфікації, представив до розгляду документальне забезпечення даних заходів. Також були розглянуті можливості щодо забезпечення масового інформування адвокатів регіону про заплановані заходи з підвищення кваліфікації.
Були розглянуті основні теми семінарів та тренінгів.
Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А наголосив на негайності створення центру з підвищення кваліфікації і виніс на розгляд питання про фінансування даних заходів з бюджету Ради адвокатів Київської області.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Доручити  члену Ради  адвокатів  Київської  області  Чернобаю    О.В. розробити план заході по даному питанню.
 
По четвертому питанню: Розробка і створення протоколу про адміністративне правопорушення.
Слухали:  Член Ради адвокатів Київської області Лавренко Н.М. виступила інформацією про поправки та зауваження до існуючого протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 212-3 КУпАП – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Доручив члену Ради адвокатів Київської області Лавренко Н.М. розробити пропозиції щодо внесення змін до протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 212-3 КУпАП – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 
По п’ятому питанню: Проект церемонії складання  Присяги адвоката.
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Павленко Г.М. надала до розгляду план урочистої церемонії складання Присяги адвоката.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Затвердити представлений план урочистої церемонії складання Присяги адвоката.
 
 
 
Голова Ради адвокатів
Київської області                                                                                           П.А. Бойко
 
Секретар Ради адвокатів
Київської області                                                                                      О.Б. Демидюк