Протокол № 5 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол №1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакові Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лаврінко Ніну Миколаївну, Ткаченко Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщук Володимира Анатолійовича, Клапчук Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.
 
Присутні:
1.Бойко Петро Анатолійович
2.Чернобай Олег Валерійович
3. Павленко Ганна Миколаївна
4.Сіваков Леонід Миколайович
5.Лішневський Ілля Георгійович
6.Лавренко Ніна Миколаївна
7.Ткаченко Сергій Михайлович
8.Поліщук Володимир Анатолійович
9.Клапчук Федір Петрович
10.Демидюк Ольга Борисівна
Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.
 
Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та члени Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Гусейнова Жанна Володимирівна, Грязнова Любов Миколаївна, Фоя Олена Володимирівна, Очкольда Микола Геннадійович, Олкова Таміла Олександрівна, Мартишенко Тамара Олександрівна.
 
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області за наступним порядком денним:
1. Розгляд заяв стажистів щодо направлення на стажування. Вирішення питань пов’язаних з керівниками стажування та  включення їх до списку керівників стажування.
2. Обговорення питання підтримки та фінансування КДКА Київської області та прийняття рішення з  цього питання.
3. Розгляд питань, пов’язаних з організацією правового форуму в м. Біла Церква Київської області.
4. Питання щодо звільнення адвоката Козія М.Ю. від сплати щорічного внеску.
5. Інформаційна підтримка діяльності Ради адвокатів Київської області та визначення умов її фінансування.
6. Питання щодо виключення адвоката Мукан І.В. з реєстру адвокатів Київської області у зв’язку із зміною місця проживання.
7. Інші питання.
Демидюк О.Б. запропонувала доповнити шосте питання, включивши до нього також розгляд заяв Пікалова Е.Ю. та Страшка О.В. про виключення їх з реєстру адвокатів Київської області у зв’язку зі зміною місця проживання та робочого місця адвоката.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:
1. Розгляд заяв стажистів щодо направлення на стажування. Вирішення питань пов’язаних з керівниками стажування та  включення їх до списку керівників стажування.
2. Обговорення питання підтримки та фінансування КДКА Київської області та прийняття рішення з  цього питання.
3. Розгляд питань, пов’язаних з організацією правового форуму в м. Біла Церква Київської області..
4. Питання щодо звільнення адвоката Козія М.Ю. від сплати щорічного внеску.
5. Інформаційна підтримка діяльності Ради адвокатів Київської області та визначення умов її фінансування.
6. Питання щодо виключення адвокатів Мукан І.В., Пікалова Е.Ю. та Страшка О.В. з реєстру адвокатів Київської області у зв’язку зі зміною місця проживання та робочого місця адвоката.
7. Інші питання.
 
По першому питанню: Розгляд заяв стажистів щодо направлення на стажування. Вирішення питань пов’язаних з керівниками стажування та  включення їх до списку керівників стажування.
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А надав на розгляд і затвердження членам Ради, заяви адвокатів про включення до списку керівників стажуванням, а саме:
1.Криворучко Світлана Миколаївна
2.Горбенко Тетяна Михайлівна
3.Закрасняний Валерій Юрійович
4.Михайленко Зінаїда Дмитрівна
5.Ковбасінська Галина Василівна
6.Мартишенко Тамара Олександрівна
7.Бірюкова Аліна Миколаївна
8.Лук’янченко Маріанна Станіславівна
9.Скрицький Микола  Казимирович
11.Сущенко Тамара Іванівна
12.Горай Людмила Йосипівна
13.Бойко Людмила Володимирівна
14.Полякевич Анатолій Анатолійович
15.Танасійчук Юлія Вікторівна
16.Грязнова Любов Миколаївна
17.Очкольда Микола Геннадійович
18.Фоя Олена Володимирівна
19.Качан Володимир Трохимович
20.Денисюк Роман Борисович
21.Фесенко Олександр Миколайович
22.Коваленко Олександр Миколайович
23.Карпенко Віктор Миколайович
24.Лісовий Анатолій Володимирович
25.Титаренко Сергій Михайлович
26.Ненашев Євген Володимирович
27.Хомяков Олексій Валерійович
28.Гусейнова Жанна Володимирівна
29.Білявський Ярослав Миколайович
 
Також Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. надав на розгляд  членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:
1.Бавзалук Сергій Вікторович
2.Гайдай Роман Петрович
3.Дояр Євгеній Володимирович
4.Журба Олександр Валерійович
5.Іваніщенко Володимир Васильович
6.Кривенко Андрій Вікторович
7.Кириченко Ольга Борисівна
8.Мартинович Андрій Борисович
9.Мельник Володимир Володимирович
10.Хижня Людмила Євгеніївна
11.Ципін Денис Леонідович
12.Яковенко Олександр Олександрович
13.Гнатенко Олексій Анатолійович
14.Бублій Сергій Миколайович
15. Василенко Сергій Миколайович
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Затвердити і включити до списку керівників стажування наступних адвокатів:
1.Криворучко Світлана Миколаївна
2.Горбенко Тетяна Михайлівна
3.Закрасняний Валерій Юрійович
4.Михайленко Зінаїда Дмитрівна
5.Ковбасінська Галина Василівна
6.Мартишенко Тамара Олександрівна
7.Бірюкова Аліна Миколаївна
8.Лук'янченко Маріанна Станіславівна
9.Скрицький Микола  Казимирович
11.Сущенко Тамара Іванівна
12.Горай Людмила Йосипівна
13.Бойко Людмила Володимирівна
14.Полякевич Анатолій Анатолійович
15.Танасійчук Юлія Вікторівна
16.Грязнова Любов Миколаївна
17.Очкольда Микола Геннадійович
18.Фоя Олена Володимирівна
19.Качан Володимир Трохимович
20.Денисюк Роман Борисович
21.Фесенко Олександр Миколайович
22.Коваленко Олександр Миколайович
23.Карпенко Віктор Миколайович
24.Лісовий Анатолій Володимирович
25.Титаренко Сергій Михайлович
26.Ненашев Євген Володимирович
27.Хомяков Олексій Валерійович
28.Гусейнова Жанна Володимирівна
29.Білявський Ярослав Миколайович
 
Видати направлення на стажування наступним особам:
1.Бавзалук Сергій Вікторович
2.Гайдай Роман Петрович
3.Дояр Євгеній Володимирович
4.Журба Олександр Валерійович
5.Іваніщенко Володимир Васильович
6.Кривенко Андрій Вікторович
7.Кириченко Ольга Борисівна
8.Мартинович Андрій Борисович
9.Мельник Володимир Володимирович
10.Хижня Людмила Євгеніївна
11.Ципін Денис Леонідович
12.Яковенко Олександр Олександрович
13.Гнатенко Олексій Анатолійович
14.Бублій Сергій Миколайович
15. Василенко Сергій Миколайович
 
По другому питанню: Обговорення питання підтримки та фінансування КДКА Київської області та прийняття рішення з  цього питання.
Слухали: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Г.В. доповіла про існуючу картину надходжень в бюджет КДКА Київської області.
Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував надавати фінансову підтримку КДКА Київської області, а саме здійснювати відрахування в розмірі 15% від щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, з подальшим переглядом розміру фінансування після 1 грудня 2013 року.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Надати фінансову підтримку КДКА Київської області з бюджету Ради адвокатів Київської області, а саме здійснювати відрахування в розмірі 15% від щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, з подальшим переглядом розміру фінансування після 1 грудня 2013 року.
 
По третьому питанню: Розгляд питань, пов’язаних з організацією правового форуму в м. Біла Церква Київської області.
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Чернобай О.В. виніс на обговорення питання щодо оренди приміщення для проведення правового форуму в м. Біла Церква Київської області. Запросив взяти участь членів КДКА Київської області у вказаному заході.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Доручити  члену Ради  адвокатів  Київської  області  Чернобаю    О.В. підготувати проект договору оренди приміщення театру у м. Біла Церква Київської області, а також доопрацювати інші організаційні питання, пов’язані з проведенням даного заходу.
 
По четвертому питанню: Питання щодо звільнення адвоката Козія М.Ю. від сплати щорічного внеску.
Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. повідомила про звернення до Ради адвокатів Київської області адвоката Козія М.Ю. з проханням звільнити його від сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у зв’язку зі станом здоров’я. На підтвердження надала на розгляд Ради медичні довідки і виписки з медичної карти.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: Звільнити адвоката Козія М.Ю. від сплати щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування до 1 січня 2014 року.
 
По п’ятому питанню: Інформаційна підтримка діяльності Ради адвокатів Київської області та визначення умов її фінансування.
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. з метою поліпшення інформування адвокатів регіону про діяльність Ради адвокатів Київської області запропонував створити інформаційний центр при Раді адвокатів Київської області.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: З метою поліпшення інформування про події пов’язані з діяльністю, новинами і змінами в роботі Ради, створити при Раді адвокатів Київської області інформаційний центр. Доручити Голові Ради адвокатів Київської області визначити умови здійснення інформаційної підтримки діяльності Ради адвокатів Київської області та затвердити витрати на таку діяльність у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень щомісячно.
 
По шостому питанню: Питання щодо виключення адвокатів Мукан І.В., Пікалова Е.Ю. та Страшка О.В. з реєстру адвокатів Київської області у зв’язку зі зміною місця проживання та робочого місця адвоката.
Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. повідомила, про звернення до Ради адвокатів Мукан І.В., Пікалова Е.Ю. та Страшка О.В. із заявами про виключення їх з реєстру адвокатів Київської області у зв’язку зі зміною постійного місця проживання та робочого місця адвоката.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили: У зв’язку зі зміною місця проживання та робочого місця адвоката, виключити адвокатів Мукан І.В., Пікалова Е.Ю. та Страшка О.В. зі складу адвокатів Київської області та внести відповідні зміни до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
 
По сьомому питанню: Інші питання.
Слухали: Член Ради адвокатів Київської області Лавренко Н.М., яка є відповідальною особою за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення, ознайомила членів Ради з деталями своєї роботи і витратами, які виникають в процесі роботи, а також у зв’язку зі значним навантаженням запропонувала призначити ще одного члена Ради адвокатів Київської області для виконання зазначених функцій.
Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував розглянути питання щодо необхідності компенсації витрат пов’язаних з даним питанням, а також визначити відповідальною особою за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення також члена Ради адвокатів Київської області Лішневського Іллю Георгійовича.
 
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
Вирішили:
1. Призначити відповідальною особою за оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення члена Ради адвокатів Київської області Лішневського Іллю Георгійовича.
2. Уповноважити члена Ради адвокатів Київської області Лішневського Іллю Георгійовича на складання протоколів про адміністративні правопорушення (стаття 212-3 КУпАП – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
3. Зобов’язати Голову Ради адвокатів Київської області Бойка Петра Анатолійовича видати члену Ради адвокатів Київської області Лішневському Іллі Георгійовичу відповідну довіреність для посвідчення наданих повноважень. 
4. З метою підвищення ефективності роботи по оформленню матеріалів про адміністративні правопорушення ст. 212-3 КУпАП відшкодовувати фактичні витрати, які виникають у процесі такої роботи.
 
 
 
Голова Ради адвокатів
Київської області                                                                                           П.А. Бойко
 
Секретар Ради адвокатів
Київської області                                                                                      О.Б. Демидюк