Протокол № 6 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол №1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Присутні:

1. Бойко Петро Анатолійович

2. Чернобай Олег Валерійович

3. Павленко Ганна Миколаївна

4. Сіваков Леонід Миколайович

5. Лішневський Ілля Георгійович

6. Ткаченко Сергій Михайлович

7. Поліщук Володимир Анатолійович

8. Клапчук Федір Петрович

9. Демидюк Ольга Борисівна

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

 

Запрошена: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області за наступним порядком денним:

1. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування.

2. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

3. Прийняття присяги і видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

4. Питання, пов’язані із складанням адмінпротоколу за відмову в адвокатському запиті та ведення адмінпрактики в судах. 

5. Питання щодо проведення 27.09.2013 року науково-практичної конференції в м. Біла Церква.

6. Інші організаційні питання  щодо діяльності Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування.

2. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

3. Прийняття присяги і видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

4. Питання, пов’язані із складанням адмінпротоколу за відмову в адвокатському запиті та ведення адмінпрактики в судах. 

5. Питання щодо проведення 27.09.2013 року науково-практичної конференції в м. Біла Церква.

6. Інші організаційні питання  щодо діяльності Ради адвокатів Київської області.

 

По першому питанню: Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А надав на розгляд і затвердження  членам Ради, заяви адвокатів на включення до списку керівників стажуванням, а саме:

1. Олкова Таміла Олександрівна

2. Ковальчук Степан Миколайович

3. Українчук Олег Вікторович

4. Нечаєв Сергій Миколайович

5. Дереча В’ячеслав Олексійович

6. Крупнова Любов Василівна

7. Рудюк Анатолій Степанович

8. Цигіка Іван Юрійович

Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. надав на розгляд  членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

1.Чирва Віталій Григорович

2. Крусь Лариса Вікторівна

3. Мілетич Ольга Олегівна

4. Колосюк Мирослава Вікторівна

5. Яковенко Інна Миколаївна

6. Бончева Ольга Володимирівна

7. Каратнюк Тетяна Георгієвна

8. Меше Олексій Петрович

9. Огейчук Тетяна Василівна

10. Бондарчук Віталій Вікторович

11. Оверко Ігор Іванович

12. Марченко Юрій Олександрович

13. Пальчик Володимир Леонідович

14. Стельникович Віталій Анатолійович

15. Левчук-Хмара Міла Василівна

16. Волокітін Олександр Володимирович

17. Зарубін Валерій Борисович

18. Довженко Олег Миколайович

19. Говорун Анна Олександрівна

 

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити і включити до списку керівників стажування наступних адвокатів:

1. Олкова Таміла Олександрівна

2. Ковальчук Степан Миколайович

3. Українчук Олег Вікторович

4. Нечаєв Сергій Миколайович

5. Дереча В’ячеслав Олексійович

6. Крупнова Любов Василівна

7. Рудюк Анатолій Степанович

8. Цигіка Іван Юрійович

Видати направлення на стажування наступним особам:

1.Чирва Віталій Григорович

2. Крусь Лариса Вікторівна

3. Мілетич Ольга Олегівна

4. Колосюк Мирослава Вікторівна

5. Яковенко Інна Миколаївна

6. Бончева Ольга Володимирівна

7. Каратнюк Тетяна Георгієвна

8. Меше Олексій Петрович

9. Огейчук Тетяна Василівна

10. Бондарчук Віталій Вікторович

11. Оверко Ігор Іванович

12. Марченко Юрій Олександрович

13. Пальчик Володимир Леонідович

14. Стельникович Віталій Анатолійович

15. Левчук-Хмара Міла Василівна

16. Волокітін Олександр Володимирович

17. Зарубін Валерій Борисович

18. Довженко Олег Миколайович

19. Говорун Анна Олександрівна

 

По другому питанню: Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Слухали: Член Ради Ткаченко С.М. доповів, що 07.09.2013 громадянка України Биховець Світлана Василівна подала до Ради адвокатів Київської області  заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, до якої додано наступні документи: свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту серія КС №000062 від 27.06.2013; трудовий договір від 10.02.2011, укладений Биховець С.В. з адвокатом Семашко Д.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1948/10), не зареєстрований в регіональній службі (центрі) зайнятості; нотаріально посвідчену копію диплома КВ № 37626185 від 27.01.2010 про набуття повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з отриманням кваліфікації магістра права; оригінал та копію трудової книжки, засвідчену адвокатом Семашко Д.М.; копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків.

При цьому Биховець С.В. не додано до вищевказаної заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування  довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (єдиного соціального внеску).

13.09.2013 громадянин України Біліченко Віктор Васильович подав до Ради адвокатів Київської області заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, до якої додано наступні документи: свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту серія КС №000104 від 29.08.2013;  трудовий договір від 10.02.2011, укладений Биховець С.В. з адвокатом Семашко Д.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю                        № 1948/10), не зареєстрований в регіональній службі (центрі) зайнятості; нотаріально посвідчену копію диплома МВ № 10015678 від 29.04.2004 про набуття повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з отриманням кваліфікації спеціаліста  права; оригінал та копію трудової книжки, засвідчену адвокатом Семашко Д.М.; копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків.

 При цьому Біліченко В.В. не додано до вищевказаної заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування  довідку про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (єдиного соціального внеску).

Щодо наданих громадянкою Биховець С.В. та громадянином Біліченко В.В. трудових договорів від 10.02.2011, то слід врахувати наступне.

На момент укладення вказаних трудових договорів діяв Закон України «Про адвокатуру» і ст. 8 цього Закону визначала, що умови роботи визначаються саме контрактом між помічником і адвокатом, а не трудовим договором чи іншим договором.

Таким чином, Закон України «Про адвокатуру» на момент укладення зазначених трудових договорів містив безальтернативну форму для трудових відносин адвоката з помічником адвоката – контракт

Таким чином, всупереч ст. 8 Закону України «Про адвокатуру», між Биховець С.В. і Біліченко В.В. та адвокатом Семашко Д.М. було укладено не контракт, а договір, про що здійснено відповідні записи у трудовій книжці.

Окрім цього, чинні як на момент укладення трудових договорів, так і на цей час Податковий кодекс України, Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачають обов’язковість утримання податку на доходи з фізичних осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі щомісячну звітність щодо найманих працівників з боку адвоката, який є також податковим агентом щодо помічника адвоката.

Отже, чинне законодавство містить положення, що трудовий договір не може бути за своєю природою безоплатним, а якщо він оплатний, то наслідком є сплата податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проте, відповідних документів, зокрема, довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (єдиного соціального внеску) громадянкою Биховець С.В. та громадянином Біліченко В.В. до Ради адвокатів Київської області надано не було.

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки, а на підставі ч. 4 ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – порядок проходження стажування затверджується Радою адвокатів України.

Рішенням Ради адвокатів України № 81 від 16.02.2013 (з наступними змінами) затверджено Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (в подальшому – Положення), яким в п. 12.3 передбачено перелік необхідних документів, що додаються  до заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, зокрема:

- трудовий договір (контракт) з адвокатом (адвокатським об’єднанням). У випадку, якщо особа працювала помічником адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, трудовий договір (контракт) повинен бути зареєстрований в регіональній службі (центрі) зайнятості протягом тижня з моменту допуску до роботи. Наданий особою примірник трудового договору (контракту) має містити реєстраційний запис посадової особи служби (центру) зайнятості встановленої форми та печатку установи;

- довідку про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (єдиного соціального внеску).

Таким чином, зміст наданого трудового договору, відсутність його реєстрації в державній службі зайнятості, відсутність довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (єдиного соціального внеску) є достатніми підставами для відмови громадянці Биховець С.В. і громадянину Біліченко В.В. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

 

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили:

1.Відмовити Биховець Світлані Василівні у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

2.Відмовити Біліченку Віктору Васильовичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

 

По третьому питанню: Прийняття присяги і видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Слухали: Член Ради Ткаченко С.М. доповів, що 13.09.2013 до Ради адвокатів Київської області звернувся громадянин України Бураков Ігор Олександрович із заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, до якої додано наступні документи: нотаріально посвідчену копію свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту серія КС № 00090 від 29.08.2013; нотаріально посвідчену копію диплома КВ № 21243522 від 16.07.2002 про набуття повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з отриманням кваліфікації магістра права; копію трудової книжки,  копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків; наказ про призначення на посаду помічника адвоката; анкету з автобіографічними даними; довідку про сплату страхових внесків Пенсійного фонду України; довідку про відсутність судимості; медичну довідку; довідку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про дату звернення особи із заявою про допуск про складання кваліфікаційного іспиту; трудовий договір; довідку керівника адвокатського об’єднання  про те, що в складі об’єднання є адвокати; довідку про нарахування і виплату заробітної плати помічнику адвоката адвокатського об’єднання.

Враховуючи, що громадянином України Бураковим Ігорем Олександровичем до Ради адвокатів Київської області було надано повний пакет необхідних документів, що додаються  до заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, передбачений у п. 12.3 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Член Ради Ткаченко С.М. запропонував прийняти присягу і видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю громадянину України Буракову Ігорю Олександровичу.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Прийняти присягу і видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю громадянину України Буракову Ігорю Олександровичу. 

 

По четвертому питанню: Питання пов’язані із складанням адмінпротоколу за відмову в адвокатському запиті та ведення адмінпрактики в судах. 

Слухали: Голова Ради Бойко П.А. повідомив, що Радою адвокатів Київської області призначено члена Ради Лішневського І.Г. уповноваженою особою за розгляд адвокатських звернень про притягнення до адміністративної відповідальності за ненадання інформації на адвокатський запит, а також доповів про проблеми, пов’язані зі складанням протоколів про адміністративне правопорушення.

Член Ради Лішневський І.Г. повідомив про те, що за два місяці до Ради адвокатів Київської області надійшло дев’ять адвокатських звернень про притягнення до адміністративної відповідальності за ненадання інформації на адвокатський запит. Було складено дев’ять адміністративних протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб з подальшим направленням їх до відповідних судів міста Києва і Київської області. Адміністративні справи були повернуті з Бориспільського міськрайонного суду Київської області і Солом’янського районного суду м. Києва на підставі неналежного оформлення.

У відповідь на повернення адміністративних справ до Ради адвокатів Київської області на доопрацювання № 3-6272/13 від 30.08.2013 і № 3/359/2660/2013 від 19.08.2013, було складено скарги на відповідних суддів.

Бойко П.А. виніс на розгляд членам Ради питання щодо розміру суми відшкодування за ведення адміністративної практики, а саме: 800 (вісімсот) гривень за складання адміністративного протоколу і 400 (чотириста) гривень за ведення справи у суді.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Відшкодовувати уповноваженому члену Ради з адміністративних справ Лішневському І.Г. затрати в розмірі: 800 (вісімсот) гривень за складання адміністративного протоколу і 400 (чотириста) гривень за ведення справи у суді.

 

По п’ятому питанню: Питання щодо проведення 27.09.2013 науково-правової конференції в м. Біла Церква

Слухали: Голова Ради Бойко П.А. виніс на затвердження членів Ради програму науково-правової конференції, зразки сертифікатів призначених для адвокатів що відвідають даний захід.

За результатами обговорення програми науково-правової конференції було запропоновано включити до програми конференції як доповідачів: заступника директора координаційного центру з надання правової допомоги Лаврінка М.В; директора Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Клепку В.Г.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити програму конференції з внесеними змінами. Затвердити зразок сертифікату призначений для адвокатів що відвідають даний захід.

 

По шостому питанню: Інші організаційні питання  щодо діяльності Ради адвокатів Київської області

1. Слухали:  Член Ради Клапчук Ф.П. запропонував Раді адвокатів Київської області надати матеріальну допомогу в розмірі 2 000 (дві тисячі) грн. матері померлого адвоката Степаніщева В.В..

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Надати матеріальну допомогу в розмірі 2 000 (дві тисячі) грн. матері померлого адвоката Степаніщева В.В..

 

2. Слухали: Голова Ради Бойко П.А. висловив думку щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами, які зупиняють дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в другому півріччі 2013 року.

 Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Визнати обов’язковою сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами, які зупиняють дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в другому півріччі 2013 року.

 

3. Слухали: Секретар Ради Демидюк О.Б. повідомила про звернення адвокатів Мартинюка З.Д. та Смікал Л.Н. з проханням звільнити від сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, у зв’язку зі станом здоров’я. На підтвердження надала на розгляд Ради медичні довідки і виписки з медичних карт.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Звільнити адвокатів Мартинюка З.Д. та Смікал Л.Н. від сплати щорічних внесків до 1 січня 2014 року.

 

4. Слухали: Секретар Ради Демидюк О.Б. повідомила про звернення адвоката Супроткіної О.М. з заявою про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Відмовити Супроткіній О.М. у зупиненні дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

 

5. Слухали: Секретар Ради Демидюк О.Б. повідомила про звернення адвоката Третяка Сергія Юрійовича із заявою про виключення зі складу адвокатів Київської області  в зв’язку зі зміною робочого місця на м. Київ.

Також Секретар Ради повідомила, що відповідно до рішення Ради адвокатів України № 103 від 16.02.2013 «Про розмежування юрисдикцій кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та рад адвокатів Києва та Київської області» (п. 1), на адвокатів, які станом на 19 листопада 2012 року (на день державної реєстрації НААУ) отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в КДКА Київської області та адреса робочого місця яких знаходиться в м. Києві, розповсюджуються юрисдикція кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та ради адвокатів Київської області. Відповідно з цим, вище вказані адвокати підлягають дисциплінарній відповідальності та беруть участь в адвокатському самоврядуванні, сплачують щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та реалізують інші права і свої обов’язки, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в органах адвокатського самоврядування Київської області. Критерієм. На підставі якого встановлюється розмежування  в Єдиному реєстрі адвокатів України та юрисдикцій, є дата і найменування органу, який видав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Проти вказаних осіб в Єдиному реєстрі адвокатів України зазначається «Київська обласна КДКА».

Як вбачається з даних Єдиного реєстру адвокатів України, Третяк Сергій Юрійович отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 893/10. видане на підставі рішення Київської обласної КДКА № 24 від 30.11.1995.

На підставі вищевикладеного, секретар Ради Демидюк О.Б. запропонувала відмовити адвокату Третяку С.Ю. у виключенні з реєстру Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Відмовити адвокату Третяку С.Ю. у виключенні з реєстру Ради адвокатів Київської області.

 

6. Слухали: Секретар Ради Демидюк О.Б. повідомила про звернення адвокатів Коваленка М.Ю., Клименка І.В., Пирожанського Р.Г. з заявами про виключення їх зі складу адвокатів Київської області у зв’язку зі зміною місця проживання та здійсненням адвокатської діяльності у Запорізький області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Виключити адвокатів Коваленка М.Ю., Клименка І.В., Пирожанського Р.Г. зі складу адвокатів Київської області. Внести відповідні зміни до Єдиного реєстру адвокатів України.

 

7. Слухали: Член Ради Павленко Г.М. винесла на розгляд членам Ради звернення Васильківського міськрайонного об’єднання про нагородження  з нагоди  Дня адвокатури відзнаками адвокатів: Кравченко М.І., Полякова М.Д., Рябкову Т.Ю.

Голова Ради Бойко П.А. доручив Павленко Г.М. розробити сценарій нагородження і надати на затвердження на наступному засіданні Ради адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Нагородити відзнаками з нагоди Дня адвокатури наступних адвокатів: Кравченко М.І., Полякова М.Д., Рябкову Т.Ю..

 

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                                                                  П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                                                          О.Б. Демидюк