Протокол № 7 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол №1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Присутні:

1.Бойко Петро Анатолійович

2.Чернобай Олег Валерійович

3. Павленко Ганна Миколаївна

4.Сіваков Леонід Миколайович

5.Лішневський Ілля Георгійович

6.Ткаченко Сергій Михайлович

7.Поліщук Володимир Анатолійович

8.Демидюк Ольга Борисівна

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

 

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та члени Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Гусейнова Жанна Володимирівна, Грязнова Любов Миколаївна, Олкова Таміла Олександрівна, Мартишенко Тамара Олександрівна.

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області за наступним порядком денним:

1. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування.

2. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

3. Обговорення питань, що виникають у відносинах між Радою адвокатів і КДКА Київської області.     

  4. Розгляд звернення адвоката Топал Л.М. про створення в м. Ірпінь відділення Ради адвокатів Київської області.

5. Обговорення заходів щодо святкування Дня адвокатури.

6. Планування діяльності Ради на 2014 рік. Опрацювання пропозицій та ідей щодо майбутніх заходів.  

7. Інше. Розгляд заяв адвокатів про зупинення адвокатської діяльності, виключення з реєстру, тощо. 

Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.

                     Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування.

2. Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

3. Обговорення питань, що виникають у відносинах між Радою адвокатів і КДКА Київської області. 

4. Розгляд звернення адвоката Топал Л.М. про створення в м.Ірпінь відділення Ради адвокатів Київської області.

5. Обговорення заходів щодо святкування Дня адвокатури.

6. Планування діяльності Ради на 2014 рік. Опрацювання пропозицій та ідей щодо майбутніх заходів.

7. Інше. Розгляд заяв адвокатів про зупинення адвокатської діяльності, виключення з реєстру, тощо. 

 

По першому питанню: Розгляд звернень осіб, які  склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо направлення їх на стажування

 Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А надав на розгляд і затвердження членам Ради заяви адвокатів на включення до списку керівників стажуванням, а саме:

 1. Терещенко Володимир Олексійович
 2. Юдін Ігор Васильович
 3. Закрасняний Валерій Юрійович
 4. Ненашев Євгеній Володимирович
 5. Олкова Таміла Олександрівна
 6. Грязнова Любов Миколаївна
 7. Романчук Олександр Анатолійович

Також Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. надав на розгляд  членам Ради заяви осіб, які виявили намір пройти стажування, а саме:

 1. Святішенко Олександра Вікторівна
 2. Маловатський Іван Сергійович
 3. Чайка Ольга Вікторівна
 4. Борсук Анатолій Олексійович
 5. Ринденко Олександр Анатолійович
 6. Речицька Яна Олександрівна
 7. Горьова Надія Миколаївна
 8. Расторгуєв Олександр Валерійович

Окрім цього, П.А. Бойко виніс на розгляд членам Ради заяви осіб, які претендують на розстрочення та зменшення оплати за стажування, а саме:  

1. Маловатський Іван Сергійович

2. Чайка Ольга Вікторівна

3. Борсук Анатолій Олексійович

4. Расторгуєв Олександр Валерійович

5. Горьова Надія Миколаївна

6. Ринденко Олександр Анатолійович

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: 

1. Затвердити і включити до списку керівників стажування наступних адвокатів:

1.Терещенко Володимир Олексійович

2.Юдін Ігор Васильович

3.Закрасняний Валерій Юрійович

4.Ненашев Євгеній Володимирович

5.Олкова Таміла Олександрівна

6.Грязнова Любов Миколаївна

7.Романчук Олександр Анатолійович

2. Видати направлення на стажування на умовах зменшення оплати за стажування до 10 (десяти) мінімальних заробітних плат та розстрочення платежу наступним особам: Маловатському І. С., Чайці О. В.

Видати направлення на стажування та зменшити оплату до двох тисяч гривень Ринденку О. А., як інваліду другої групи.

Видати направлення на стажування на умовах розстрочення платежу рівними частинами на період проходження стажування наступним особам: Борсуку А.О., Горьовій Н.М., Расторгуєву О.В.

 

По другому питанню: Розгляд звернень осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

Слухали: Член Ради С.М. Ткаченко доповів, що 8 жовтня 2013 року  громадянин України Кударенко Степан Вікторович подав  до Ради адвокатів Київської області  заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, до якої додано наступні документи: свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту серія КС 000084 від 25.07.2013; довідку з юридичної фірми про нарахування заробітної плати та утримані податки; копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків; нотаріально засвідчену копію диплома КВ №41117229 від 30 червня 2011 року про набуття повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з отриманням кваліфікації спеціаліст; наказ про призначення на посаду помічника адвоката; копію трудової книжки; довідку про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України; копію трудового договору; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Юридична фірма «Бондарчук і партнери»; статут ТОВ «Юридична фірма «Бондарчук і партнери».

На підставі нормативних актів С.М. Ткаченко наголосив на тому, що помічник адвоката в обов’язковому порядку повинен працювати в адвокатському бюро, об’єднанні або по трудовому договору (контракту) з адвокатом, що здійснює свою адвокатську діяльність індивідуально.

П.А. Бойко пояснив, що законні підстави для видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відсутні в зв’язку з тим, що Кударенко С.В. має стаж роботи в ТОВ «Юридична фірма «Бондарчук і партнери», що не відповідає ст. 16 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В результаті обговорення С.В. Кударенко усвідомив відсутність законних підстав для видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, в результаті чого відкликав свою заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування та не наполягав на розгляді його справи .

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Справу Кударенка С.В. не розглядати на підставі заяви від 24 жовтня 2013 року, поданою Кударенком С.В., про відкликання розгляду заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

По третьому питанню: Обговорення питань, що виникають у відносинах між Радою адвокатів і КДКА Київської області

Питання знято з порядку денного.

 

По четвертому питанню: Створення осередку Ради адвокатів Київської області, як органу адвокатського самоврядування, в Ірпінському регіоні

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів, що до Ради адвокатів Київської області звернувся адвокат Топал Л.М., як представник адвокатів у Ірпінському регіоні, із заявою, в якій ініціює створення осередку Ради адвокатів Київської області в Ірпінському регіоні, як органу адвокатського самоврядування. Метою даного осередку є самостійне вирішення питань, пов’язаних з організацією та діяльністю адвокатури відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», до якого увійдуть адвокати м. Буча, м. Ірпінь, селищ Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, в кількості  15 (п’ятнадцяти) осіб. 

Члени Ради Г.М. Павленко, О.В. Чернобай висловили думку про можливість існування осередків Ради адвокатів Київської області, як таких, які  не суперечать чинному законодавству і діють на законних підставах.

Член Ради С.М. Ткаченко наголосив на тому, що Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не передбачено існування осередків, рішення яких буде обов’язковим до виконання. У відповідь запропонував у даному регіоні створити осередок Комітету з захисту професійних прав адвокатів.

Голова Ради П.А. Бойко привітав і підтримав бажання адвокатів об’єднуватися, але на тих умовах, які не суперечать чинному законодавству. Запропонував на майбутнє прийняти до уваги ідею створення осередків з метою плідної роботи на благо адвокатської спільноти.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Взяти інформацію до відома. 

 

По п’ятому питанню: Святкування Дня адвокатури

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко виніс на обговорення питання щодо святкування Дня адвокатури та надав на розгляд орієнтовний сценарій святкування та бюджет культурного заходу до Дня адвокатури. Запропонував створити комісію по організації заходу до Дня адвокатури.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: 

1. Призначити святкування  Дня адвокатури на 19 грудня 2013р. 

2. Створити організаційний комітет з організації заходу до Дня адвокатури в наступному складі:

Голова комітету -  Ковбасінська Галина Василівна

Заступник голови комітету -  Бойко Петро Анатолійович

Члени комітету: Павленко Ганна Миколаївна, Богачова Алла Павлівна, Мотовілова Наталія Миколаївна, Мартишенко Тамара Олександрівна

 

По шостому питанню: Планування діяльності Ради на 2014 рік. Опрацювання пропозицій та ідей щодо майбутніх заходів

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував створити комісію по організації заходів з підвищення кваліфікації адвокатами Київської області, розробити детальний план заходів на 2014 рік. Доповів про те, що з моменту проведення науково-правової конференції в Білій Церкві, на адресу Ради надходять численні звернення адвокатів з питанням про наступний захід з підвищення кваліфікації.

Член Ради О.В Чернобай запропонував надати йому час для розроблення плану заходів з підвищення кваліфікації на 2014 рік. Підтримав ідею створення Комісії по організації заходів з підвищення кваліфікації. Запропонував провести науково-правову конференцію в м. Бровари в кінці листопада.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Доручити члену Ради О.В. Чернобаю розробити план заходів Ради адвокатів Київської області з підвищення кваліфікації на перше півріччя 2014 року. Сформувати склад комісії з організації даних заходів та надати на затвердження до наступного засідання. Провести науково-правову конференцію в м. Бровари в кінці листопада.

 

По сьомому питанню: Розгляд заяв адвокатів про зупинення адвокатської діяльності, виключення з реєстру, звільнення від оплати щорічного внеску

Слухали: Секретар Ради адвокатів Київської області Демидюк О.Б. повідомила про звернення адвоката Процюка Олега Романовича з заявою про звільнення від щорічного внеску у зв’язку з тяжким станом здоров’я. Ознайомила членів Ради з медичними виписками з історії хвороби Процюка О.Р.

Також надала на розгляд членам Ради заяви адвокатів Легкоступ Н.К., Бондаренко В.І. про звільнення від щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дітьми.

Член Ради С.М. Ткаченко підкреслив той факт, що Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не передбачено звільнення адвокатів від сплати щорічного внеску на здійснення адвокатського самоврядування.

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Звільнити адвоката Процюка О.Р. від щорічного внеску на здійснення адвокатського самоврядування за 14 днів грудня 2012 року і 2013 рік. 

Надати можливість адвокатам Легкоступ Н.К., Бондаренко В.І. сплатити щорічний внесок на здійснення адвокатського самоврядування, пропорційно даті подачі заяви.

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                                                                  П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                                                                  О.Б. Демидюк