Протокол № 8 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол №1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Присутні:

1.Бойко Петро Анатолійович

2.Чернобай Олег Валерійович

3. Павленко Ганна Миколаївна

4.Сіваков Леонід Миколайович

5. Лішневський Ілля Георгійович

6.Ткаченко Сергій Михайлович

7.Поліщук Володимир Анатолійович

8.Демидюк Ольга Борисівна

9. Костін Ілля Павлович

                     Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

 

Запрошені: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна та члени Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Грязнова Любов Миколаївна, Мартишенко Тамара Олександрівна.

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Вирішення питання порядку видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області з заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року по 16 лютого 2013 року.

2. Затвердження порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Питання, пов’язані з організацією святкування Дня адвокатури України.

Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Вирішення питання порядку видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області з заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року по 16 лютого 2013 року.

2. Затвердження порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Питання, пов’язані з організацією святкування Дня адвокатури України.

 

По першому питанню: Вирішення питання порядку видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області з заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року по 16 лютого 2013 року

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів, що 30 жовтня 2013 року громадянин України Василенко Сергій Миколайович подав до Ради адвокатів Київської області заяву про звільнення його від стажування на підставі рішення Ради адвокатів України № 215 від 27.09.2013 «Про прийняття радами адвокатів регіонів рішень про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту у період з 16 серпня 2012 р. до 16 лютого 2013 р.», у зв’язку з подачею вказаної заяви 12 лютого 2013 року. До цієї заяви додано копію заяви, адресованої кваліфікаційній палаті КДКА Київської області про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, яка датована 12 лютого 2013 року.

Доповів, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Частиною 5 ст. 10 цього Закону передбачено, що від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Проте, пп. 1 п. 1 Прикінцевих положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що положення ч. 1 ст. 6 і ст. 10 цього Закону щодо стажування вводяться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 16 лютого 2013 року.

Крім того, у п. 4 Перехідних положень Закону визначено, що розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, поданих у встановленому порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюється у порядку, що діяв до набрання ним чинності. До затвердження Радою адвокатів України порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту та переліку документів, що додаються до заяви про допуск до складення такого іспиту, встановлення плати за його складення та визначення порядку її внесення, зазначені заяви розглядаються за правилами, що діяли стосовно розгляду заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до набрання чинності цим Законом.

Як вбачається з доданої копії заяви, адресованої кваліфікаційній палаті КДКА Київської області про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, вона була подана 12 лютого 2013 року.

Таким чином, на момент подачі заяви діяв порядок видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, закріплений в Законі України «Про адвокатуру» та Положенні про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженому Указом Президента України № 155/93 від 05.05.1993 року. 

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 13 Закону України «Про адвокатуру», для  визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну   відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі  утворюються  строком  на  3 роки  кваліфікаційно-дисциплінарні  комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат - атестаційної та дисциплінарної.

Рішення  про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості  членів  палати. 

В п. 13-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зазначено, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

В Розділі 4 Положення закріплений порядок розгляду заяв про видачу свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю та строки видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

Таким чином, заява Василенка С.М. подана без дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до вимог цього Закону, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю може бути видане Радою адвокатів Київської області за наявності однієї з двох підстав: проходження стажування або стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Інших підстав для видачі Радою адвокатів Київської області свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» немає.

Голосували: «За» - 2 голоси, «Проти» - 3 голоси, «Утрималися» - 3 голоси.

Вирішили: Рішення не прийнято. 

 

По другому питанню: Затвердження Порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко виніс на розгляд членам Ради проект Порядку сплати внеску на проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та доповів основні його положення.

Зокрема, Порядок сплати внеску на проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю розроблено відповідно до п. 6.1. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 № 81, із змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27.09.2013 № 216.

Цей Порядок визначає правила забезпечення організаційних заходів, у тому числі матеріального та іншого характеру, проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит за Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою Радою адвокатів України, та отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року №5076-VI, а також інші питання, які випливають із Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 № 81, із змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27.09.2013 № 216.

Внесок на проходження стажування  пропонується встановити у розмірі 9 (дев’ять) мінімальних заробітних плат (станом на день його сплати).

Також Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. доповів про інші положення вказаного Порядку.

Члени Ради адвокатів Київської області звернулися з пропозицією, надати їм час для ознайомлення та внесення змін та доповнень до порядку сплати за проходження стажування.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Відкласти розгляд питання щодо затвердження Порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до наступного засідання.

 

По третьому питанню: Питання, пов’язані з організацією святкування Дня адвокатури України

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко виніс на розгляд та обговорення членам Ради детальний бюджет та сценарій програми урочистого святкування з нагоди Дня адвокатури.

Члени Ради звернулися з клопотанням про відзнаку нагородами адвокатів, які зарекомендували себе як високопрофесійні діячі, які внесли вагомий вклад у адвокатську справу, у вигляді:

  1. Грошових відзнак в розмірі 1 500,00 (одна тисяча п’ятсот) гривень
  2. Грамот
  3. Дошок

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити сценарій урочистого святкування з нагоди Дня адвокатури. Затвердити бюджет заходу святкування з нагоди Дня адвокатури. З нагоди Дня адвокатури нагородити адвокатів трьома видами відзнак: грошовими відзнаками в розмірі 1 500,00 (одна тисяча п’ятсот) гривень, грамотами, дошками.

Затвердили попередній список кандидатур, запропонованих членами Ради до відзнак, а саме:

Грошові відзнаки: Гусейнова Ж.В., Олкова Т.О., Бєлова Л.В.

Грамоти: Дмитренко Д.Ф., Кітесов А.Я., Крупнова Л.В., Перемежко А.О.

Дошки: Грубський А.В., Грязнова Л.М., Клепка В.Г.

 

 

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                                                     П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                                                   О.Б. Демидюк