Протокол № 9 засідання Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол №1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Присутні:

1.Бойко Петро Анатолійович

2. Костін Ілля Павлович

3. Павленко Ганна Миколаївна

4.Сіваков Леонід Миколайович

5. Лішневський Ілля Георгійович

6.Ткаченко Сергій Михайлович

7.Поліщук Володимир Анатолійович

8.Демидюк Ольга Борисівна

9. Чернобай Олег Валерійович

Засідання Ради адвокатів Київської області є повноважним.

 

Запрошена: Голова Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковбасінська Галина Василівна.

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував провести засідання Ради адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1. Вирішення питання порядку видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області із заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року по 16 лютого 2013 року.

2. Затвердження Порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Питання, пов’язані з організацією святкування Дня адвокатури України.

Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Київської області:

1. Вирішення питання порядку видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області із заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року по 16 лютого 2013 року.

2. Затвердження Порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Питання, пов’язані з організацією святкування Дня адвокатури України.

По першому питанню: Вирішення питання порядку видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області із заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року по 16 лютого 2013 року

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів, що 30 жовтня 2013 року громадянин України Василенко Сергій Миколайович подав до Ради адвокатів Київської області заяву про звільнення його від стажування на підставі рішення Ради адвокатів України № 215 від 27.09.2013 «Про прийняття радами адвокатів регіонів рішень про видачу свідоцтв про право на заняття діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту у період з 16 серпня 2012 року до 16 лютого 2013 року», у зв’язку з подачею ним заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту до КДКА Київської області 12 лютого 2013 року. Василенком С.М. надано Раді адвокатів Київської області копію заяви, адресованої кваліфікаційній палаті КДКА Київської області про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, яка датована 12 лютого 2013 року, та заяву про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.  

Голосували: «За» - 8 голосів, «Проти» - 1 голос, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Звільнити Василенка Сергія Миколайовича від проходження стажування на підставі рішення Ради адвокатів України № 215 від 27.09.2013 «Про прийняття радами адвокатів регіонів рішень про видачу свідоцтв про право на заняття діяльністю особам, які звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту у період з 16 серпня 2012 року до 16 лютого 2013 року» та видати йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

 

По другому питанню: Затвердження порядку сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

Член Ради адвокатів Київської області Ткаченко С.М. виніс на розгляд членам Ради проект Порядку сплати внеску на проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та доповів основні його положення.

Зокрема, Порядок сплати внеску на проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю розроблено відповідно до п. 6.1. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 № 81, із змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27.09.2013 № 216.

Цей Порядок визначає правила забезпечення організаційних заходів, у тому числі матеріального та іншого характеру, проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит за Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою Радою адвокатів України, та отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року №5076-VI, а також інші питання, які випливають із Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 № 81, із змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27.09.2013 № 216.

Внесок на проходження стажування  пропонується встановити у розмірі 9 (дев’ять) мінімальних заробітних плат (станом на день його сплати).

Також Ткаченко С.М. доповів про інші положення вказаного Порядку та запропонував Раді адвокатів Київської області його затвердити.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити Порядок сплати за проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

 

По третьому питанню: Питання, пов’язані з організацією святкування Дня адвокатури України

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко доповів про відсутність відповідної статті витрат в кошторисі Ради адвокатів Київської області на 2013 рік та запропонував перенести святкування дня Адвокатури на 2014 рік.

Голосували: «За» - 9 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: При затвердженні кошторису Ради адвокатів Київської області на 2014 рік внести пропозицію щодо включення статті витрат на святкування Дня адвокатури в кошторис.  

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                                                                П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                                                           О.Б. Демидюк