Протокол Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області

Рішеннями Ради адвокатів Київської області від 17.11.2016 та від 18.11.2016 було призначено Звітно-виборчу конференцію адвокатів Київської області.

Відповідно до Рішення Ради адвокатів України № 269 від 17.11.2016 та Порядку висування та обрання делегатів Звітно-виборчої конференції адвокатів Київської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 269 від 17.11.2016, скликано Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області та затверджено квоту представництва делегатів на Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області, яка складає 1 делегат від 25 адвокатів, але не менше 2-х делегатів від району області, міста обласного підпорядкування, району міста, адреси робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України цього рішення. 

Делегатами з правом голосу є члени органів адвокатського самоврядування регіону, відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України рішення № 269 від 17.11.2016, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції та які звітують перед Конференцією, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: Голова та члени Ради адвокатів Київської області, Голова та члени КДКА Київської області, Голова та члени ревізійної комісії адвокатів Київської області, представники адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Ради адвокатів України.

Таким чином, повноважними для участі у Звітно-виборчій Конференції адвокатів Київської області є 215 делегатів. За результатами реєстрації делегатів, для участі в Звітно-виборчій Конференції адвокатів Київської області прибули і зареєструвались 204 делегати. Конференція вважається повноважною.

 

Обрання Голови та секретаря Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області

Слухали: Адвоката Горай Людмилу Йосипівну, яка запропонувала для обрання Головою Конференції наступні кандидатури: Бойка Петра Анатолійовича.      

Адвоката Бойка Петра Анатолійовича,  який запропонував для обрання секретаря Конференції кандидатуру Демидюк Ольги Борисівни.

 

Голосували:

За обрання Головою Конференції адвоката Бойка Петра Анатолійовича.

«За» - 203, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

За обрання секретарем  Конференції адвоката Демидюк Ольги Борисівни.                                                                                                     

«За» - 203, «Проти» - 0, «Утримались» - 1  

 

Вирішили:

Обрати Головою Конференції – адвоката Бойка Петра Анатолійовича.

Обрати секретарем Конференції – адвоката Демидюк Ольгу Борисівну.

 

Обрання лічильної комісії Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області

Запропоновано обрати лічильну комісію на Конференції адвокатів Київської області в кількості 5 (п’яти) осіб.

Голосували: «За» - 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

Обрати лічильну комісію на Конференції адвокатів Київської області в кількості 5 (п’яти) осіб.

 

Запропоновано обрати персональний склад лічильної комісії на Конференції адвокатів Київської області, а саме:

Скольського Василя Вікторовича, Бєляєва Дмитра Петровича, Діденка Олега Васильовича, Кабанець Людмилу Валеріївну, Виграненко Світлану Петрівну.

Вирішено голосувати списком.

Голосували: «За» - 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: Обрати лічильну комісію на Конференції адвокатів Київської області в наступному персональному складі:

Скольський Василь Вікторович, Бєляєв Дмитро Петрович, Діденко Олег Васильович, Кабанець Людмила Валеріївна, Виграненко Світлана Петрівна.

 

Обрання мандатної комісії та затвердження протоколу мандатної комісії

Запропоновано обрати мандатну комісію на Конференції адвокатів Київської області в кількості 5 (п’яти) осіб.

Голосували: «За» - 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: Обрати мандатну комісію на Конференції адвокатів Київської області в кількості 5 (п’яти) осіб.

Запропоновано обрати персональний склад мандатної комісії на Конференції адвокатів Київської області, а саме:

Байдика Олександра Анатолійовича, Качана Володимира Трохимовича, Степанова Євгена Віталійовича, Андрейка Олександра Івановича, Грязнову Любов Миколаївну.

Вирішили голосувати списком.

Голосували: «За» - 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: Обрати мандатну комісію на Конференції адвокатів Київської області в наступному персональному складі:

Байдик Олександр Анатолійович, Качан Володимир Трохимович, Степанов Євген Віталійович, Андрейко Олександр Іванович, Грязнова Любов Миколаївна.

 

Слухали: Голова Конференції адвокатів Київської області Бойко Петро Анатолійович запропонував мандатній комісії доповісти про результати перевірки реєстраційних списків повноважень делегатів та підтвердити повноважність Конференції адвокатів Київської області.

Виступ мандатної комісії.

Слухали: Голову мандатної комісії Байдика Олександра Анатолійовича з інформацією про наступне:

1. Відповідно до Рішення Ради адвокатів України № 269 від 17.11.2016 та Порядку висування та обрання делегатів Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 269 від 17.11.2016, скликано Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області та затверджено квоту представництва делегатів на Конференцію адвокатів Київської області, яка складає 1 делегат від 25 адвокатів, але не менше 2-х делегатів від району області, міста обласного підпорядкування, району міста, адреси робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України цього рішення. 

Делегатами з правом голосу є члени органів адвокатського самоврядування регіону, відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції, а саме: Голова та члени Ради адвокатів Київської області, Голова та члени КДКА Київської області, Голова та члени ревізійної комісії адвокатів Київської області, представники адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Ради адвокатів України. Таким чином, повноважними для участі у Звітно-виборчій Конференції адвокатів Київської області є 215 (двісті п’ятнадцять) делегатів.

2. 17 лютого 2017 року у всіх регіонах Київської області проведено збори адвокатів та обрано делегатів на Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області, про що складено відповідні протоколи.

3. На початок роботи Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області мандатній комісії надані оригінали протоколів зборів адвокатів Київської області, якими обрано делегатів на Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області.

4. На початок роботи Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області на 11-00 год., згідно реєстраційних списків прибули та зареєструвались 204 делегати. З невідомих причин відсутні 11 делегатів.

5. На підставі п. 4.9. Регламенту Звітно-виборчої конференції адвокатів Київської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 269 від 17.11.2016, Конференція є повноважною за умови участі в ній більше половини усіх делегатів, що мають право брати участь у Конференції (кворум).

6. Більшість обраних делегатів Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області зареєструвались і прибули.

Вирішили:

1.    Підтвердити повноваження 204 делегатів Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області.

2.    Замінити тимчасові посвідчення адвокатів на мандати делегатів Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області в кількості 204 штуки.

 

Голова Конференції адвокатів Київської області Бойко Петро Анатолійович запропонував затвердити протокол мандатної комісії Конференції адвокатів Київської області та підтвердити повноважність Конференції адвокатів Київської області.

Голосували : «За» - 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії Конференції адвокатів Київської області та підтвердити повноважність Конференції адвокатів Київської області.

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. доповів про те, що Рішенням Ради адвокатів України № 269 від 17.11.2016 було затверджено порядок денний Звітно-виборчої Конференції адвокатів Київської області. Запропонував провести Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1.    Звіт Голови Ради адвокатів Київської області.

2.    Звіт Голови КДКА Київської області.

3.    Висновок ревізійної комісії адвокатів Київської області.

4.    Висновок представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

5.    Висновок представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України.

6.    Обрання Голови КДКА Київської області на новий строк.

7.    Обрання членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА Київської області на новий строк.

8.    Обрання Голови Ради адвокатів Київської області на новий строк.

9.    Обрання членів Ради адвокатів Київської області на новий строк.

10. Обрання Голови ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк.

11. Обрання членів ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк.

12. Обрання представника адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури на новий строк.

13. Обрання представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України на новий строк.

14. Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області.

15. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області.

 

Голосували: «За» - 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: провести Звітно-виборчу Конференцію адвокатів Київської області з наступним порядком денним:

1.    Звіт Голови Ради адвокатів Київської області.

2.    Звіт Голови КДКА Київської області.

3.    Висновок ревізійної комісії адвокатів Київської області.

4.    Висновок представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

5.    Висновок представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України.

6.    Обрання Голови КДКА Київської області на новий строк.

7.    Обрання членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА Київської області на новий строк.

8.    Обрання Голови Ради адвокатів Київської області на новий строк.

9.    Обрання членів Ради адвокатів Київської області на новий строк.

10. Обрання Голови ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк.

11. Обрання членів ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк.

12. Обрання представника адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури на новий строк.

13. Обрання представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України на новий строк.

14.Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області.

15. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області.

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував внести до порядку денного питання «Різне», а також змінити черговість розгляду питань порядку денного Звітно-виборчої конференції адвокатів Київської області та розглянути питання в наступному порядку:

1.    Звіт Голови Ради адвокатів Київської області.

2.    Обрання Голови Ради адвокатів Київської області на новий строк.

3.    Обрання членів Ради адвокатів Київської області на новий строк.

4.    Звіт Голови КДКА Київської області.

5.    Обрання Голови КДКА Київської області на новий строк.

6.    Обрання членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА Київської області на новий строк.

7.    Висновок ревізійної комісії адвокатів Київської області.

8.    Обрання Голови ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк.

9.    Обрання членів ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк.

10. Висновок представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

11. Обрання представника адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури на новий строк.

12. Висновок представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України.

13. Обрання представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України на новий строк.

14. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області.

15. Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області.

16. Різне.

 Голосували: «За» - 203, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

 

Слухали: Голова Конференції адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував наступний регламент на Конференції адвокатів Київської області:

-        для виступів – 15 хвилин.

Голосували: «За» - 178, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

-        для запитань – 1 хвилина.

Голосували: «За» - 170, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили: затвердити наступний регламент на Конференції адвокатів Київської області:

-        для виступів – 15 хвилин;

-        для запитань – 1 хвилина.

 

По питанню № 1 порядку денного Конференції: Звіт Голови Ради адвокатів Київської області

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. прозвітував про роботу Ради за 2016 рік.

Запропонував затвердити звіт Голови Ради адвокатів Київської області про роботу Ради.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні результати:

Голосували: «За»- 202, «Проти» - 2, «Утримались» - 0

Вирішили: затвердити звіт Голови Ради адвокатів Київської області про роботу Ради.

 

По питанню № 2 порядку денного Конференції: Обрання Голови Ради адвокатів Київської області на новий строк

Слухали: Адвоката Крамаренка Євгенія Віталійовича, який запропонував обрати Головою Ради адвокатів Київської області на новий строк адвоката Бойка Петра Анатолійовича. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «За»- 203, «Проти» -0, «Утримались» - 1

Вирішили: Головою Ради адвокатів Київської області на новий строк обрати Бойка Петра Анатолійовича.

 

По питанню № 3 порядку денного Конференції: Обрання членів Ради адвокатів Київської області на новий строк

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. доповів про те, що рішенням конференції адвокатів Київської області від 12.04.2014 було затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 10 (десяти) членів. Відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, кількість членів Ради адвокатів регіону визначається Конференцією адвокатів регіону. У зв’язку з цим запропонував збільшити кількісний склад Ради адвокатів Київської області до 16 (шістнадцяти) осіб.  

Голосували: «За»- 204, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: збільшити кількісний склад Ради адвокатів Київської області до 16 (шістнадцяти) осіб. 

Були запропоновані наступні кандидатури:

1.    Дмитренко Дмитро Федорович

2.    Чевгуз Віктор Степанович

3.    Кузьменко Валерій Олексійович

4.    Третьяк Ніна Михайлівна

5.    Білявський Ярослав Миколайович

6.    Кравчук Валерій Антонович

7.    Погорілий Володимир Олександрович

8.    Варишко Петро Васильович

9.    Грубський Андрій Віталійович

10. Наум Віталій Миколайович

11. Сіваков Леонід Миколайович

12. Лішневський Ілля Георгійович

13. Гусейнова-Чекурда Регіна Захидівна

14. Павленко Ганна Миколаївна

15. Клапчук Федір Петрович

16. Чернобай Олег Валерійович

17. Ярош Сергій Володимирович

18. Іванов Олексій Володимирович

19. Лук'янченко Маріана Станіславівна

20. Матьора Микола Іванович

21. Козіна Галина Вадимівна

 

Інших пропозицій не надійшло.

Оскільки було запропоновано більшу кількість кандидатів, ніж склад Ради адвокатів Київської області, вирішили провести рейтингове голосування. Голова Конференції Бойко Петро Анатолійович повідомив, що при рейтинговому голосування лічильною комісією будуть рахуватися лише голоси “За”.

Голосували:

За кандидатуру Дмитренка Дмитра Федорович

«За» - 204

За кандидатуру Клапчука Федіра Петровича

«За» - 201

За кандидатуру Чернобая Олега Валерійовича

«За» - 198

За кандидатуру Павленко Ганни Миколаївни

«За» - 195

За кандидатуру Гусейнової-Чекурди Регіни Захидівни

«За» - 197

За кандидатуру Сівакова Леоніда Миколайовича

«За» - 196

За кандидатуру Лішневського Іллі Георгійовича

«За» - 197

За кандидатуру Наума Віталія Миколайовича

«За» - 197

За кандидатуру Грубського Андрія Віталійовича

«За» - 192

За кандидатуру Варишка Петра Васильовича

«За» - 181

За кандидатуру Яроша Сергія Володимировича

«За» - 112

За кандидатуру Іванова Олексія Володимировича

«За» - 106

За кандидатуру Погорілого Володимира Олександровича

«За» - 143

За кандидатуру Лук'янченко Маріани Станіславівни

«За» - 64

За кандидатуру Кравчука Валерія Антоновича

«За» - 134

За кандидатуру Білявського Ярослава Миколайовича

«За» - 154

За кандидатуру Третьяк Ніни Михайлівни

«За» - 167

За кандидатуру Матьори Миколи Івановича

«За» - 115

За кандидатуру Кузьменка Валерія Олексійовича

«За» - 168

За кандидатуру Чевгуза Віктора Степановича

«За» - 122

За кандидатуру Козіної Галини Вадимівни

«За» - 111

Вирішили: шляхом рейтингового голосування членами Ради адвокатів Київської області обрати:

1.    Дмитренка Дмитра Федоровича

2.    Чевгуза Віктора Степановича

3.    Кузьменка Валерія Олексійовича

4.    Третьяк Ніну Михайлівну

5.    Білявського Ярослава Миколайовича

6.    Кравчука Валерія Антоновича

7.    Погорілого Володимира Олександровича

8.    Варишка Петра Васильовича

9.    Грубського Андрія Віталійовича

10. Наума Віталія Миколайовича

11. Сівакова Леоніда Миколайовича

12. Лішневського Іллю Георгійовича

13. Гусейнову-Чекурду Регіну Захидівну

14. Павленко Ганну Миколаївну

15. Клапчука Федіра Петровича

16. Чернобай Олега Валерійовича

 

По питанню № 4 порядку денного Конференції: Звіт Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА

Слухали: Голова КДКА Київської області Поліщук В.А. прозвітував про роботу КДКА Київської області за період з 10.09.2016 по 31.12.2016 та про виконання кошторису КДКА Київської області за 10.09.2016 по 31.12.2016.

Доповів про роботу кваліфікаційної та дисциплінарної палат, про кількість осіб, що звернулися із заявами про складання кваліфікаційного іспиту, про кількість виданих свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту, кількість порушених проваджень та результати розгляду дисциплінарних справ.

Запропонував затвердити звіт Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА за період з 10.09.2016 по 31.12.2016.

Голосували: «За»- 196, «Проти» -1, «Утримались» - 0

Вирішили:

У зв’язку з судовими розглядами, зверненнями до РАУ з метою недопущення порушень податкового законодавства затвердити  фактичні витрати КДКА Київської області за період 10.09.2016 по 31.12.2016,а саме:

899,00

мобільний телефон

2060,00

марки,послуги переадресації

748,00

інтернет

1311,00

посуд

3910,00

бланки

27036,00

4 комп'ютери

8376,00

4 монітори

10998,00

багатофункціональний пристрій(ксерокс,сканер,принтер)

12840,00

2 принтери

11250,00

ноутбук

1260,00

витратні матеріали

790,00

штампи

25616,46

канцтовари

9300,00

сейф

42,00

ключі електронної звітності

1750,00

оренда приміщення для приймання екзамену

47332,44

оренда приміщення та компенсація комунальних послуг

2398,00

обігрівачі

2710,00

мобільний зв’язок , абонплата на  рік

2251,00

законодавча система Ліга:Закон

11533,46

за послуги ведення бухобліку

2003,00

телефонні апарати

202152,62

зарплата та виплати членам КДКА

109894,76

податки на зарплату

854,00

оплата послуг інтернету

Всього в сумі

499315,74(Чотириста дев’яносто дев’ять тисяч триста п’ятнадцять) грн. 74 коп.

 

та фактичні витрати за період з 01.01.2017 року по 18.02.2017 року :

5635

розробка сайту

805

прибирання приміщення

720

заправка картриджу

699

програма Медок

2785

марки

898

інтернет

300

квіти

2824,6

канцтовари та госптовари

92806,84

зарплата та виплати членам КДКА

48847,16

податки на зарплату

Всього у сумі 156320,60 (Сто п’ятдесят шість тисяч триста двадцять) грн. 60 коп.

Затвердити звіт Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА в період з 10.09.2016 31.12.2016 року.

 

По питанню № 5 порядку денного Конференції: Обрання Голови КДКА Київської області на новий строк

Слухали: Головуючий на Звітно-виборчій Конференції адвокатів Київської області Бойко Петро Анатолійович зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Голова КДКА регіону обирається конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в області і відомості про яких включено до ЄРАУ, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою КДКА регіону більше ніж два строки підряд. У зв’язку з цим, запропонував обрати Голову КДКА Київської області.

Слухали: Адвоката Мартишенко Тамару Олександрівну, яка запропонувала обрати Головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області на новий строк адвоката Поліщука Володимира Анатолійовича. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «За» - 197, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили: Головою КДКА Київської області на новий строк обрати Поліщука Володимира Анатолійовича.

 

По питанню № 6 порядку денного Конференції: Обрання членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА Київської області на новий строк

Обрання членів кваліфікаційної палати КДКА Київської області.

Були запропоновані наступні кандидатури:

1.    Мартишенко Тамара Олександрівна

2.    Горай Людмила Йосипівна

3.    Бойко Людмила Володимирівна

4.    Серьогін Олександр Юрійович

5.    Сарієва Катерина Олександрівна

6.    Кузьменко Світлана Володимирівна

7.    Костін Ілля Павлович

8.    Топал Леонід Миколайович

9.    Доманський Андрій Олегович

10. Губерський Анатолій Станіславович

11.  Іванов Федір Григорович

12. Бойко Юлія Юріївна

13. Храпійчук Віктор Олександрович

Оскільки було запропоновано більшу кількість кандидатів, ніж склад кваліфікаційної палати КДКА Київської області, вирішили провести рейтингове голосування. Голова Конференції Бойко Петро Анатолійович повідомив, що при рейтинговому голосування лічильною комісією будуть рахуватися лише голоси “За”.

Голосували:

За кандидатуру Мартишенко Тамари Олександрівни

«За» - 173

За кандидатуру Горай Людмили Йосипівни

«За» - 176

За кандидатуру Бойко Людмили Володимирівни

«За» - 177

За кандидатуру Серьогіна Олександра Юрійовича

«За» - 155

За кандидатуру Сарієвої Катерини Олександрівни

«За» - 144

За кандидатуру Кузьменко Світлани Володимирівни

«За» - 138

За кандидатуру Костіна Іллі Павловича

«За» - 157

За кандидатуру Топала Леоніда Миколайовича

«За» - 148

За кандидатуру Губерського Анатолія Станіславовича

«За» - 72

За кандидатуру Бойко Юлії Юріївни

«За» - 99

За кандидатуру Іванова Федіра Григоровича

«За» - 73

За кандидатуру Храпійчука Віктора Олександровича

«За» - 83

За кандидатуру Доманського Андрія Олеговича

«За» - 113

Вирішили: членами кваліфікаційної палати КДКА Київської області обрати:

1.    Мартишенко Тамару Олександрівну

2.    Горай Людмилу Йосипівну

3.    Бойко Людмилу Володимирівну

4.    Серьогіна Олександра Юрійовича

5.    Сарієву Катерину Олександрівну

6.    Кузьменко Світлану Володимирівну

7.    Костіна Іллю Павловича

8.    Топала Леоніда Миколайовича

9.    Доманського Андрія Олеговича

 

Обрання членів дисциплінарної палати КДКА Київської області.

Були запропоновані наступні кандидатури:

1.    Качан Володимир Трохимович

2.    Бірюкова Аліна Миколаївна

3.    Вороніна Наталія Юріївна

4.    Грязнова Любов Миколаївна

5.    Фоя Олена Володимирівна

6.    Олкова Таміла Олександрівна

7.    Маліневський Олег Миколайович

8.    Очкольда Микола Геннадійович

9.    Степанов Євген Віталійович

10. Лісниченко Єлизавета Сергіївна

11. Павлов Микола Олександрович

 

Голосували :

За кандидатуру Павлова Миколи Олександровича

«За» - 182, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

За кандидатуру Качана Володимира Трохимовича

«За» - 181, «Проти» - 0, «Утримались» - 0  

За кандидатуру Бірюкової Аліни Миколаївни

«За» - 175, «Проти» - 0, «Утримались» - 4

За кандидатуру Вороніної Наталії Юріївни

«За» - 178, «Проти» - 0, «Утримались» - 3

За кандидатуру Грязнової Любові Миколаївни

«За» - 182, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

За кандидатуру Фої Олени Володимирівни

«За» - 182, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

За кандидатуру Олкової Таміли Олександрівни

«За» - 182, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

За кандидатуру Маліневського Олега Миколайовича

«За» - 183, «Проти» - 1, «Утримались» - 1

За кандидатуру Степанова Євгена Віталійовича

«За» - 182, «Проти» - 0, «Утримались» - 2

За кандидатуру Очкольди Миколи Геннадійовича

«За» - 178, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

За кандидатуру Лісниченко Єлизавети Сергіївни

«За» - 183, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

 

Вирішили: членами дисциплінарної палати КДКА Київської області обрати:

1.    Качана Володимира Трохимовича

2.    Бірюкову Аліну Миколаївну

3.    Вороніну Наталію Юріївну

4.    Грязнову Любов Миколаївну

5.    Фою Олену Володимирівну

6.    Олкову Тамілу Олександрівну

7.    Маліневського Олега Миколайовича

8.    Очкольду Миколу Геннадійовича

9.    Степанова Євгена Віталійовича

10. Лісниченко Єлизавету Сергіївну

11. Павлова Миколу Олександровича

 

По питанню № 7 порядку денного Конференції: Висновок ревізійної комісії адвокатів Київської області

Слухали: Голова ревізійної комісії адвокатів Київської області Клименко Т.П. оголосила висновки ревізійної комісії за результатами перевірки контролю фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Київської області та КДКА Київської області.  Зауважила про те що, на думку ревізійної комісії адвокатів Київської області, кошти Ради адвокатів Київської області витрачаються не ефективно в частині нарахування заробітної плати працівникам секретаріату та по виборним посадам, а також в частині витрат на соціальні заходи.  Запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії адвокатів Київської області.

Голосували: «За» - 146, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили: Визнати роботу ревізійної комісії адвокатів Київської області задовільною та взяти до уваги їх висновок.

 

По питанню № 8 порядку денного Конференції: Обрання Голови ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк

Слухали: Адвоката Бойка Петра Анатолійовича, який запропонував обрати Головою ревізійної комісії адвокатів Київської області Брін Світлану Олександрівну. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «За» - 152, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: Головою ревізійної комісії адвокатів Київської області обрати Брін Світлану Олександрівну.

 

По питанню № 9 порядку денного Конференції: Обрання членів ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк

Слухали: Адвоката Бойка Петра Анатолійовича, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії адвокатів Київської області Каращука Віталія Григоровича та Садихова Ібрагіма Наріман Огли. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

За кандидатуру Каращука Віталія Григоровича

«За» - 153, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

За кандидатуру Садихова Ібрагіма Наріман Огли

«За» - 155, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: членами ревізійної комісії адвокатів Київської області на новий строк обрати Каращука Віталія Григоровича, Садихова Ібрагіма Наріман Огли.

 

По питанню №10 порядку денного Конференції: Висновок представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Слухали: Представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кітесова Аркадія Яковича,  який доповів про кількість засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, про його участь у засіданнях та кількість підготовлених ним проектів рішень, які в цілому були прийняті за основу та позитивну характеристику діяльності КДКА Київської області. Запропонував затвердити висновок представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Голосували: «За» - 170, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: Затвердити висновок представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кітесова Аркадія Яковича.

 

По питанню № 11 порядку денного Конференції: Обрання представника адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури на новий строк

Слухали: Головуючий на Звітно-виборчій Конференції адвокатів Київської області Бойко Петро Анатолійович зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону.

Запропонував обрати представником адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії на новий строк Козіну Галину Вадимівну.

Слухали: Адвоката  Грубського Андрія Віталійовича, який запропонував обрати представником адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії на новий строк Чернобай Ніну Борисівну. Інших пропозицій не надійшло.

 

Голосували:

За кандидатуру Козіної Галини Вадимівни

«За» - 40, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

За кандидатуру Чернобай Ніни Борисівни

«За» - 119, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:  представником адвокатів Київської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури обрати Чернобай Ніну Борисівну.

 

По питанню № 12 порядку денного Конференції: Висновок представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України

Слухали: Представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України Гречківського Павла Миколайовича, який доповів про кількість проведених засідань Ради адвокатів України та кількість прийнятих рішень; про стан справ щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України; про стан сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у розрізі регіонів України; про діяльність Ради адвокатів України (Національної асоціації адвокатів України) з питань захисту професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів, які були організовані Радою адвокатів України; про законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність (пропозиції, зміни, зауваження). Запропонував затвердити висновок представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України.

Голосували: «За» - 146, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили: Затвердити висновок представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України Гречківського Павла Миколайовича.

 

По питанню № 13 порядку денного Конференції: Обрання представника адвокатів Київської області у Раді адвокатів України на новий строк

Слухали: Головуючий на Звітно-виборчій Конференції адвокатів Київської області Бойко Петро Анатолійович зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», до складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону.

Запропонував обрати представником адвокатів Київської області у складі Ради адвокатів України Гречківського Павла Миколайовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «За» - 146, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили:  представником адвокатів Київської області у Раді адвокатів України на новий строк обрати Гречківського Павла Миколайовича.

 

По питанню № 14 порядку денного Конференції: Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував затвердити плановий кошторис та штатний розпис Ради адвокатів Київської області на період з 01.01.2017 по 31.12.2017. В ході обговорення було відхилено пропозицію придбати автомобіль для потреб Ради адвокатів Київської області, а частину коштів, запланованих в цій статті витрат, в розмірі 500 000, 00 грн. додати до статті витрат «витрати на соціально-громадські заходи». Також запропоновано збільшити статтю витрат «витрати на транспортні послуги» на 50 000,00 грн.

Голосували: «За» - 140, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Вирішили: Затвердити плановий кошторис та штатний розпис Ради адвокатів Київської області на період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року з урахуванням запропонованих змін щодо збільшення статті витрат «витрати на соціально-громадські заходи» на 500 000,00 грн. та статті «витрати на транспортні послуги» на 50 000,00 грн.

 

По питанню № 15 порядку денного Конференції: Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області

СЛУХАЛИ: Голова КДКА Київської області Поліщук В.А. запропонував затвердити плановий кошторис та штатний розпис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області на період з 01.01.2017 по 31.12.2017. В ході обговорення було рекомендовано внести зміни до планового кошторису в частині винагород по виборним посадам та до штатного розпису.

Голосували: «За» - 118, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: У зв’язку з критичним станом, щоб зберегти фінансову стабільність КДКА Київської області, затвердити плановий кошторис та штатний розпис КДКА Київської області на 2017 рік з урахуванням фактичних витрат та доходів за період з 01 січня 2017 року по 17 лютого 2017 року, зі змінами до  планового кошторису в частині винагород по виборним посадам та до штатного розпису.

 

По питанню №16 порядку денного Конференції: Різне

1.        Щодо висловлення недовіри Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Лідії Павлівні.

Слухали: Делегата Звітно-виборчої Конференції Наума Віталія Миколайовича, який доповів про наступне. За період виконання делегованих повноважень на посаді Голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітова Лідія Павлівна впровадила авторитарний стиль управління адвокатурою; започаткувала переслідування адвокатів через їх думки та погляди; своєю бездіяльністю призвела до нищення прав та гарантій адвокатської діяльності, а в результаті – просто знищила увесь авторитет НААУ як в державі, так і серед колег. Відтепер з позицією адвокатів не рахуються навіть при прийнятті змін до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, вносячи їх через Перехідні положення різного роду фіскальних законів. З метою зупинення невідворотного погіршення становища адвокатів в суспільстві та проявів диктаторства, запобіганню в подальшому істотному зниженню авторитету адвокатури в суспільстві, Наум В.М. запропонував визнати роботу Ізовітової Л.П. по виконанню делегованих їй повноважень незадовільною і висловити їй недовіру.  Запропонував доручити Раді адвокатів Київської області підготувати обґрунтоване звернення до З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіонів, в якому висловити недовіру Ізовітовій Л.П. із зазначених вище підстав.

Голосували : «За» - 120, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

1. Визнати роботу Голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітової Л.П. по виконанню делегованих їй повноважень незадовільною і висловити їй недовіру. 

2. Доручити Раді адвокатів Київської області підготувати обґрунтоване звернення до З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіонів в якому висловити недовіру Ізовітовій Л.П., за те що вона впровадила авторитарний стиль управління адвокатурою; започаткувала переслідування адвокатів через їх думки та погляди; своєю бездіяльністю призвела до нищення прав та гарантій адвокатської діяльності, чим принизила авторитет РАУ в державі. 

 

2. Щодо зобов’язання Ковбасінської Галини Василівни передати Голові КДКА Київської області всі документи, що стосуються діяльності КДКА Київської області.

Слухали: Голову КДКА Київської області Поліщука В.А., який повідомив про наступне. У зв’язку зі зміною адреси місцезнаходження КДКА Київської області, яка на даний час знаходиться по вул. Кирилівська, 15 в м. Києві, виникла потреба в отриманні від Ковбасінської Галини Василівни всіх документів, які стосуються діяльності КДКА Київської області та знаходяться в приміщенні за адресою:            м. Київ, вул. Січових Стрільців,10.   Запропонував делегатам Конференції прийняти рішення про зобов’язання Ковбасінської Г.В. в строк до 20.02.2017 передати всю електронну звітність по КДКА Київської області.

В строк до 01.03.2017 передати Голові КДКА Київської області за актом прийому-передачі всі документи, що стосуються діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та які перебувають у віданні Ковбасінської Г.В., а саме: первинні документи бухгалтерського обліку, статистичну та податкову звітність, оборотно-сальдові відомості, господарські договори, протоколи, накази, особові справи, архів, печатку КДКА Київської області та статутні документи тощо.

Голосували : «За» - 118, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

1. Зобов’язати Ковбасінську Г.В. в строк до 20.02.2017 передати всю електронну звітність по КДКА Київської області.

2. Зобов’язати Ковбасінську Г.В в строк до 01.03.2017 передати Голові КДКА Київської області за актом прийому-передачі всі документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та які перебувають у віданні Ковбасінської Г.В., а саме: первинні документи бухгалтерського обліку, статистичну та податкову звітність, оборотно-сальдові відомості, господарські договори, протоколи, накази, особові справи, архів, печатку КДКА Київської області та статутні документи тощо.

 

3. Розгляд можливості придбання власного приміщення для КДКА Київської області за рахунок коштів Ради адвокатів Київської області.

Слухали: Делегата Конференції Клименко Т.П., яка звернулася до Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. з пропозицією придбати за рахунок коштів Ради адвокатів Київської області власне приміщення для КДКА Київської області. При цьому, запропонувала внести до кошторису Ради адвокатів Київської області на 2017 рік статтю про перерахування Радою на рахунок КДКА суми коштів, необхідної для купівлі приміщення. 

Слухали: Голову Ради адвокатів Київської області Бойка П.А., який доповів про те, що зважаючи на розмір залишку коштів на рахунках Ради та передбачувані надходження коштів в 2017 році, наразі у Ради адвокатів Київської області відсутня можливість придбати приміщення для КДКА Київської області, оскільки в цьому випадку обігових коштів буде недостатньо для виконання кошторису Ради на 2017 рік. Запропонував у разі наявності необхідної суми коштів на рахунках Ради адвокатів Київської області, дозволити Раді адвокатів Київської області придбати приміщення для розміщення КДКА Київської області за рішенням Ради адвокатів Київської області.  

Голосували: «За» - 140, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили:

1. Розглянути питання про купівлю приміщення для КДКА Київської області за наявності необхідної суми коштів на рахунках Ради адвокатів Київської області.

2. У разі наявності необхідної суми коштів на рахунках Ради адвокатів Київської області, дозволити Раді адвокатів Київської області придбати приміщення для розміщення КДКА Київської області за рішенням Ради адвокатів Київської області.  

 

4. Щодо звернення від імені Ради адвокатів Київської області до Державної судової адміністрації України з проханням оптимізувати роботу судів загальної юрисдикції в частині дотримання суддями строків призначення справ до розгляду то дотримання розумних строків розгляду справ.

Слухали: Делегата Конференції Якімова В.А., який доповів про те, що на сьогоднішній день всі правники стикаються з проблемою несвоєчасного розгляду судами цивільних справ. Як відомо, у судах загальної юрисдикції  тривалий час не заповнюються вакантні посади або працюють ті судді, які не мають повноважень здійснювати правосуддя, тому під загрозою опиняється право людини на справедливий суд. Відповідно до ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України, одним із основних завдань цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Отже, захист прав фізичних та юридичних осіб, а також інтересів держави, крім іншого забезпечується своєчасним розглядом справ. Частиною 1 статті 6 Європейської конвенції з захисту прав людини та основоположених свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру. Україна, впровадивши у цивільно-процесуальне законодавство інститут «розумного строку», закріпила досить жорсткі межі строків розгляду цивільних справ. Відповідно до статті 157 ЦПК України цивільні справи мають бути розглянуті протягом розумного строку, але не менше двох місяців з дня відкриття провадження. Таким чином, з метою дотримання прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб, необхідно терміново розробити та ввести в дію закони, які б врегулювали питання подолання проблем, які призводять до надмірної тривалості розгляду справ у національних судах. У зв’язку з вищевикладеним, запропонував звернутися від імені Ради адвокатів Київської області до Державної судової адміністрації України з проханням оптимізувати роботу судів загальної юрисдикції в частині дотримання суддями строків призначення справ до розгляду, дотримання розумних строків розгляду справ, а також звернути увагу суддів на недопущення затягування розгляду справ та реагування належним чином на зловживання своїми процесуальними правами  особами, які беруть участь у справі.

Голосували : «За» - 118, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирішили: звернутися від імені Ради адвокатів Київської області до Державної судової адміністрації України з проханням оптимізувати роботу судів загальної юрисдикції в частині дотримання суддями строків призначення справ до розгляду, дотримання розумних строків розгляду справ, а також звернути увагу суддів на недопущення затягування розгляду справ та реагування належним чином на зловживання своїми процесуальними правами  особами, які беруть участь у справі.

 

Голова Конференції                                                     П.А. Бойко

Секретар Конференції                                                 О.Б. Демидюк