Рішення № 12 Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради адвокатів Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.

 

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. повідомив, що відповідно до ст. 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України. Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік.

Тому, Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував скликати конференцію адвокатів Київської області 12 квітня 2014 року у зв’язку з необхідністю розгляду та затвердження звіту Голови Ради адвокатів Київської області про роботу РАР, звіту Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА, висновку Ревізійної комісії адвокатів Київської області, висновку представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновку представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України, затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області та КДКА Київської області, а також переобрання члена Ради адвокатів Київської області замість Лавренко Ніни Миколаївни, яка вибула.

Окрім цього, Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. запропонував затвердити порядок денний конференції адвокатів Київської області на чергових засіданнях Ради адвокатів Київської області після його узгодження з КДКА Київської області.

Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили:

1. Скликати конференцію адвокатів Київської області 12 квітня 2014 року у зв’язку з необхідністю розгляду та затвердження звіту Голови Ради адвокатів Київської області про роботу РАР, звіту Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА, висновку Ревізійної комісії адвокатів Київської області, висновку представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновку представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України, затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області та КДКА Київської області, а також переобрання члена Ради адвокатів Київської області замість Лавренко Ніни Миколаївни, яка вибула.

2. Звернутися до Ради адвокатів України з приводу затвердження квоти представництва, порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Київської області.

3.  Затвердити порядок денний конференції адвокатів Київської області на чергових засіданнях Ради адвокатів Київської області після його узгодження з КДКА Київської області. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів

Київської області                                                                                           П.А. Бойко

 

Секретар Ради адвокатів

Київської області                                                                                      О.Б. Демидюк