Рішення Ради адвокатів Київської області

На підставі рішення установчої конференції делегатів від адвокатів Київської області від 10.10.2012 (протокол № 1) Головою Ради адвокатів Київської області обрано Бойка Петра Анатолійовича, а також затверджено чисельність членів Ради адвокатів Київської області в кількості 11 (одинадцяти) членів, включаючи Голову Ради адвокатів Київської області, та обрано до Ради адвокатів Київської області наступних осіб: Чернобая Олега Валерійовича, Костіна Іллю Миколайовича, Сівакова Леоніда Миколайовича, Лішневського Іллю Георгійовича, Лавренко Ніну Миколаївну, Ткаченка Сергія Михайловича, Демидюк Ольгу Борисівну, Поліщука Володимира Анатолійовича, Клапчука Федора Петровича, Павленко Ганну Миколаївну.
Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області Бойко П.А. у зв’язку з тим, що до Ради адвокатів Київської області телефонують адвокати, яким виповнилося більше ніж 70 років, і ставлять питання про їх звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, запропонував в порядку опитування прийняти рішення з цього питання і звільнити адвокатів Київської області, яким виповнилося більше ніж 70 років, від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
Голосували: «За» - 10 голосів, «Проти» - 1 голос, «Утрималися» - 0 голосів.
 
Вирішили: Звільнити адвокатів Київської області, яким виповнилося більше ніж 70 років, від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
 

Голова Ради адвокатів
Київської області            П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів
Київської області            О.Б. Демидюк