Новини

За яких умов можна виправити описку в судовому рішенні

25.10.2021

Описки, допущені в судовому рішенні, можуть бути виправлені, якщо це не стосується зміни суті судових рішень. Виправлення описки апеляційним судом шляхом внесення зміни в резолютивну частину ухвали цього ж суду та фактичне погіршення становища засуджених є істотним порушенням вимог КПК.

Поважні причини пропуску позовної давності: ВС вказав на важливий...

25.10.2021

Обставина скрутного матеріального становища і неможливості у зв’язку з цим звернутися за правовою допомогою не пов’язана з дійсними труднощами для звернення до суду з позовом у встановлений законом строк.

Адвокатська таємниця і конфлікт інтересів: коли інформація або...

25.10.2021

Яка інформація є адвокатською таємницею: позиція Верховного Суду.

Як підтвердити факт надсилання копій апеляції, пояснив ВС

25.10.2021

Подання разом з апеляційною скаргою доказів надсилання її копії іншій стороні є обов’язком апелянта, а неусунення такого недоліку має наслідком повернення скарги. Такий висновок зробив ВС в постанові №916/662/20.

ВС указав, як мають засвідчувати паперові копії електронних доказів

25.10.2021

Суд може не взяти до уваги паперову копію електронного доказу, у випадку якщо його оригінал не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії оригіналу.

Постанова ККС ВС про неправильне застосування закону при...

22.10.2021

Для з’ясування, чи вчинено діяння в стані сильного душевного хвилювання, та вирішення питання про кваліфікацію складу злочину, пов’язаного з умисним позбавленням життя особи, призначається психолого-психіатрична експертиза.

Договір про надання правової допомоги. Вимоги, дисциплінарна та...

22.10.2021

Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про адвокатську діяльність та назвала вимоги, які застосовуються при укладенні договору.

За яких умов суд розглядає в порядку окремого провадження справи про...

22.10.2021

Суддя, приймаючи заяву, повинен перевірити, чи може взагалі ця заява розглядатися в судовому порядку і чи не віднесено її розгляд до повноважень іншого юрисдикційного органу.

Підтвердження форс-мажорних обставин не може бути підставою для...

22.10.2021

Верховний Суд, зазначив, що підтвердження форс-мажорних обставин може бути підставою для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань, а не для примусового внесення змін до відповідного договору, якщо лише самим договором не передбачено іншого.