Адвокатські запити: практика Шевченківського райсуду м. Києва

Справа № 761/43/18

Провадження № 3/761/739/2018

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

     30 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді Левицької Т.В., за участю секретаря Лукянчук А.О., адвоката Наугольної О.В., представника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 - адвоката Диканя П.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні протокол про адміністративне правопорушення від 12 грудня 2017 року Серія КС № 000153, складеного уповноваженим Радою адвокатів Київської області Лішневським І.Г. щодо

ОСОБА_2, працюючої головою правління ОСББ «Ліберті Люкс» за адресою: АДРЕСА_3, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, -

про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, ?

в с т а н о в и в:

Як вбачається з протоколу від 12 грудня 2017 року Серія КС № 000153 про адміністративне правопорушення, складеного щодо ОСОБА_2, остання, перебуваючи на посаді голови правління ОСББ в порушення вимог ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року /з відповідними змінами/ несвоєчасно надала інформацію на адвокатський запит, тобто вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3КУпАП.

В судове засідання особа, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 не з'явилась, причини неявки не повідомила, проте про місце та час розгляду справи була сповіщена своєчасно, клопотань про відкладення розгляду справи від неї не надходило.

Представник особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 - адвокат Дикань П.О. в судовому засіданні заперечив проти протоколу, складеного щодо ОСОБА_2 та пояснив, що запити адвоката Наугольної О.В. від 28.02.2017 року, 28.07.2017 року, 11.09.2017 року нею не були отримані своєчасно, оскільки поштові відправлення протягом 2017 року поштою не доставлялися у зв'язку з тим, що пошта не могла знайти будинок голови правління за адресою: АДРЕСА_3. Проте зазначив, що доказів на підтвердження цих даних адвокат Дикань П.О. не має.

Зазначив, що ОСОБА_2 в подальшому отримала всі три запити одночасно, проте коли саме, точно зазначити не зміг, але вказав, що відповіді на всі три запити були направлені 12 грудня 2017 року на адресу адвоката Наугольної О.В., а саме на АДРЕСА_2. Суть цих відповідей була в тому, що інформація на її запити не може бути надана, оскільки в ордерах, доданих до запитів мова йшла про представлення адвокатом Наугольної О.В. інтересів ОСОБА_4 в органах Національної поліції, а не представлення його інтересів в ОСББ «Ліберті Люкс».

Адвокат Наугольна О.В., за заявою якої було складено протокол про адміністративне правопорушення щодо ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснила, що 28.08.2017 року між нею та ОСОБА_4 було укладено договір про надання останньому правової допомоги. Саме 28 серпня 2017 року вона перший раз направляла запити на адресу голови правління через поштове відділення рекомендованими листами, але голова правління ОСОБА_2 за ними не прийшла. Також зазначила, що голова правління за місцем реєстрації ОСББ не знаходиться. Через деякий час вона знайшла номер телефону голови правління ОСОБА_2 та зателефонувала їй і 23 жовтня 2017 року особисто зі своєю колегою ОСОБА_6 зустрілися з ОСОБА_2, вручивши останній під підпис всі три адвокатські запити, про отримання яких вона особисто поставила на копіях вказаних запитів свій підпис та дату отримання, а саме 23.10.2017 року.

На підтвердження своїх пояснень адвокат Наугольна О.В. надала в судовому засіданні три адвокатські запити від 28 серпня 2017 року за №№ 28/08-1, 28/08-2 та від 11 вересня 2017 року № 11/09-17, де ОСОБА_2 поставила свій підпис, зазначивши, що отримала їх 23 жовтня 2017 року, що підтвердив в судовому засіданні і сам представник останньої - адвокат Дикань П.О. При цьому адвокат Наугольна О.В. вказала, що всі ці запити були вручені після укладення з ОСОБА_4 договору на надання останньому правової допомоги.

Також адвокат Наугольна О.В. зазначила, що відповіді від 12.12.2017 року на свої запити вона отримала приблизно 17 чи 18 грудня 2017 року з необґрунтованою відмовою у надання їй інформації, про яку вона просила.

Зазначила, що суть її запитів стосувалася надання головою правління копій документів щодо створення ОСББ, протоколів загальних зборів співвласників будинку АДРЕСА_3. Вказала, що ОСОБА_4 є власником квартири АДРЕСА_3. Вважає, що її запит був оформлений належним чином, до якого було додано копію свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю, копію ордеру відповідно до ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Оскільки вона представляє інтереси ОСОБА_4 в органах Національної поліції, тому і вказала в ордері, з яким звернулась до голови правління, саме представництво в органах Національної поліції, а не представництво в ОСББ.

Вважає, що її запит та додані до нього документи оформлені належним чином, а тому просить притягнути ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Заслухавши пояснення учасників справи про адміністративне провадження, вивчивши матеріали протоколу про адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали, суд дійшов до наступного висновку.

Статтею 245 КУпАП передбачено, що завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до вимог ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган /посадова особа/ встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Статтею 252 КУпАП визначено, що орган /посадова особа/ оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган /посадова особа/ при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення, складеного щодо ОСОБА_2, 23 жовтня 2017 року адвокат Наугольна О.В. звернулася з адвокатським запитом до голови правління ОСББ «Ліберті Люкс» ОСОБА_2

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» керівники підприємств, установ, організацій, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Тому голова правління ОСББ «Ліберті Люкс» ОСОБА_2 зобов'язана була надати інформацію у відповідь на адвокатський запит адвоката Наугольної О.В. або аргументовано відмовити в наданні інформації у разі, якщо доступ до такої інформації обмежений.

На час складання протоколу адвокат Наугольна О.В. відповіді на адвокатський запит від голови правління ОСББ «Ліберті Люкс» ОСОБА_2 не отримала.

ОСОБА_2 не з'явилась для підписання протоколу про адміністративне правопорушення.

Вина ОСОБА_2 у вчиненні нею адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП підтверджується наданими в судовому засіданні адвокатом Наугольною О.В. трьома адвокатськими запитами, а саме: від 28 серпня 2017 року за №№ 28/08-1, 28/08-2 та від 11 вересня 2017 року за № 11/09-17, де ОСОБА_2 поставила свій підпис, зазначивши, що отримала їх 23 жовтня 2017 року, що підтвердив в судовому засіданні і сам представник останньої - адвокат Дикань П.О.

Крім того, доказів того, що запити адвоката Наугольної О.В. від 28.02.2017 року, 28.07.2017 року та 11.09.2017 року не були отримані ОСОБА_2 своєчасно, оскільки поштові відправлення протягом 2017 року поштою не доставлялися у зв'язку з тим, що пошта не могла знайти будинок голови правління за адресою: АДРЕСА_3, адвокат Дикань П.О. в судовому засіданні зазначив, що не має.

Таким чином, в діях голови правління ОСББ «Ліберті Люкс» ОСОБА_2 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме несвоєчасне надання інформації на адвокатський запит.

Відповідно до вимог ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення суддя враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини.

Обставин, що пом'якшують відповідальність, як і обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення судом не встановлено.

Враховуючи викладене, оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази, всебічно, повно і об'єктивно дослідивши всі обставини справи в їх сукупності, суд вважає за необхідне притягнути ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, а саме за несвоєчасне надання нею інформації на адвокатський запит, наклавши на неї стягнення у виді штрафу.

Згідно зі ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом /суддею/ постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

Керуючись ст.ст. 245, 246, 247, 251, 252, 268, 269, 278, 279, 280, 284, 294 КУпАП, суддя ?

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_2 притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_2 стягнення у виді штрафу у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 680 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 судовий збір на користь держави у розмірі 352 гривні 40 копійок.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7 та частиною першою статті 287 КУпАП.

Апеляційна скарга подається до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва.

Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Суддя                                         Т.В.Левицька