Адвокатський запит: практика Броварського міськрайонного суду Київської області

Справа № 361/11111/21
 
Провадження № 3/361/632/22
 
П О С Т А Н О В А
 
І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И
 
17.01.22 суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Гридасова А. М., розглянувши матеріали, що надійшли від Ради адвокатів Київської області, про притягнення до адміністративної відповідальності:
 
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, голову правління обслуговуючого гаражного кооперативу «Металург» (ЄДРОПУ 20586054), юридична адреса: 07400, м. Бровари, вул. Металургів, зареєстрований: АДРЕСА_1 ,
 
за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,-
 
в с т а н о в и в:
 
Так, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді голову правління обслуговуючого гаражного кооперативу «Металург», в порушення вимог ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» листом від 25.10.2021 за № 23 неправомірно відмовив в наданні інформації у відповідь на адвокатський запит адвоката Батечка О. І. № 10 від 13.10.2021 р.
 
Таким чином вказаними діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 212-3 КУпАП.
 
В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився.
 
Захисник ОСОБА_1 - адвокат Целіков В. В. в судовому засідання зазначив, що матеріали справи не містять жодних належних доказів, передбачених ст. 251 КУпАП, які б підтверджували неправомірність дій посадових осіб Підприємства. Протокол складений з порушенням діючого законодавства та адвокатський запит подано адвокатом Батечком О.І. з неналежним підтвердженням його повноважень. Просив закрити справу у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, оскільки відмова у наданні інформації на адвокатський запит адвоката Батечка О. І. була правомірною.
 
Адвокат Батечко О. І. пояснив суду, що 30.09.2021 року Голові правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_2 рекомендованим листом з повідомленням про вручення було направлено перший адвокатський запит вих. № 10 від 30.09.2021 р. Адвокатський запит містив прохання надіслати адвокату поштою відомості та належним чином засвідчені копії з наявних в ОГК Металург документів, наведених в запиті. 11.10.2021 року Голова правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_3 надав відповідь, якою адвокатський запит № 10 від 30.09.2021 року залишив без задоволення. Відмову мотивував невідповідністю Адвокатського запиту постулатам діючого українського законодавства та/або роз`ясненням органів адвокатського самоуправління. Детальної аргументації щодо відмови в задоволенні Адвокатського запиту Голова правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_3 у відповіді - не навів.
 
13.10.2021 року Голові правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_4 рекомендованим листом повторно було направлено адвокатський запит вих. № 10 від 13.10.2021р. з повідомленням про вручення. Адвокатський запит містив ПОВТОРНЕ прохання розглянути адвокатський запит від 30.09.2021 року № 10 та надіслати адвокату поштою у встановлений законодавством строк повноцінну відповідь з належним чином засвідченими копіями запитаних документів, наведених в запиті. 25.10.2021 року Голова правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_3 надав відповідь, якою адвокатський запит № 10 від 13.10.2021 року залишив без задоволення. Відмову мотивував невідповідністю Адвокатського запиту постулатам діючого ''українського законодавства та/або роз`ясненням органів адвокатського самоуправління. Детальної аргументації щодо відмови в задоволенні Адвокатського запиту Голова правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_3 у відповіді - не навів.
 
Адвокат Батечко О. І. зазначив, що Голова правління ОГК МЕТАЛУРГ ОСОБА_3 неправомірно відмовив в задоволенні адвокатських запитів у наданні пояснень та копій запитаних документів.
 
Заслухавши думку учасників процесу, суд прийшов до наступного висновку.
 
Частиною 5 статті 212-3 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, за ненадання чи неповне надання інформації на адвокатський запит.
 
У силу ч. 1 ст. 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон) адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
 
Частиною 2 статті 24 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність визначено, що установи, до якої надійшов адвокатський запит, зобов`язаний не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію.
 
З наведеного витікає, що на установу, до якої надійшов адвокатський запит, у разі, якщо ця установа є розпорядником запитуваної інформації та документів, покладений обов`язок надати таку інформацію ініціатору запиту.
 
Таким чином, для вирішення питання наявності або відсутності у діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП є необхідним встановлення, чи мав Обслуговуючий гаражний кооператив у своєму володінні запитувану інформацію.
 
З долученого до матеріалів справи адвокатського запиту ОСОБА_5 від 13.10.2021 за вих. № 10 вбачається, що останній, діючи в інтересах ОСОБА_6 , з метою захисту його прав та інтересів, просив надати наступну інформацію та документи: звіт бухгалтера ОСОБА_7 , доданий до протоколу б/н від 27.03.2010 р; акт (Довідка, Звіт) за результатами аудиту (перевірки та аналізу) фактичного стану справ по ОГК Металург та який проводився в 2017 році; рішення ОГК Металург на проведення службового розслідування про зловживання службовим становищем, самоуправством головою Правління ОГК Металург ОСОБА_6 та допущення ним грубих порушень Статуту ОГК Металург та результати службового розслідування (перевірки); перелік членів правління ОГК Металург з зазначенням їх прізвища, імені та батькові, яких члени ОГК Металург (прізвище, ім`я та по-батькові кожного) уповноважили від свого імені представляти інтереси на позачергових зборах уповноважених, що відбулися 04.02.2017 року; реєстр уповноважених членів ОГК Металург, які з`явилися та були присутні на позачергових зборах 04.02.2017 року; реєстр уповноважених членів ОГК Металург, які з`явилися та були присутні на позачергових зборах 20.02.2017 року; пояснити письмово, на підставі якої норми Статуту чи Закону правління 04.02.2017 року обирало Голову зборів та секретаря зборів та що відображено в Протоколі № 1 від 04.02.2017 року; про загальну кількість членів кооперативу станом на 12 березня 2011 року та їх повний список; рішення про делегування зборам уповноважених розгляд і вирішення питань та яких саме; протокол засідання правління ОГК Металург від 24.06.2021 року; особова картка тип. Форма № 2 заведена на голову правління ОСОБА_6 ; табель обліку використаного часу стосовно голови правління ОСОБА_6 станом на 17.06.2021р.; протокол засідання правління ОГК «Металург» від 17.06.2021 року; порядок обрання та відкликання членів правління ОГК Металург, їх кількісний склад та строки обрання; рішення про обрання головою правління ОСОБА_1 ; рішення про обрання в.о. голови правління ОСОБА_7 станом на 11.11.2011 рік; витяг з Журналу реєстрації вхідної кореспонденції про факт та дату находжень до ОГК Металург рішення господарського суду Київської області від 16.06.2021 року у справі № 361/1059/17 щодо поновлення на роботі ОСОБА_6 ; рішення зборів про обрання членів правління (по прізвищам), яке діяло станом на 07.02.2017 р.; порядок визначення уповноважених членів кооперативу зі змінами та доповненнями; список членів кооперативу, які висловили недовіру в роботі ОСОБА_6 та на який посилився відповідач : ОГК Металург та наявність цього списку в справі № 361/1059/17; підтверджуючий документ ОГК Металург про те, що у ОСОБА_6 був визначний строк повноважень, як члену кооперативу, на момент його звільнення та на що посилився адвокат Целічев В. В., і про що зазначено в абзаці першому на стор. 8 рішення господарського суду від 16.06.2021 року; довідку № 41 від 23.05.2017р; акт комісії від 14.02.2017 року про непередання ОСОБА_6 документів, наведених судом в абзаці третьому рішення від 16.08.2021 року з посиланням на повідомлення про ней факт представника відповідача ОСОБА_8 в судовому засіданні. Відповідно до останнього абзацу на сторінці 12 рішення суду від 16.06.2021 року - вимогу суду в судовому засіданні ви не виконали.
 
У відповіді на запит від 25.10.2021 року №23 ОСОБА_1 зазначив, що відповідно до розд. 1 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
 
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
 
Зазначив, що наданий адвокатом Батечком О. І. повторний Адвокатський запит не відповідає постулатам діючого українського законодавства та/або роз`яснень органів адвокатського самоуправління, як наслідок; даний повторний запит не підлягає задоволенню.
 
Так, суд погоджується із доводами ОСОБА_5 , що відповідь за своїм змістом не містить інформації на сформовані адвокатом запитання, яка необхідна останньому для надання правової допомоги.
 
Суддя не бере до уваги посилання захисника особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо невідповідності адвокатського запиту вимогам законодавства, посилаючись на незначні недоліки розглянутого запиту, що разом з тим не давало останньому права відмовити у наданні відповіді на адвокатський запит.
 
Судом встановлено, що адвокатські запити адвоката Батечка О.І. за змістом, формою та долученими до нього документами відповідають вимогам ч. 1 ст. 24 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність, а запитувана у них інформація необхідна адвокату для надання правової допомоги клієнту, а тому ОСОБА_1 не мав законних підстав для відмови у наданні відповіді на зазначені адвокатські запити.
 
У зв`язку із викладеним, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 своїми діями, які виразилися у неправомірній відмові в наданні інформації у відповідь на адвокатський запит, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.
 
Вирішуючи питання про накладення адміністративного стягнення, судом враховується характер вчиненого правопорушення та його наслідки, особу правопорушника, його відношення до скоєного, яке полягає у невизнанні вини, майновий стан останного, який не можна вважати скрутним.
 
Обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність судом не встановлено.
 
Таким чином, враховуючи наведене, приходжу до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_1 адміністративного стягнення у виді штрафу в межах, визначених санкцією ч.5 ст. 212-3 КУпАП, а саме в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Такий вид та розмір стягнення на переконання суду не є завідомо непомірним та сприятиме виконанню завдань Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
В порядку, визначеному ст. 401 КУпАП та п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" вважаю за необхідне стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 496 грн. 20 коп.
 
Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" , ст. 9, 283, 284 КУпАП, ст 4. Закону України "Про судовий збір" суддя,-
 
П О С Т А Н О В И В:
 
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять п`ять) грн. 00 коп., на користь держави.
 
Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 496 (чотириста дев`яносто шість) грн. 20 коп.
 
Штраф має бути сплачений не пізніше, як через п`ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
 
У разі несплати штрафу у встановлений строк з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу у порядку примусового виконання постанови відповідно до ст. 308 КУпАП.
 
Строк пред`явлення постанови до виконання - три місяці.
 
Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом десяти днів з дня її винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
 
Суддя А.М. Гридасова