Адвокатський запит: практика Сокальського районного суду Львівської області

454/917/20

 

П О С Т А Н О В А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

 

"14" травня 2020 р. м. Сокаль

Суддя Сокальського районного суду Львівської області Адамович М. Я. , розглянувши матеріали справи, які надійшли з Ради адвокатів Київської області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , громадянки України, начальника Сокальського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, вул.Міцкевича,5, м.Сокаль, Львівська область,

за ч.5 ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, листом від 16.03.2020р. начальник Сокальського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області Глушко Т.О., яка являється посадовою особою, не надала відповіді на адвокатський запит представника ОСОБА_2 - адвоката Чернявського Р.І. від 11.02.2020р.

Сама ОСОБА_1 своєї вини не визнала та надала пояснення, в яких зазначила, що відповідно до ст.19 Закону України «Про виконавче провадження», повноваження адвоката як представника засвідчуються, крім іншого ордером, до якого обов`язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження та цей витяг засвідчується підписами сторін договору.

ОСОБА_3 здійснював повноваження представника сторони виконавчого провадження, однак не долучив вищезазначеного витягу договору. Інших документів, не передбачених Законом України «Про виконавче провадження» від нього не вимагалося.

Дослідивши докази по справі, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відповідно до частини 5 статті 212-3 КУпАП, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п`яти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною 1 статті 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Об`єктивна сторона цього правопорушення полягає у неправомірній відмові в наданні інформації, несвоєчасному або неповному наданні інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «;Про звернення громадян», «;Про доступ до судових рішень».

Крім того, суд звертає увагу, що у відповідності до п. 2 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про виконавче провадження» - повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером, дорученням органу чи установи, що уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов`язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвідчується підписами сторін договору.

В свою чергу Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ст. 24 встановлено, що адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Так, адвокат Чернявський Р.І. відповідно до наданих йому повноважень, згідно вимог чинного закону укладав з ОСОБА_2 договір про надання правової допомоги, що вбачається з відповідно досліджених свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю та ордеру.

Адвокат звернувся із запитом до Сокальського районного відділу державної виконавчої служби України у Львівській області з адвокатським запитом 11.02.2020р., що стверджується відповідним відбитком штампа на запиті із зазначенням дати прийняття.

Таким чином, відповідно до ч.2 ст.24 Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ОСОБА_1 , як керівник відділу Державної виконавчої служби України, була зобов`язана надати адвокату відповідь про задоволення або відмову в його запиті до 18.02.2020р. включно.

Як встановлено з матеріалів справи, жодної відповіді адвокату у зазначений строк та після його закінчення, надано не було.

Суд приймає до уваги посилання ОСОБА_1 на те, що вона керувалася вимогами п.5 ст. 16 ЗУ «Про виконавче провадження», однак в даному випадку захисник надавав запит не як сторона виконавчого провадження, оскільки він не є, а ні стягувачем, а ні боржником, та останній вчиняв дії направлені на надання правової допомоги клієнту.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» правовою основою діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є Конституція України, цей Закон, міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, інші закони, нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання.

За таких підстав, в діях начальника Сокальського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області Глушко Т.О. наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП.

Керуючись ст.ст. 283-285 КУпАП,-

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 25 (двадцяти п`яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять п`ять)грн.

Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави 420 (чотириста двадцять) грн. 40коп. судового збору.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до Львівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги до Сокальського районного суду.

Суддя: М. Я. Адамович