Адвокатський запит: заява про анулювання протоколу

З огляду на те, що пiсля складання протоколу, але до його передачi до суду, правопорушником були наданi необхiднi документи та iнформацiя, запитуванi у адвокатському запитi, я вiдкликано подану мною заяву