Чи можна укласти договір про надання правової допомоги по телефону?

Наприкінці минулого тижня 11 травня 2018 р. відбулося засідання Київського відділення Комітету захисту професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Під час розгляду звіту члена Комітету Ілмарса Путраймса про виїзд на недопуск адвоката до клієнта, постало питання щодо можливості укладення договору про надання правової допомоги по телефону і на підставі цього участь адвоката у слідчих діях.

Думки членів Комітету розділилися, частина з них вважала, що укладення договору по телефону є цілком правомірним, оскільки в законодавстві не лише відсутні подібні обмеження та застереження, а навпаки передбачена можливість усного укладення договору з подальшим його письмовим укладанням в триденний строк. До того ж, соціальна корисність та значимість правової допомоги при гострій раптовій необхідності переважає над формалізованим підходом та передбачає певні виключення із правила обов’язковості письмової форми. При цьому, і телефонний, і особистий формат укладання правочину охоплюється поняттям дозволеної законом усності (члени Комітету, адвокати Марія Островська, Віталій Наум, Костянтин Пінчук, Ярослав Новіков тощо). Їхні опоненти апелювали до того факту, що за телефоном неможливо із впевненістю встановити особу. Окрім того, така діяльність відрізняється значною мірою алеаторності, і не існує переконливих доказів укладення договору саме з тою людиною, що на практиці може призвести до зловживань, як зі строни адвоката, так і сторони клієнта (члени Комітету, адвокати Ніна Третьяк, Ілмарс Путраймс, Леонід Топал, Олександр Левадний тощо).

При обговоренні закономірно постало ще одне питання про обов’язковість виїздів членів Комітету на недопуски адвокатів до клієнтів, адже це є не стільки захистом професійних гарантій самих правників, скільки відстоювання інтересів їхніх довірителей. До того ж, зазвичай адвокати вирішують не напружуватись в активних діях при намаганні потрапити до клієнта, а вирішують проблему виключно силами Комітету. Голова київського відділення Комітету Віталій Наум зазначив, що ми все одно маємо сприяти дотриманню прав адвокатів задля формування правомірної правоохоронної практики. До того ж, внаслідок змін до КПК адвокат має доводити перед судом свій не допуск правоохоронцями для участі у слідчих діях, лише тоді це буде мати необхідні правові наслідки. І саме представники органів адвокатського самоврядування можуть і мають в цьому допомогати, як незалежні спостерігачі.

За ініціативою заступника Голови територіального відділення Костянтина Пінчука було обговорено та проголосовано зміни у бланки внутрішніх документів Комітету, де виділено нові графи, в яких фіксуються факти зловживань адвокатами гарантіями професійної діяльності при викликах членів Комітету. Відповідні пропозиції були підготовані членами Комітету Марією Островською та Ганною Зосименко.

Під кінець заступник Голови Комітету захисту прав адвокатів Марія Островська виступила з доповіддю про нові алгоритми дій членів Комітету під час захисту прав адвокатів, в зв’язку з чим Голова Київського відділення Віталій Наум наголосив, що слідчі заходи відзначаються значним рівнем стресовості і, як показує практика, значна кількість адвокатів губиться і не може застосовувати свої знання та вміння. При цьому, алгоритмізовані дії членів Комітету мають певною мірою заміняти активну діяльність адвоката під час обшуку та стати в корисній нагоді.