Чи повинен бути адвокат лідером?

Сучасне розуміння лідерства охоплює низку аспектів, серед яких компетентність та відповідальність, вміння впроваджувати зміни, формувати спільні цінності й бачення, а також розвиток команди. Лідер володіє впливом, необхідним для реалізації прийнятих ним рішень, він веде за собою інших людей та організацію загалом.

Однак лідерство – це точно не про посади! Кожна команда має свої етапи формування, а ефективне запровадження змін потребує ретельного вивчення та підготовки. Все це про лідерство в сучасному світі.

Та чи потрібно це адвокатам? А якщо подивитися на це з трьох сторін: лідерство в адвокатському об’єднанні, лідерство в адвокатській спільноті та самоврядуванні, лідерство у правничих громадських об’єднаннях.

Безперечно, потрібно! Для досягнення успіху будь-якої організації – адвокатського об’єднання чи органу адвокатського самоврядування – на чолі такої організації повинен бути не просто формальний керівник, а справжній лідер.

Саме тому під час ІІІ модуля Програми «Адвокат Майбутнього» учасники вивчали сучасне розуміння лідерства, його важливість для адвокатури, розглядали модель компетентностей для адвоката-лідера та роль менторства в адвокатській спільноті. Учасники навчалися ефективно впроваджувати зміни, а також вже традиційно обговорювали етичні аспекти комунікації в адвокатській спільноті та постійний професійний розвиток адвоката.

Матеріали, викладені у цій статті – це особисті погляди авторів. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади та Посольства США в Україні.

Олена ВолошинаОлена Волошина

 На початку ІІІ модуля я згадала одвічне питання: «Лідерами народжуються чи лідерами стають?». Одні стверджують, що люди народжуються з унікальними лідерськими здібностями, інші вважають, що лідерами стають за допомогою саморозвитку, вдосконалення та навчання.

На тренінгу ми розглядали величезну кількість особливостей, якими має володіти лідер. Однак я відзначила б 5 основних рис, які повинен мати лідер: професіоналізм і пристрасть до своєї ідеї, рішучість у прийнятті рішень, рівність, надихання і запалювання інших, відповідальність за свої дії.

У професійній діяльності ми зустрічаємося з начальниками, директорами, керівниками. Проте чи всі вони є лідерами? На превеликий жаль, не кожен з них є лідером, адже достатньо часто вони використовують не лідерські навички, а власний авторитет і займану посаду шляхом приниження працівників. Тому я визначила риси, які потрібно викорінювати – пасивність, поверховість, нездатність ухвалювати стратегічні рішення, некомунікабельність та жорстокість.

Наша професійна адвокатська спільнота дійсно потребує справжніх лідерів, які вільно орієнтуються в сучасному світі, є професіоналами своєї справи та здатні вести за собою. Цей тренінг перевернув моє бачення і світогляд щодо лідерства в умовах сучасності та замотивував бути справжнім лідером.

Яна ОскоріпЯна Оскоріп

Природною особливістю нашої професії є те, що ми, адвокати, звикли «вести за собою» та нести відповідальність за обрану нами стратегію захисту, керуючись домінантністю інтересів клієнта, які ми ставимо вище ніж власні.

Саме тому кожен представник нашої адвокатської спільноти вже наділений рисами лідера, з огляду на особливості професії. Та чомусь більшість із нас хоча й звикли ухвалювати рішення, визначати стратегію захисту та нести відповідальність, пасивно ставиться до вирішення проблемних питань сучасної адвокатури. Постає питання про те, чому будучи сформованою відповідальною особистістю, більшість представників нашої професії не вмотивовані на демонстрацію лідерства в організаційних формах адвокатського самоврядування, а навпаки, проявляють пасивність.

Можливо, причиною є байдужість адвокатів до змін, відсутність мотивації та справжнього лідера, поряд з яким ми станемо яскравими представниками авторитетної професійної спільноти, де адвокатура є активним учасником законотворчих процесів у державі.

Хто ж він – справжній лідер органу адвокатського самоврядування? Вважаю, що це цілеспрямована особистість, яка активно прагне до змін та наділена вмінням створити відчуття невідкладності й сформувати свою команду зі спільними цінностями. Справжній лідер органів адвокатського самоврядування повинен мати такі компетентності як професіоналізм, відповідальність, стратегічне бачення, вміння працювати в команді, інноваційність, мотивація, міжособистісна чуйність, а також бути справжнім наставником для своєї команди, підтримувати гарантії індивідуальної участі кожного у формуванні органів адвокатського самоврядування.

Крім того, лідером органів адвокатського самоврядування повинна бути особа, для якої мають значення такі цінності як доброчесність, несприйняття корупції, домінантність інтересів адвокатської спільноти, гуманність, повага до верховенства права та справедливого здійснення правосуддя.

Марина СаєнкоМарина Саєнко

Напевно, немає такого солдата, який не мріє бути генералом. Аналогічно, навряд чи віднайдеться адвокат, який подумки жодного разу не уявляв себе лідером української адвокатури. Відомо, що адвокати – люди амбіційні та самолюбиві. Тож чому з понад 40 тис. фахівців, що мають право на здійснення адвокатської діяльності в Україні, досі не проявилися особи, яких сміливо та безапеляційно можна назвати лідерами нашої професії? Хто вони такі – справжні лідери?

Для мене очевидно, що лідерство – це не про амбіції. Лідерство – це, передусім, про відповідальність, про здатність до стратегічного мислення та командної роботи. Істинний лідер – не завжди перша офіційна особа в організації, це той, хто має вплив незалежно від посади.

Істинний лідер – той, хто викликає довіру і впевненість в оточуючих, здатний бачити в кожному члені команди цінного гравця та прислухатися до його думки. Лідер має бути готовим до того, що окремі члени його команди можуть бути кращими та сильнішими, ніж він. Лідер має не лише не пригнічувати це явище, а навпаки, створити максимальні умови для розвитку таких людей.

Лідерство, на мою думку, вимагає високої самопожертви, адже командний результат доведеться ставити вище, ніж власну потребу визнання. Іншими словами, в боротьбі суспільних та особистих інтересів лідер безапеляційно віддасть перемогу першому, а на такий крок не всі готові. Мені імпонує думка американського адвоката Джона Стайгера, який сказав, що адвокат – це особа, наділена привілеями суспільства, тому має йому служити.

Моральний авторитет є ще однією неодмінною складовою справжнього лідерства, яка здатна об’єднати інститут української адвокатури в моноліт, який впевнено й безперешкодно виконуватиме головну функцію адвокатури – захист законних прав та інтересів людини, а також дотримання законності кожним. Маю надію, що ми, адвокати, скоро продемонструємо свою здатність до об’єднання заради спільної мети.

Тетяна ЮщенкоТетяна Ющенко

Справжній адвокат – це завжди лідер, оскільки обрана професія вимагає від її носія бути рішучим, впевненим, відповідальним. Третій модуль розширив звичні межі сприйняття лідерства в адвокатурі: різні стилі, форми, зміст. Це не природна якість, а скоріше мистецтво управління, найуспішнішими в якому стануть лише ті, хто працюватиме над собою, чутиме команду, поважатиме кожного, матиме стратегічне бачення майбутньої адвокатури та себе в ній.

Ярослав ГришинЯрослав Гришин

 

Адвокат-лідер – це, насамперед, візіонер, що має абсолютне, чітке й системне бачення сучасної адвокатури та її взаємодії з іншими суб’єктами. Лідер адвокатури, як магніт, притягує до себе найкращих, об’єднує всіх своєю місією та цінностями. Він чесний та щиро дивиться в очі людям. Лідерадвокат, як «граючий тренер», надихає та мотивує команду. Він приймає вольові рішення та бере на себе відповідальність за все.

Лідер адвокатури власним стилем життя, вчинками, позиціями викликає повагу до адвокатської спільноти загалом. Він ефективно комунікує з іншими адвокатами, державними органами та міжнародними партнерами.

Оксана ТеперикОксана Теперик

Як часто у професійній діяльності власні цінності та бачення є передумовою свого особистого розвитку і лідерства у команді? Без скромності – завжди! Адже чим більше ви стаєте лідером у душі, тим більше ефективними є всі ваші заходи такої особи як керівника юридичної компанії.

Ведення будь-якої професійної діяльності супроводжується великими затратами людських ресурсів, але в будь-якому випадку юридичну компанію потрібно вести в ногу з часом, тобто розвивати особистісні навички, вдосконалювати себе, відчувати здорову конкуренцію та обрати максимально грамотну поведінку для втілення розвитку такої компанії.

На жаль, бажання змін, захоплення ринку надання юридичних послуг, розширення команди та популяризація бренду не завжди перероджуються в «дії змін» такої команди в майбутньому. Адже переважна більшість юридичних компаній, які протягом тривалого часу займали передові позиції на ринку і створювали здорову конкуренцію, з часом втратили здатність конкурувати через фінансову нестабільність у державі чи велику конкуренцію серед таких компаній.

Відсутність лідера зі стратегічним баченням подальшого розвитку юридичної компанії – це вердикт для такої компанії. З’являється потреба у визначенні лідера в команді та розробки наступник етапів дій, які полягають, зокрема, в актуалізації досвіду, індивідуальній роботі, презентації, загальному обговоренні, ранжуванні, роботі в команді, адаптації визначень та підсумків. Адже саме лідер спроможний орієнтуватися на досягнення мети, встановити конкретні вимірні обмежені в часі, цілі та показники, яких необхідно досягти, щоб перемістити свою компанію під запити та очікування з боку клієнтури в майбутньому.

На цьому етапі роботи з командою чи не найважливішим є консенсус та розуміння поставлених цілей, правил для розвитку команди. До того ж важливо зберігати здоровий психологічний клімат, психологічну безпеку в команді та бути готовим до будь-яких проявів емоційної кривої (шок, гнів, депресія, прийняття колег у команді). Особливу увагу також слід приділити особистій мотивації та мотивації всіх членів команди.

Зазначене втілення і весь підхід щодо стратегічного бачення тісно пов'язаний зі світом VUCA – нестабільним, невизначеним, складним і неоднозначним (VUCA – абревіатура від volatility, uncertainty, complexity і ambiguity). Саме такий сьогоднішній світ та ринок конкуренції. Варто зауважити, що він не збирається змінюватися. Це дуже цікавий час для креативних, далекоглядних, амбіційних людей, оскільки старі робочі моделі більше не функціонують. Менеджмент «вмер». Маркетинг «вмер». Стратегія «вмерла».

Також слід зазначити, що однією зі складових успішної, конкуруючої моделі юридичної компанії є надання правової допомоги на умовах Pro bono (від з лат. pro bono publico, дослівно – для суспільного добра).

З власного досвіду можу зазначити, що найважливіший внесок, який ви можете зроби ти для своєї організації в період швидких змін за умови ринкової конкуренції, нестабільної фінансової ситуації в державі – це допомогти всім зберігати спокій, ясний розум, цілеспрямованість і зосередженість на цінностях, баченні, місії, цілях та завданнях вашої компанії. Це відправна точка великого лідерства.

Тому підсумовуючи вищенаведене, хочу завершити цю тему висловом Брайана Трейсі (світовий експерт у сфері психології успіху та лідерства): «Кожна криза містить у собі нові можливості. Варто скористатися, це безкоштовно!». Бажаю успіхів адвокатам у розвитку та реалізації лідерських рис у своїй професійній діяльності!

«Адвокат Майбутнього» – дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.

Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016-2017 рр. за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. Програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.

Джерело