До уваги осіб, які проходять стажування: звіти можна надсилати Укрпоштою

Відповідно до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, стажуванням є процес із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Стажування здійснюється протягом шести місяців і обчислюється шляхом  сумарного обліку робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування. Загалом робочий час стажиста за увесь період стажування має становити не менше 550 (п’ятсот п’ятдесят) годин, з яких не менше 50 (п’ятдесят) годин робочого часу має становити заняття стажистом юридичною практикою.

Після закінчення шестимісячного строку стажування стажист складає звіт про результати стажування, а керівник стажування – звіт про оцінку стажування. У зв’язку з посиленням обмежувальних карантинних заходів Рада адвокатів Київської області повідомляє, що зазначені звіти можна надсилати звичайним листом на адресу "Рада адвокатів Київської області, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15" через відділення Укрпошти.