Доведення форс-мажору в податкових правовідносинах у судовому порядку

Як відомо, судова практика налічує велику кількість справ, предметом спору яких є форс-мажорні обставини. Відповідно до загальних норм підтверджувати наявність форс-мажорних обставин можуть: Торгово-промислова палата України (ТПП) та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати. Сертифікат про визнання обставин форс-мажорними видається протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності.

Натомість, відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вантажної митної декларації) або з моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних та страхових послуг.

При цьому строки ЗЕД-розрахунків можуть припинятися у випадку форс-мажорних обставин, але винятково на період дії таких обставин, а не на весь період прострочення розрахунку. Також, якщо форс-мажор стався у нерезидента, варто подбати про отримання підтверджуючого сертифіката від уповноваженої організації країни місцезнаходження сторони ЗЕД-контракту або третьої країни відповідно до умов ЗЕД-контракту.

Говорячи про судову практику слід звернути увагу на справи №813/2005/16 та №802/805/17-А.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», пеня за порушення розрахунків у сфері ЗЕД не застосовується до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення. 

Для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території АТО, починаючи з 14 квітня 2014 року, встановлено такі пільги: мораторій на проведення перевірок органами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Також скасовано плату за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, у той же час платники податків зони проведення АТО звільнені від виконання обов’язку зі сплати ЄСВ.

Також слід звернути увагу на судові справи, у яких суд визнав кібератаку форс-мажорними обставинами (справи №815/5376/17 та №813/1891/18).

Джерело