Нові можливості для професійного зростання адвокатів Київської області

В Раді адвокатів Київської області створено відразу декілька Комітетів в різних сферах права, діяльність яких буде спрямована на професійний розвиток адвокатів, ефективне застосування ними законодавства, виявлення проблемних питань та аналізу шляхів їх вирішення. З відповідною ідеєю на розсуд Ради звернулася адвокат, член Ради адвокатів Київської області Регіна Гусейнова. Колегіальним рішенням Ради адвокатів Київської області № 51 від 07.07.2017 таку ідею було підтримано одноголосно. Координатором проекту призначено Регіну Гусейнову.  

Тож повідомляємо про створення наступних комітетів, до участі в яких просимо залучатись.

1. Комітет антикорупційного законодавства, метою діяльності якого є встановлення зв’язків з органами виконавчої влади, що є регуляторами та реалізують  державну антикорупційну політику, зокрема НАЗК та НАБУ, поглиблення взаємодії та обміну досвідом між адвокатами, що спеціалізуються в наданні правової допомоги у адміністративних порушеннях пов’язаних з корупцією та корупційних злочинах, підвищення якості правового захисту суб’єктів, що підпадають під дію антикорупційного законодавства, обговорення законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює цю сферу, проведення конференцій, круглих столів та дискусій.

Завданнями Комітету в тому числі є проведення навчальних семінарів, лекцій, круглих столів, тощо, з метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом та вдосконалення професійної майстерності адвокатів, які спеціалізуються в наданні правової допомоги в адміністративних порушеннях пов’язаних з корупцією та корупційних злочинах; участь у нормотворчій діяльності з метою вдосконалення антикорупційного законодавства України, тощо.

Комітет очолила Гусейнова Регіна Захидівна, адвокат, кваліфікований спеціаліст в цивільному, адміністративномумедичному, інформаційному, медіа праві, медіатор, тренер з комунікативних навичок та публічного і телевізійного спілкування,  ведуча програми «Судові справи» на телеканалі «Інтер», експерт з правових питань телепрограми «Стосується кожного» на телеканалі «Інтер», а також постійний експерт низки інформаційно-аналітичних програм на головних українських телеканалах. Нагороджена медаллю святого Миколая Чудотворця та орденом Святої Великомучениці Варвари.

 

2. Комітет сімейного права, метою діяльності якого є сприяння розвитку адвокатської практики в галузі сімейного права, своєчасному обговоренню та підготовці пропозицій щодо внесення змін в діючі НПА в галузі сімейного права, представництво в Раді адвокатів адвокатури Київської області, що працює в галузі сімейного права.

Завданням Комітету є поширення серед адвокатів матеріалів щодо питань, які стосуються галузі сімейного права; вивчення та узагальнення практики адвокатів; розробка методичних рекомендацій; участь у нормотворчій діяльності державних органів та установ; моніторинг судової практики та побудова ефективної системи обміну досвідом з проблемних ситуацій; організація та проведення навчальних семінарів, лекцій, круглих столів, конференцій з метою підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності адвокатів; сприяння здійсненню адвокатами просвітницької, соціально-культурної та благодійної діяльності у професійному середовищі та у суспільстві.

Комітет очолив Старенький Сергій Євгенович, адвокат, який працював в кримінально-виконавчій системі з 1996 по 2017 рік, у 2009-2010 роках начальник найбільшого в Україні СІЗО - Київського.  У 2014 році займав посаду Голови Державної пенітенціарної служби України. Досвід представництва інтересів клієнтів  в судах з 2003 року.

Девіз: Війна - це не хто кого перестреляє, це хто кого передумає.

 

3. Комітет захисту бізнесу в сфері податкової та економічної проблематики, метою діяльності якого є поглиблення взаємодії та обміну досвідом між адвокатами, що спеціалізуються в податковій та економічній проблематиці, підвищення якості правового захисту суб’єктів господарювання у спорах з контролюючими та правоохоронними органами, обговорення та сприяння в оперативному вирішенні практичних проблемних питань, що виникають у сторони захисту при застосуванні податкового та іншого законодавства в сфері економічних правовідносин.

Завданнями Комітету в тому числі є налагодження тісної співпраці між адвокатами, які практикують у галузі податкового права; проведення навчальних семінарів, лекцій, круглих столів, тощо, з метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом та вдосконалення професійної майстерності адвокатів, які спеціалізуються на податковій та економічній проблематиці; проведення заходів з платниками податків, спрямованих на узагальнення, аналіз та вирішення проблемних питань у сфері податкових відносин, надання їм практичних рекомендацій; публікація наукових і практичних статей та аналітичних матеріалів з проблемних та інших питань в сфері оподаткування; участь у нормотворчій діяльності з метою вдосконалення податкового законодавства України, тощо.

Комітет очолив Бучинський Йосип Валентинович, адвокат, голова адвокатського об’єднання «Яр.ВАЛ», яке спеціалізується на податковій та економічній проблематиці, заслужений юрист, член Ради Асоціації платників податків України, голова комітету з безпеки ведення бізнесу Київської торгово-промислової палати, в минулому працював в слідчих підрозділах МВС та Державної податкової служби України, у тому числі керівником слідчого відділу ПМ ДПА України в м. Києві та слідчого управління ПМ ДПА України, генерал-майор податкової міліції у відставці.

 

4. Комітет цивільного права та процесу, метою діяльності якого є сприяння професійному обміну досвідом між адвокатами, що спеціалізуються в галузі цивільного права та процесу, визначення та правовий аналіз актуальних питань і проблем основних тенденцій розвитку законодавчого регулювання цивільно-правових та цивільно-процесуальних відносин з метою сприяння вдосконалення чинного законодавства, взаємодія та сприяння адвокатам в вирішенні практичних проблемних питань, що виникають під час цивільного судочинства для ефективного захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Завданнями Комітету в тому числі є проведення семінарів, круглих столів та тренінгів, з метою підвищення кваліфікації адвокатів, які спеціалізуються в галузі цивільного права та процесу; публікації аналітичних та наукових статей з актуальних питань у сфері регулювання цивільних правовідносин та цивільного судочинства; вивчення ефективності дії правових актів у сфері цивільного та цивільно-процесуального законодавства і внесення суб’єктам законодавчої ініціативи пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування, тощо.

Комітет очолила Бойко Юлія Юріївна, адвокат, що спеціалізується в галузі цивільного та кримінального права.  З 1999 по 2010 працювала в Фінансово-економічній академії Київського університету ринкових відносин: 1999-2010 - викладач кафедри правознавства, 2001-2004 - проректор з виховної роботи академії,  2005-2010 - завідувач кафедри «Правознавство». Закінчила аспірантуру Інституту законодавства ВРУ, має низку наукових публікацій, присвячених проблемам виїзду і в'їзду громадян України з країни.  В 2017 році пройшла навчання за програмою Центру політичної освіти з питань законотворчої роботи та політичного менеджменту, Сертифікат від 12.02.2017 р.

 

 

5. Комітет кримінального права, процесу та взаємодії з правоохоронними органами та судовою системою, метою діяльності якого є сприяння професійному обміну досвідом між адвокатами, що спеціалізуються в галузі кримінального права та процесу, взаємодія між адвокатами і правоохоронними органами та судовою системою з питань, що виникають у процесі здійснення професійної діяльності адвокатів, визначення та правовий аналіз актуальних питань і проблем основних тенденцій розвитку законодавчого регулювання кримінально-правових та кримінально-процесуальних відносин з метою сприяння вдосконалення чинного законодавства,  взаємодія та сприяння адвокатам в вирішенні практичних проблемних питань, що виникають під час кримінального судочинства для ефективного захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Завданнями Комітету в тому числі є проведення семінарів, круглих столів та тренінгів, з метою підвищення кваліфікації адвокатів, які спеціалізуються в галузі кримінального права та процесу; публікації аналітичних та наукових статей з актуальних питань у сфері регулювання кримінальних правовідносин та кримінального судочинства; вивчення ефективності дії правових актів у сфері кримінального та кримінально-процесуального законодавства і внесення суб’єктами законодавчої ініціативи пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування, тощо.

Комітет очолив Наум Віталій Миколайович, адвокат, входить до складу Ради адвокатів Київської області, Голова Київського обласного відділення ААУ, Голова Адвокатського об’єднання «Національна колегія адвокатів», у складі якого постійно працює понад десять практикуючих адвокатів, активний член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

Спеціалізація: захист інтересів клієнтів у кримінальних справах, здійснення представництва потерпілих та цивільних позивачів, відповідачів у кримінальному процесі; представництво інтересів клієнтів у судових спорах (у тому числі, цивільних, господарських, корпоративних, сімейних, житлових, трудових спорах), позасудові/альтернативні способи вирішення спорів. 

 

 

6. Комітет медичного права, діяльність якого спрямована на організацію інформаційно-освітніх заходів для адвокатів з метою вдосконалення знань та навичок у сфері медичного права.  Заходи, які організовує комітет, сприятимуть професійному розвитку адвокатів, обміну досвідом та інформацією. Довгостроковою метою роботи комітету є підвищення якості правових знань адвокатів для належного захисту учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я. Саме для того, щоб спілкуватися з колегами, обговорювати практичні аспекти діяльності адвоката в сфері охорони здоров’я та ділитися досвідом був створений даний Комітет.

Комітет очолила Бабич Олена Іванівна, адвокат, керівник Адвокатського бюро Олени Бабич, член Правління Асоціації приватних медичних закладів України.

 

7. Комітет виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), метою діяльності якого є  здійснення розгляду та вирішення нагальних питань пов'язаних з системою примусового виконання рішень та сприяння професійному розвитку адвокатів, підвищенню їх кваліфікаційних якостей.

Пріоритетними напрямками роботи Комітету є  проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференцій, семінарів, круглих столів, тощо, з питань примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), публікація наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науково-практичних фахових виданнях, побудова ефективних відносин з державними органами та активна участь у законотворчому процесі задля розроблення пропозицій по удосконаленню діючого законодавства, розроблення та надання роз'яснень, рекомендацій з питань виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), сприяння поліпшенню як правничому життю суспільства, так і адвокатській діяльності зокрема, з питань виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Комітет очолила Ковалко Наталія Миколаївна, адвокат, PhD, медіатор, міжнародний експерт, дійсний член (академік) Української академії наук, член Асоціації правників України, Асоціації адвокатів України, Асоціації енергетичних інженерів України та Економічного дискусійного клубу.

Основні сфери спеціалізації: експерт з питань фінансів та фінансового права, виконавчий процес, IT-право, медіація, психологічне консультування (особистісне зростання, вихід зі складних життєвих ситуацій, відносини в сфері бізнесу та сім'ї, особиста ефективність, іміджмейкер), консультування власників бізнесу з питань ефективного розвитку бізнес-проектів, підвищення кваліфікації топ-менеджерів та управління персоналом, юридичний супровід та оптимізація бізнес-проектів, міжнародний експерт з питань євроінтеграції, гендерної політики та децентралізації.