Новий порядок продовження граничних строків подання податкових декларацій

Анна Головацька
«TaxLink, платформа податкових знань»
Джерело
 

Міністерство фінансів України прийняло наказ від 20.10.2017 р. №861, яким затверджується Порядок застосування норм п. 102.6-102.7 ст. 102 гл. 9 розд. ІІ Податкового кодексу України (далі – Порядок №861). Таким чином, втрачає законну силу наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. №1044, що врегульовує порядок застосування п. 102.6-102.7 Податкового кодексу України.

Новим Порядком №861 визначаються обставини, за яких граничні строки підлягають продовженню, та документи, що підтверджують наявність таких обставин, вимоги до змісту заяви платника податків про продовження граничних строків і порядок подання такої заяви, а також порядок та строки розгляду контролюючим органом заяви платника податків про продовження граничних строків.

Зокрема, Порядком №861 встановлюється, що продовження граничних строків для подання податкової звітності відбувається, якщо платник податків був позбавлений можливості подати звітність у встановлені законодавством строки.

Граничні строки подання декларацій, заяв про перегляд рішень контролюючих органів та заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань підлягають продовженню у таких випадках:

  • перебування платника за межами України;
  • перебування платника у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;
  • перебування у місцях позбавлення волі за вироком суду;
  • обмеження свободи пересування платника у зв’язку з його ув’язненням чи взяттям у полон на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили;
  • визнання платника безвісно відсутнім за рішенням суду або перебування платника у розшуку у випадках, передбачених законом.

Окрім того, кожна з вищевказаних обставин має підтверджуватися документами, визначеними Порядком №861. Наприклад, належним підтвердженням факту перебування платника податків у плаванні за межами України у складі екіпажу є копія трудового договору (контракту) та витяг із судового журналу. Перебування у місцях позбавлення волі за вироком суду має підтверджуватися довідкою про звільнення, виданою органом/установою виконання покарань або слідчим ізолятором. Підтвердженням факту перебування платника податків за кордоном визнається паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що дає платнику право виїзду/в’їзду на територію України, за наявності відповідних міток органів прикордонної служби; витяг із бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», передбачений Положенням про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затверджений наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.06.2007 р. №472.

Окремо встановлено, якщо протягом граничних строків юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до норм чинного законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори (обов’язкові платежі), а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність, у власника відсутня можливість призначити таких посадових у зв’язку з наступними обставинами:

  • посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що його відсутність унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи;
  • юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка є одночасно єдиною посадовою особою такої юридичної особи;
  • процедура призначення нової посадової особи та пов’язані з проведенням цієї процедури заходи, визначені законодавством, займають певний час.

Таким чином, у платника податків виникає право на звернення до контролюючого органу за місцем реєстрації (податковою адресою) із заявою про продовження граничних строків.

Щодо форми заяви про продовження граничних строків, вона подається у довільній формі. Однак Порядком №861 визначено перелік обов’язкових відомостей, які повинні міститися у тексті заяви. Зокрема, платнику необхідно вказати чітке та стисле обґрунтування підстав для продовження строків; вказати вичерпний перелік додатків, що платник подає разом із заявою; зазначити інформацію про вид податку, збору (обов’язкового платежу), податковий період та суму грошового зобов’язання. Якщо платник подає заяву про перегляд рішення контролюючого органу, необхідно вказати реквізити оскаржуваного рішення та найменування контролюючого органу, рішення якого переглядається. У заяві про подовження граничних строків для подання заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань вказується вид податку та сума надміру сплаченого грошового зобов’язання, яке підлягає поверненню.

Порядок №861 набуде чинності з дня його офіційного опублікування.