Практика Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (адвокатські запити)

Справа № 357/6961/19
 
3/357/2916/19
 
П О С Т А Н О В А
 
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
 
 
12.07.2019 cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. розглянувши матеріали справи які надійшли від Національної асоціації адвокатів України про притягнення до адміністративної відповідальності керівника ОСББ «Оберіг-20»
 
ОСОБА_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ч.5 ст.212-3 КУпАП,-
 
В С Т А Н О В И В :
 
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серії КС№00093 від 18.06.2019 року, складений уповноваженим Радою адвокатів Київської області Лішневським І.Г. щодо притягнення керівника ОСББ «Оберіг-20» ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.5 ст. 212-3 КУпАП, із зазначенням того, що останній не надав відповідь на адвокатський запит адвоката Речицької Я.О. від 28.02.2019 року.
 
З матеріалів справи вбачається, що адвокат Речицька Я.О. направила адвокатський запит до керівника ОСББ «Оберіг-20» Попоудіна І ОСОБА_2 ., згідно повідомлення про вручення поштового відправлення керівник ОСББ «Оберіг» Попоудін І ОСОБА_3 отримав адвокатський запит 05.03.2019 року, натомість відповіді на час складання протоколу на адвокатський запит адвокатом не отримано, що підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення КС№00093 від 18.06.2019 року та іншими матеріалами справи.
 
В судове засідання керівник ОСББ «Оберіг-20» ОСОБА_1 не зявився про день та час розгляду справи належним чином повідомлений, про що свідчить рекомендоване повідомлення. Письмові заперечення щодо адміністративного правопорушення до суду не надходили, а тому вважаю за можливе справу розглянути у його відсутності.
 
Дослідивши адміністративний матеріал відносно ОСОБА_1 вважаю, що винуватість останнього у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення доведена, виходячи з наступного.
 
Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських обєднань, яким направлено адвокатський запит, зобовязані не пізніше пяти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше пяти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.
 
Оскільки запит адвоката отримано 05.03.2019 року, то відповідь, з урахуванням робочих днів, мала бути надана у строк до 13.03.2019 року включно. Строк розгляду адвокатського запиту не продовжувався.
 
Згідно ч. 5 ст. 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти пяти до пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Згідно п.1, 2 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голови місцевих державних адміністрацій: очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень; представляють відповідні місцеві державні адміністрації у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
 
Отже, саме керівник ОСББ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і представляє його у відносинах з іншими особами.
 
Керівник ОСББ «Оберіг-20» ОСОБА_1 порушив приписи ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та неправомірно несвоєчасно надав інформацію у відповідь на адвокатський запит, чим вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.
 
Отже, вина керівника ОСББ «Оберіг-20» ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, підтверджується належними та допустимими доказами, копії яких містяться в матеріалах справи.
 
Згідно ст. 38 КУпАП якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.
 
Враховуючи що строк накладення адміністративного стягнення сплив, то відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю оскільки на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчився строк, передбачений ст. 38 цього Кодексу.
 
Керуючись ст.38, п.7 ч.1 ст.247, ч. 5 ст. 212-3Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя,-
 
П О С Т А Н О В И В :
 
Визнати винним керівника ОСББ «Оберіг-20» ОСОБА_1 у вчинені адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.
 
Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності керівника ОСББ «Оберіг-20» ОСОБА_1 за ч. 5 ст.212-3 КУпАП закрити, у зв`язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП.
 
Строк предявлення постанови до виконання-три місяці.
 
Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого ст.32КУпАП, а також постанов прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.185-3 КУпАП.
 
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності,її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.
 
Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області.
 
Суддя О. П. Шовкопляс