Роздуми з приводу діяльності Комітету з захисту прав та забезпечення гарантій адвокатської діяльності РАКО. П’ять років досвіду

Вже 5 років здійснює свою діяльність Комітет із захисту прав та забезпечення гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Київської області.

За цей час накопичено значний досвід в роботі Комітету, відбулось багато знакових подій в суспільстві, у законодавчій сфері, у навколишньому середовищі, нарешті  у світі. Значно зросла роль адвокатів, адже у найближчий час професійну правничу допомогу в судах всіх рівнів зможуть надавати виключно адвокати.

Незалежна, професійна адвокатура, що користується повагою у суспільстві, є показником ступеню демократії в країні. Це має розуміти кожна особа, яка вирішила стати адвокатом, усвідомлюючи всі ризики, недоліки та переваги такої професії. Члени Комітету мають унікальну можливість спостерігати ці моменти при здійсненні своєї діяльності  в умовах нестабільності законодавства та не досить поки що успішного реформування судової системи та правоохоронних органів.

Отримуючи  право на зайняття адвокатською діяльністю адвокат присягається дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, Правил адвокатської етики, надавати правову допомогу відповідно до  законодавства України, бути вірним присязі.

Добре, якщо адвокат сприймає присягу не тільки як урочисту подію у своєму житті, а має намір діяти у законодавчому просторі, дотримуватися присяги та Правил адвокатської етики. В цьому контексті згадується влучний відомий латинський вислів: "Бережи порядок, і порядок збереже тебе". Переважна  більшість адвокатів дотримуються  присяги, хоча в сучасних умовах нерідко це досить важко. 

Діяльність адвоката не завжди однозначна, непередбачувана, у багатьох випадках  - дуже складна як з професійної точки зору, так і емоційно.

На жаль, ще є факти, коли справи мають широкий суспільний резонанс або корупційну складову. Посадові особи намагаються їх швидко завершити, не завжди дотримуючись принципів законності та верховенства права, ігноруючи права адвокатів та  права осіб, яких вони захищають, а  відповідальність  за недоліки в своїй роботі намагаються перекласти на адвокатів,  нерідко  використовуючи  для цього ЗМІ та ігноруючи принцип  презумпції невинуватості.

Ми прагнемо  мати неупереджену та справедливу судову систему, однак, багато хто обурюється, коли адвокат намагається у межах законодавства надати у судовому процесі (кримінальному, цивільному, адміністративному) професійну правничу допомогу. Нерідко приходиться захищати особу, для якої в очах суспільства немає виправдання. Однак, за міжнародним та національним законодавством кожен  має право на справедливий і неупереджений суд, і якщо така особа не уклала  договір з адвокатом, її право  на захист за певних умов  забезпечує держава  шляхом призначення через  відповідні органи  адвоката, який надає  безоплатну правову допомогу. Часто  участь адвокатів у таких та інших  процесах приводить до  погроз адвокату  з боку потерпілих осіб, інших зацікавлених осіб, здійснюваних з метою провокації, та навіть з боку  звичайно  законослухняних  громадян, які ототожнюють адвоката з підзахисним або з учасником іншого процесу, намагаючись йому перешкодити здійснювати захист належним чином.

Треба констатувати, що порушення прав адвокатів  та гарантій адвокатської діяльності   вже стало  звичною  складовою  адвокатських буднів. Це  події, які не завжди можна  передбачити та попередити, адже державою не створено  умови  для роз’яснювальної роботи серед  населення. Не кожний розуміє, що адвокат  має забезпечити  захист   прав  особи  в кримінальному провадженні  або судовій  справі від помилок та зловживань  посадових осіб державних органів та  судової системи, незважаючи на власні для адвоката особисті ризики.

Майже щоденно ми дізнаємося про чергові напади на  адвокатів та членів їх сімей з метою фізичної розправи, нанесення адвокатам тілесних ушкоджень, факти спалення їх офісів та  автомобілів, знищення іншого майна,  про погрози розправою, нарешті про вбивства адвокатів,  порушення прав адвокатів та гарантій їх діяльності  суддями та  посадовцями  правоохоронних органів. По кожному такому випадку здійснюється виїзд чергових, на місці  вивчаються обставини події, кожний  випадок детально аналізується Комітетом, створюються робочі групи  та  у межах компетенції приймаються  заходи щодо усунення наслідків таких  порушень.

Комітет  завжди буде стояти на сторожі інтересів адвокатів, які усвідомлюють свою роль в суспільстві,  своїми діями підтримують авторитет адвокатури, сприяють відновленню справедливості та законності.

Але, на жаль, іноді ще трапляються інші випадки.

Адвокат зобов’язаний відстоювати права  та інтереси  осіб, з якими укладено відповідний договір,  але  не будь-якими  забороненими  законодавством засобами, інакше такі дії вже мають  розцінюватися як порушення правил адвокатської етики, а у певних випадках –  навіть як злочин. Мали місце виїзди чергових членів Комітету за повідомленням посадових осіб правоохоронних органів або за зверненнями самих адвокатів, коли на місцях  з’ясовувалося, що діяльність, яку здійснювали такі адвокати, навряд чи можна вважати правомірною та законною. Не можна прикриватися посвідченням адвоката і користуватися правами та гарантіями адвокатської діяльності, діючи всупереч авторитету та  інтересам адвокатури, давати привід  для паплюження ролі адвокатів в суспільстві, тим більш, коли держава ще не створила належних умов для дотримання прав адвокатів  та гарантій адвокатської діяльності на виконання своїх міжнародних зобов’язань.

Аналізуючи такі окремі випадки  порушення законодавства з боку адвокатів, недотримання  ними правил адвокатської етики,  члени комітету   дійшли до остаточного висновку, що у подальшому не залишатимуть без уваги виявлені при виїздах  факти недостойних для адвокатів вчинків і у межах своєї компетенції будуть на це відповідним чином реагувати. З приводу цього прийнято одноголосне рішення. 

Автор: Зосименко Ганна Романівна, адвокат,

член Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації

гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області