Ще одна державна монополія: депутати оголосили війну приватним експертним установам та адвокатам

Як повідомлялося раніше, 18 вересня 2018 року Верховною Радою України було прийнято в першому читанні проект Закону України №8336 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності".

При ознайомленні адвокатською спільнотою із законопроектом з’ясувалося, що ідея посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності прямо суперечить суті запропонованих змін. Всупереч задекларованій меті, законопроект, навпаки, значно посилює залежність експерта та експертної діяльності від відомчого та адміністративного впливу. Передбачається, що проведення усіх видів судових експертиз в рамках кримінального провадження здійснюватиметься виключно державними спеціалізованими установами.

Голова комітету захисту бізнесу Ради адвокатів Київської області - голова Адвокатського об’єднання "Яр.ВАЛ" Йосип Бучинський переконаний, що вказані зміни абсурдні та не мають ніякої іншої цілі, ніж бажання посилити державну монополію, яка дозволить через отримання контрольованих державою висновків експертів збільшити владний вплив на судочинство, що призведе до порушення прав людини: "Державна монополія на судово-експертну діяльність у кримінальних провадженнях сформує передумови для зростання кількості неправдивих висновків судової експертизи і, як наслідок, кількості помилкових судових рішень". Крім того, він додав, що наразі прийнято в першому читанні законопроект №8116 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи", який не містить обмежень щодо кола судових експертів які можуть залучатися для проведення судових експертиз в кримінальному провадженні.

За словами президента асоціації незалежних судових експертів України, директора "Центр судових експертиз "Альтернатива" Олександра Крутя, законопроект не вирішує проблем, а ще більше їх поглиблює: "Створилася дуже серйозна, патова ситуація, коли є загроза гарантій незалежності судових експертів. Цей законопроект, на жаль, проблему в комплексі не вирішує, а надає право тільки прокурору і слідчому призначати експерта і знову ж таки лише в державній експертній установі. Ні жодного приватного, ні інших експертів, які можуть виконувати експертизу відповідно до переліку Мінюсту, залучити буде неможливо. Документ, не усуваючи недоліки, що були внесені у 2017 р., створює ще більше проблем. Законопроект, по-перше, має внутрішні протиріччя, по-друге - не корелюється із іншим процесуальним законодавством".

Віталій Наум, Голова комітету захисту адвокатів Ради адвокатів Київської області, зазначив, якщо взяти до уваги кримінальні справи, коли адвокати намагаються залучити експертів, збирати докази, потрібно враховувати, що необхідність призначення експертиз в держустановах зводить нанівець можливість захиснику збирати докази, оскільки державні установи та правоохоронні органи будуть в пріоритеті щодо черговості виконання експертиз. Тобто проведення експертизи за ініціативи адвокатів буде на другому плані.

Наразі перевантаження державних експертів не задовольняє учасників кримінального процесу, що є вже причиною тяганини і порушення будь-яких розумних строків при розслідуванні кримінальних проваджень. "Як приклад, в кримінальному провадженні, де я виступаю адвокатом, комп’ютерно-технічна експертиза призначена в травні 2015 р. Тобто 3  роки чекаємо висновку експерта. Таким чином результат експертизи можна чекати роками, а захист втрачає можливість пошуку альтернативи; порушується право людини на своєчасний швидкий розгляд захисту або відновлення своїх прав", - зазначив пан Наум.

За його словами, експерти державних експертних установ знаходяться у значній залежності від своїх керівників: "Важко уявити незалежними експертів експертних установ СБУ, МВС України, Міністерства юстиції України від думки або вказівок керівництва цих органів".

Заступник міністра юстиції Олена Сукманова запропонувала в майбутньому зібрати більш широке коло науковців, різного роду експертів, адвокатів та народних депутатів, щоб довести законопроект в належному стані до другого читання.

Народний депутат України Андрій Антонищак зазначив, що представляє політичну силу "Народний контроль", і що ні він, ні його політична сила за зазначений законопроект не голосували і голосувати в такий редакції не будуть. "Я не погоджуюся з основною тезою - посилення гарантій незалежності судових експертів. Яке посилення незалежності?! Чого?! Що забирається із незалежного експертного середовища та передається все в руки державних експертних установ і що, окрім іншого, потребує невиправдано значних витрат державних коштів", - розповів він.

Не зважаючи на те, що окремі порушені сьогодні питання напряму стосується Міністерства юстиції України, Мінюст не має жодного відношення до появи і редакції цього законопроекту а, відповідно, і до запропонованих ним новел щодо запровадженої монополії державних експертних установ.

Пан Антоніщак повністю погоджується з заступником Міністра юстиції, а щоб не нашкодити даним законопроектом, необхідно збирати круглі столи з представниками правоохоронців, експертів, науковців, адвокатів та приймати виважене рішення.

У ході прес-конференції прозвучала одностайна думка адвокатів щодо несприйнятності адвокатською спільнотою такого "посилення" гарантій незалежності судових експертів - фактичного запровадження монополії державних експертних установ на проведення експертиз в рамках кримінального процесу. Тож адвокати закликають законодавців зберегти можливість як для правоохоронних органів, так і для адвокатів, залучати інших експертів, які не працюють у державних експертних установах, тобто не створювати державну монополію на судову експертизу і забезпечити дотримання принципів законності, рівності та змагальності сторін встановлених та гарантованих Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Джерело