Створено Координаційну раду з питань вдосконалення діяльності адвокатури України

Рада адвокатів України створила Координаційну раду з питань вдосконалення діяльності адвокатури України та забезпечення дотримання прав людини.

Про це повідомляє прес-служба РАУ.

Новий координаційно-дорадчий орган покликаний стати майданчиком для вироблення спільних дій НААУ, органів адвокатського самоврядування та державної влади, спрямованих на вдосконалення діяльності адвокатури України та забезпечення дотримання прав людини.

Відповідно до Положення, до основних завдань Координаційної ради віднесено вироблення ефективних механізмів задля недопущення порушень прав людини, прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, а також уникнення випадків порушення законодавства самими адвокатами; формування спільної позиції у питанні основних напрямів розвитку адвокатури в Україні та покращення рівня взаємодії між адвокатурою України і органами державної влади.

Вказано, що Координаційна Рада сприятиме впровадженню європейських стандартів у діяльність органів державної влади у взаємовідносинах з адвокатами, а також забезпеченню подальшого розвитку адвокатури України відповідно до європейських цінностей.