Відкрите звернення АПУ щодо реформування адвокатури

Асоціація правників України закликає Раду з питань судової реформи якнайшвидше завершити роботу над проектом нової редакції Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», провести широке професійне обговорення та запропонувати Президентові України внести його до Верховної Ради України як невідкладний. Асоціація правників України є провідною юридичною спільнотою, метою якої є впровадження принципу верховенства права в Україні та підвищення рівня правосвідомості суспільства.

20 травня 2015 року Президент України затвердив Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки. Одним з пріоритетних напрямів у ній визначено реформування адвокатури.

Асоціація наголошує на важливості п’яти основних пріоритетів реформування адвокатури: по-перше, посилення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; по-друге, удосконалення критеріїв та процедури доступу до професії адвоката; по-третє,удосконалення інституту дисциплінарної відповідальності адвоката; по-четверте,вдосконалення адвокатського самоврядування, по-п’яте, забезпечення прозорих бюджетних та фінансових процедур в органах адвокатського самоврядування. На нашу думку, відкладення у часі вирішення цих питань робить неможливим реалізацію завдань судової реформи в цілому, а також створює перешкоди у вільному доступі до правосуддя та реалізації права кожного на справедливий суд. 

За 5 років дії Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стали очевидними його системні недоліки, які призвели до послаблення незалежності адвокатів, зниження етичних стандартів адвокатської професії, надмірної централізації самоврядних функцій. Такий стан адвокатури вимагає невідкладного прийняття нової редакції Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та внесення змін до інших актів законодавства.

Спільними зусиллями декількох професійних об’єднань правників та спільнот адвокатів з усіх регіонів України за участі багатьох членів органів адвокатського самоврядування під егідою Ради з питань судової реформи було розроблено відповідний законопроект та проводилось його всеукраїнське громадське обговорення.

У зв’язку з цим Асоціація закликає Раду з питань судової реформи якнайшвидше завершити роботу над цим законопроектом та  провести широке професійне обговорення. Після чого  схвалити його та запропонувати Президентові України внести його до Верховної Ради України як невідкладний.

За матеріалами АПУ