Підвищення кваліфікації адвокатів

Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду,  забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його застосування.

  • підвищення кваліфікації адвокатів спрямовано на: зміцнення їх правових навичок;
  • підвищення рівня усвідомлення ними правил адвокатської етики;
  • підвищення рівня усвідомлення прав людини та основоположних свобод;
  • навчання повазі до прав та інтересів клієнтів;
  • навчання захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;
  • навчання сприянню належному здійсненню судочинства та реалізації права на справедливий суд;
  • заохочення до участі у наданні безоплатної правової допомоги;
  • інше поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, вмінь та навичок
Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України

Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України (далі - Порядку). Адвокат має отримати не менше 10 залікових балів кожного року, протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 Порядку. Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного періоду оцінювання у кількості, що не перевищує 10 балів. Адвокат має отримати не менше ніж 6 залікових бали за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності протягом трирічного періоду оцінювання, визначеного пунктом 13 Порядку. У разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково. 

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах щодо підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.

Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати Раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року.

Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді дисциплінарної справи.

Адвокатам, які виконали вимоги абзацу третього пункту 14 цього Порядку, радою адвокатів регіону видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації, форма якого встановлена у Додатку 1 до цього Порядку.


На засіданні Ради адвокатів України, 17 грудня 2015 року було прийнято рішення про затвердження зразка бланку Свідоцтва про підвищення кваліфікації адвокатом. Відтак, Рада адвокатів регіонів забезпечуватиме видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації адвокатом, згідно зразка. Свідоцтво видаватиметься адвокату після спливу 3 років, протягом яких останній підвищував свою професійну кваліфікацію. Виготовлення Свідоцтв про підвищення кваліфікації за формою та змістом повинно відповідати Додатку 1 до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів. Свідоцтво також може видаватися Головою РАУ.

 

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів

1. Навчання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) 1 академічна година - 1 бал, але не більше 24 балів

2. Викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) 1 академічна година - 1 бал

3. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 1 академічна година - 1 бал

4. Участь в акредитованих Експертною радою НААУ міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, дистанційних курсах, вебінарах, інших он-лайн заходах тощо, які організовуються та проводяться вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками, асоціаціями адвокатів, громадськими організаціями юристів, державними та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном. 1 академічна година - 1 бал

5. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та які були акредитовані Експертною радою НААУ. 1 академічна година – 1 бал

6. Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги вищими навчальними закладами, місцевими, всеукраїнськими та міжнародними об’єднаннями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном - 5 балів

7. Навчання в Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при Вищій школі адвокатури НААУ 1 академічна година - 2 бали

8. Викладання в Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при радах адвокатів регіону в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 1 академічна година - 3 бали

9. Публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науково-практичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном 1 друкований аркуш (або 3000 знаків без пробілів іншого, ніж сторінка, формату) - 1 бал

10. Видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) 1 видання - 10 балів

11. Здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності - 30 балів

12. Здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності - 45 балів

13. Навчання за акредитованими Експертною радою НААУ професійними програмами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання), з отриманням відповідного свідоцтва вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, он-лайн заходах тощо, у галузях, суміжних з адвокатською діяльністю 1 академічна година – 1 бал

14. Підписка на профільне юридичне видання (електронне або друковане) 1 бал – за кожне видання, але не більше 2 балів на рік

15. Самостійне навчання (самоосвіта). 1 година - 1 бал, але не більше 2 балів на рік

Довідково: У 2015 році завершився трирічний звітний період оцінювання, передбачений пунктами 12-15 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів. Відтак, нагадуємо всім адвокатам про необхідність надати не пізніше 31 січня 2016 року до відповідної ради адвокатів регіону картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 4 до цього Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом 2015 року.