Реєстр

 
Якщо адвокат не знаходить відомості про себе...
На виконання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокати, які не знаходять відомості про себе в Єдиному реєстрі адвокатів України, мають надати наступні документи:
1.Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю		
2.Посвідчення адвоката		
3.Копію документу, що підтверджує найменування та місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності та адресу робочого місця адвоката.
4.Копія свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту
5.Квитанції про сплату членських внесків
УВАГА! Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і Посвідчення адвоката надаються в оригіналі.
 
Окрім копії вказаних вище документів адвокат має також подати заяву про свої персональні дані для Єдиного реєстру адвокатів України за такою формою:

Національна асоціація адвокатів України

Рада адвокатів Київської області

вул. Фрунзе, буд. 15, м. Київ, 04080

 

ЗАЯВА

 

Я, адвокат ___________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по –батькові)

на виконання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у зв’язку із повідомленням про початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України, надаю мої персональні дані для Єдиного реєстру адвокатів України:

п/п

Вид інформації

Відомості про адвоката

1.

Прізвище, Ім’я, По-батькові адвоката

 

 

2.

Номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

 

3.

Орган, що видав Свідоцтво

 

 

4.

Номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України)

 

5.

Найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номер засобів зв’язку

 

6.

Адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку (індекс, місто, район, вулиця, будинок, квартира, телефон)

 

7.

Інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю

 

8.

Інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

9.

Дата народження адвоката

 

 

Підтверджую, що зазначена вище інформація є достовірною та дозволяю обробляти та використовувати її, як мої персональні дані.

У випадку зміни відомостей про мене, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язуюсь письмово або особисто, повідомити про такі зміни Раду адвокатів Київської області на протязі 3 (трьох) днів.

 

Дата надання відомостей адвоката до Ради адвокатів Київської області «____»__________ ______р.                           

 

  _______________________    /______________________________________________/

                          (підпис адвоката)                                                                                      (прізвище, ім’я, по –батькові)