«ТРИВОЖНА ПАПКА»: МАТЕРІАЛИ ЗВІТНОСТІ ТА ФІКСУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ АДВОКАТІВ ПРИ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РАДИ АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

Кожен адвокат регіону має знати, що він вправі розраховувати на належне та якісне оформлення матеріалів фіксування порушень при захисті його професійних прав представниками Ради адвокатів Київської області у випадку проведення стосовно нього слідчих та інших процесуальних дій. Це є необхідним для подальшого використання матеріалів в якості доказової бази при оскарженні незаконних дій правоохоронних органів. При цьому, адвокат має розуміти, що рівень якості захисту його інтересів органами адвокатського самоврядуванні залежить і від активності та повноти власного співробітництва при оформленні документів та наданні інформації. В даному випадку, представник Ради адвокатів регіону фактично виступає в якості «захисника захисника». А, отже, безсумнівно саме в інтересах постраждалого адвоката сприяти представникам Ради у максимальному виявленні та кваліфікації порушень з боку органів досудового розслідування.

В Комітеті захисту прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області розроблені матеріали, що об’єднанні в так звану «Тривожну папку», які оформлюються за результатами виїзду представників Ради на місце події для участі у проведенні стосовно адвокатів слідчих та інших процесуальних дій (обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката) відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Ці матеріали дозволяють, зокрема, створювати доказову складову для подальшого підтвердження допущених порушень професійних прав адвокатів при проведенні у них слідчих заходів в рамках Кримінального процесуального кодексу України.

ТРИВОЖНА ПАПКА – це письмові допоміжні матеріали фіксування порушень прав адвокатів при участі представників рад адвокатів регіонів у проведенні процесуальних дій, реагування на них та звітності перед Радою адвокатів Київської області за результатами діяльності, а також інші допоміжні матеріали.

 Частина вмісту «Тривожної папки», що може бути важливою та корисною для адвокатів при співробітництві із Радою адвокатів Київської області, приводиться у цій брошурі (посібнику). Ці зразки також можуть бути використані адвокатом у власній адвокатській практиці, не пов’язаній із захистом своїх прав представниками Радою адвокатів Київської області – при наданні правової допомоги клієнту. Зокрема, можуть стати у нагоді контактна інформація вищих органів досудового розслідування, акти опитування адвокатом очевидців подій тощо.

Зразки заповнених документів основані на реальних справах Комітету захисту прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області. Зі зрозумілих причин прізвища, адреси, інші данні адвокатів та третіх осіб – очевидців подій, понятих тощо змінені, будь-які співпадіння є випадковими

ЗМІСТ:                           

1.       

Таблиця «Контактна інформація вищих органів досудового розслідування та інших профільних структур»………………………………………………………..

 

4

 

2.       

Бланк звіту представника Ради адвокатів Київської області щодо участі в процесуальних діях стосовно адвоката …………………………………………….

 

8

 

3.       

Зразок заповнення звіту представника Ради адвокатів Київської області щодо участі в процесуальних діях стосовно адвоката …………………………………..

 

11

 

4.       

Бланк акту представників Ради адвокатів Київської області про недопуск до участі в процесуальних діях стосовно адвоката ………………………………….. 

 

14

 

5.       

Бланк реєстру органів/організацій, до яких звертався представник Ради адвокатів Київської області з повідомленнями (скаргами/заявами/поясненнями) про порушення чинного законодавства України при проведенні процесуальних дій стосовно адвоката………………………………………………………………..

 

 

 

15

 

6.       

Бланк реєстру очевидців - осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини, пов’язані із проведенням процесуальних дій стосовно адвоката …………………

 

16

 

7.       

Бланк акту опитування очевидця - особи, якій відомі фактичні обставини, пов’язані із проведенням процесуальних дій стосовно адвоката …………………

 

17

 

8.       

Зразок заповнення бланку акту опитування очевидця – особи, якій відомі фактичні обставини, пов’язані із проведенням процесуальних дій стосовно адвоката……………………………………………………………………………….

 

 

19

 

9.       

Бланк акту опитування адвоката про фактичні обставини, пов’язані із проведенням стосовно нього процесуальних дій …………………………………..

 

21

 

10.   

Зразок заповнення бланку акту опитування адвоката про фактичні обставини, пов’язані із проведенням стосовно нього процесуальних дій……………………

 

23

Завантажити матеріали можна у додатку