Адвокатські запити: практика Богунського районного суду м. Житомира

01.06.2023

Адвокатські запити: практика Богунського районного суду м. Житомира

Справа №295/4622/23

Категорія 451

3/295/1925/23

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

24.05.2023 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Токарєв А.Г., розглянув матеріали, які надійшли з Ради адвокатів Київської області про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 Кодексу Українипро адміністративніправопорушення заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , і.к. НОМЕР_1 , –

ВСТАНОВИВ:

01.03.2023, ОСОБА_1 , працюючи на посаді заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, за місцем своєї роботи: м.Житомир, вул. О. Ольжича, 7, порушила вимоги ч. 2ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме неправомірно відмовила в наданні інформації у відповідь на запит адвоката Зіневича О.В. №01-03/23 від 01.03.2023, чим порушила професійні права адвоката Зіневича О.В. на отримання інформації та копії документів необхідних для надання правової допомоги клієнту.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5ст. 212-3 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину не визнала та пояснила, що протокол про адміністративне правопорушення серії КС №00224 від 13.04.2023 складений із порушенням процесуального законодавства та норм матеріального права, які детально обгрунтовані в поданому письмовому запереченні від 05.05.2023. Крім того зазначила, що персональні дані фізичної особи можуть бути надані на адвокатський запит, якщо суб`єкт персональних даних надав згоду на їх поширення відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Просила закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Потерпілий ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що 01.03.2023 для отримання інформації, з метою надання правничої допомоги, у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернувся з адвокатським запитом № 01-03/23 від 01.03.2023 до заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Макшаєвої Н.В. Зазначив, що листом від 02.03.2023 № 0600-0202-8/26619 за підписом заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Макшаєвої Н.В., в надані інформації у відповідь на адвокатський запит № 01-03/23 від 01.03.2023 адвоката Зіневича О.В. було відмовлено, відмова в надані інформації на адвокатський запит обґрунтована відсутністю згоди клієнта адвоката Зіневича О.В. на отримання інформації про розмір пенсії. Вважає, що така відмова є неправомірною. Право адвоката на адвокатський запит гарантоване ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Додав, що адвокатський запит є однією із форм реалізації адвокатом своїх професійних прав для надання правової допомоги клієнту, про що прямо зазначено в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а тому запитувана адвокатом інформація необхідна останньому виключно для надання правової допомоги клієнту. Таким чином, в діях заступника начальника Головного управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області ОСОБА_1 , наявний склад адміністративного правопорушення, а саме – неправомірна відмова в наданні інформації на адвокатський запит, просив визнати її винуватою та застосувати адміністративне стягнення в межах санкції ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 251 КУпАП передбачено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 2Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.

За приписамист. 24 цього Законуадвокат може звернутися із запитом про надання інформації.

Частиною 2ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»визначено, що установа, до якої надійшов адвокатський запит, зобов`язана не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію.

Одним із механізмів забезпечення адвокатської діяльності є передбачена ч. 5 ст. 213-3КУпАПвідповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності на адвокатський запит.

Отже, із зазначеного вбачається, що у випадку надходження до відповідної установи адвокатського запиту, у разі, якщо ця установа є розпорядником запитуваної інформації та документів, покладений обов`язок надати таку інформацію ініціатору запиту.

Виходячи з приписівЗакону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області ОСОБА_1 повинна була діяти в межах вказаногозакону та зобов`язана була надати відповідь по суті, а також направити відповідь протягом п`яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Встановлено, що адвокатські запити були отримані ОСОБА_1 , однак у відповідь на них було відмовлено. Відмова обґрунтована тим, що інформація про особу щодо виду пенсії її розміру, а також знаходження на пенсійному обліку в органах Пенсійного фонду України є інформацією з обмеженим доступом (персональними даними), яка надається виключно за згодою особи або у встановленому законом порядку. Така відмова є неправомірною, оскільки ОСОБА_1 не надано відповіді на адвокатський запит, в якому адвокатом запитувалась інформація про хід виконання судового рішення, а у відповідь було повідомлено про особливості надання інформації щодо розміру пенсії та про факт знаходження людини на обліку в Пенсійному фонді, в той час коли така інформація не була запитувана, тобто адвокат діяв відповідно до нормЗаконута запитував певну інформацію в інтересах свого клієнта, яка є публічною та необхідною адвокату для надання правової допомоги.

Враховуючи наведене вище, адвокатські запити були однією із форм реалізації адвокатом Зіневичем О.В. своїх професійних прав для надання правової допомоги клієнту.

Суд не погоджується також із доводами ОСОБА_1 щодо порушення Порядку при оформленні протоколу, оскільки, в даному випадку в протоколі було зазначено про те, що особа за викликом не з`явилась. В листі, що був направлений Радою адвокатів Київської області, на адресу заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Макшаєвій Н.В., було прохання з`явитись до Ради адвоктів Київської області (м. Київ, вул. Кирилівська, 15) протягом 3-х робочих днів з дня отримання цього листа враховуючи необхідність складання протоколу про адміністративне правопорушення. Роз`яснено вимоги ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, проінформовано, що у разі відсутності ОСОБА_1 розгляд матеріалів буде проведений за її відсутності протягом 5-ти робочих днів з дати закінчення строків із внесенням до нього відомостей про обізнаність щодо суті адміністративного правопорушення, після чого протокол буде передано до суду для розгляду та прийняття рішення. Вказаний лист був отриманий, про що свідчить відповідь, що була отримана Радою адвокатів Киїівської області 06.04.2023 з викладенням позиції ОСОБА_1 . Враховуючи неявку особи за викликом, протокол був складений за її відсутності та в протоколі зазначено відомості про особу згідно до даних, що наявні у відповіді, примірник якого направлений за місцем роботи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5ст.212-3КУпАП підтверджується: протоколом про адміністративне правопорушення серії КС №00224 від 13.04.2023; заявою ОСОБА_2 № 0648-01-23 від 07.03.2023; договором про надання правової допомоги від 20.11.2020; адвокатським запитом адвоката Зіневича О.В. №01-03/23 від 01.03.2023; листом Ради адвокатів Київської області 0205-02-23 від 07.03.2023; листом Ради адвокатів Київської області 0301-02-23 від 13.04.2023.

Доводи ОСОБА_1 про відсутність складу адміністративного правопорушення не можуть вплинути на правильність розгляду адміністративної справи, тому суд не може їх покласти в основу свого рішення.

Таким чином, у діях останньої як посадової особи наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 212-3 КУпАП, в частині, що стосується ненадання інформації (неправомірної відмови) на адвокатський запит, відповідно доЗакону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, та вважає, що до ОСОБА_1 належить застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення суддею постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладене таке стягнення.

Керуючись ст.ст.27, ч. 5 ст.212-3,251,256 КУпАП, суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 212-3 КУпАПта накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять п`ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в особі ДСА України судовий збір у розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) гривень 80 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом 10 днів з дня її винесення.

Суддя

Постанова підлягає зверненню до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Судова практика (адмінпротоколи)