Єдиний реєстр адвокатів України

Заява щодо Поновлення (21.5 KB)
Заява для внесення відомостей до ЄРАУ (15.33 KB)
Заява щодо зупинення (21.5 KB)

УВАГА! Заява про первинне внесення відомостей до ЄРАУ подається адвокатом до Ради адвокатів особисто і з ЕЦП не розглядається!

Перелік документів необхідних для первинного внесення відомостей до ЄРАУ

– Заява про внесення відомостей до ЄРАУ;
– Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
– Копія посвідчення адвоката;
– Копія свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ;
– Документ, що підтверджує адресу робочого місця.

У випадку здійснення адвокатської діяльності:
Індивідуально:

(договір оренди, витяг, що підтверджує право власності, паспорт із відміткою про місце реєстрації, тощо).

У складі адвокатського бюро, адвокатського об’єднання:

– Наказ про прийняття на роботу;
– Витяг/Виписка з реєстру юридичних осіб.

– Квитанція про сплату щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Вимоги до форми та змісту заяви про внесення змін до ЄРАУ, поданої із використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП)

У випадку, якщо заява про внесення змін до ЄРАУ подається електронною поштою із використанням ЕЦП, вона має відповідати наступним вимогам:

  1. Заява направляється на офіційну електронну пошту Ради адвокатів Київської області info@radako.com.ua виключно з адреси електронної пошти, яка зазначена в профайлі адвоката в ЄРАУ.
  2. Заява та усі додатки до неї мають бути відскановані одним кольоровим файлом у форматі PDF та підписані електронним цифровим підписом адвоката.

Документи мають скануватися у наступному порядку:

– Заява про внесення відомостей до ЄРАУ;
– Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
– Копія посвідчення адвоката;
– Документ, що підтверджує адресу робочого місця.

У випадку здійснення адвокатської діяльності:
Індивідуально:

(договір оренди, витяг, що підтверджує право власності, паспорт із відміткою про місце реєстрації, тощо).

У складі адвокатського бюро, адвокатського об’єднання:

– Наказ про прийняття на роботу;
– Витяг/Виписка з реєстру юридичних осіб

Перелік документів необхідних для поновлення права на заняття адвокатською діяльністю на підставі п. 4 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

– Заява про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;
– Заява про внесення відомостей до ЄРАУ;
– Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
– Копія посвідчення адвоката;
– Документ, що підтверджує адресу робочого місця.

У випадку здійснення адвокатської діяльності:
Індивідуально:

(договір оренди, витяг, що підтверджує право власності, паспорт із відміткою про місце реєстрації, тощо).

У складі адвокатського бюро, адвокатського об’єднання:

– Наказ про прийняття на роботу;
– Витяг/Виписка з реєстру юридичних осіб

У випадку надсилання адвокатом заяви про внесення будь-яких змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ засобами поштового зв’язку, справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально.