Оплата внесків

(!) Нагадуємо, що відповідно до рішення РАУ, адвокати, які не сплатили внески до 31 січня 2024 року, не матимуть можливості генерувати електронні ордери.

Сплатити на офіційному порталі Національної асоціації адвокатів України

або сформувати квитанцію на оплату

Період оплати(Обов'язкове поле)
Hidden
Hidden
Hidden

Про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування прив’язаний до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року.

Статтею 7 Закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено у розмірі 3028 гривень. Відповідно, саме у такій загальній сумі адвокатами сплачується і внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

З урахуванням вимог Положення про ці внески (рішення РАУ від 03.02.2017 № 4), сплата внеску є професійним обов’язком адвоката.

Виконати цей обов’язок необхідно до 31 січня 2024 року шляхом перерахування коштів двома платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування згідно наступного розподілу:

  • 70% від розміру щорічного внеску – на поточний рахунок Ради адвокатів Київської області;
  • 30% від розміру щорічного внеску – на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Таким чином, адвокати Київської області мають сплатити до 31 січня 2024 року 70% цієї суми або 2119,60 грн на рахунок Ради адвокатів регіону і 30% внеску, що складає 908,40 грн, – на рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Звертаємо увагу адвокатів на те, що оплату необхідно здійснювати саме двома платежами на різні рахунки!!!

Рада адвокатів України встановила перелік категорій адвокатів, які можуть бути звільнені або мають пільги на зменшення чи відтермінування сплати щорічного внеску.

Пільги передбачені для чотирьох категорій адвокатів:

  1. особи з інвалідністю I та II групи;
  2. особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій (в тому числі особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав);
  3. особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій;
  4. особи, які змушені залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації та набули відповідний статус.

Зважаючи на розподіл сплати внеску, встановлений п.2.2 Положення, заяви подаються до:

  • ради адвокатів регіону – щодо 70% щорічного внеску;
  • Ради адвокатів України/Національної асоціації адвокатів України – щодо 30% щорічного внеску.

Заяви про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на 2024 рік подаються адвокатами до 31 грудня поточного року.

Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Внесок можна оплатити через будь-яку банківську установу України. Квитанції можна буде згенерувати, перейшовши за посиланням

Нагадаємо, що в абзаці 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», визначено, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

ШАНОВНІ АДВОКАТИ! Будьте уважні під час обрання банківської установи, за допомогою якої будете здійснювати переказ коштів на сплату щорічного внеску. За цим посиланням http://ubanks.com.ua/adr/  ви завжди зможете відслідкувати, які банки ліквідовуються, є неплатоспроможними чи мають тимчасову адміністрацію.

Таким чином, заповнюючи квитанції на сплату щорічних внесків у 2024 році, слід сплачувати наступні суми:

1) на рахунок Ради адвокатів Київської області:

– призначення платежу: 70% щорічного внеску адвоката ______________ (ПІБ)  на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2024 рік

– сума платежу 2,119.60 грн

Отримувач платежу: РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ: 38536488

МФО банку: 351005

Поточний рахунок (IBAN) UA503510050000026002433498800

Назва банку: АТ «УкрСиббанк»

Валюта рахунку – ГРН

2) на рахунок Національної асоціації адвокатів України

– призначення платежу: 30% щорічного внеску адвоката ______________ (ПІБ)  на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2024 рік

– сума платежу 908.40 грн

Отримувач платежу  –  Національна асоціація адвокатів України

МФО банку  –  320984

Код за ЄДРПОУ –  38488439

Назва банку  –  АТ “ПроКредит Банк”

Поточний рахунок (IBAN) UA623209840000026009210281016

Валюта рахунку – ГРН

Стосовно сплати внесків за минулі роки, то їх порядок та умови сплати залишилися незмінними.

За 14 днів грудня 2012 року сплачується 40,38 грн. (положення про внески було прийнято 17 грудня 2012 року);

За 2013 рік – 1147 грн. (прожитковий мінімум станом на 01.01.2013 року)

За 2014 рік – 1218 грн. (прожитковий мінімум станом на 01.01.2014 року)

За 2015 рік – 1218 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2015 року)

За 2016 рік – 1378 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2016 року)

За 2017 рік – 1600 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2017 року)

За 2018 рік – 1762 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2018 року)

За 2019 рік – 1921 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2019 року)

За 2020 рік – 2270 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2020 року)

За 2021 рік – 2270 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2021 року)

За 2022 рік – 2481 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2022 року)

За 2023 рік – 2684 грн (прожитковий мінімум станом на 01.01.2023 року)

 

Згідно ПОЛОЖЕННЯ про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлена наступна відповідальність за несплату внесків:

2.16. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

2.18. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

2.19. Для цiлей, передбачених Роздiлом VI «Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть адвоката» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», належним надсиланням, повідомленням адвоката про порушення дисциплiнарної справи з пiдстав порушення порядку сплати (несплати, сплати не у повному розмiрi, прострочення сплати) щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, про її розгляд та про прийняття рiшення щодо порушеної дисциплiнарної справи є також надсилання такої інформації адвокату на зазначену в ЄРАУ електронну пошту чи розміщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоціації адвокатiв України.

2.20 Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

2.21. Притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення порядку та строкiв сплати щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування не звiльняє його вiд сплати такого внеску.

2.22. Наслiдком несплати адвокатом у встановлений строк щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування — джерела фiнансування ведения Єдиного реєстру адвокатiв України, є перехiд вiдомостей про нього в стан неактивних та невидимих для користувачiв офiцiйного веб-сайту НААУ, обробка i пiдтримка яких адмiнiстратором ЄРАУ не здiйснюється. Такий адвокат не має права приймати участь в дiяльностi (роботi) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку iз вiдсутнiстю даних про нього в ЄРАУ.

Заява на_повернення щорічного внеску (26.5 KB)