Адвокатські запити: практика Голосіївського районного суду міста Києва

16.01.2023

Адвокатські запити: практика Голосіївського районного суду міста Києва

Справа № 752/17633/22

Провадження №: 3/752/469/23

 

П О С Т А Н О В А

іменем України

03 січня 2023 року суддя Голосіївського районного суду міста Києва Єсауленко М.В., розглянувши адміністративні матеріали, що надійшли з Ради адвокатів Київської області про притягнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , генерального директора ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ, вул. Метрологічна, 4), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , до адміністративної відповідальності за ознаками правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП

за участю представника особи, яка притягується до відповідальності (за довіреністю) – ОСОБА_2 ,

адвоката – Гарника О.А.,

встановив:

ОСОБА_1 , обіймаючи посаду генерального директора ДП «Укрметртестстандарт», 04.10.2022 неправомірно відмовив у наданні інформації на запит адвоката Гарника О.А. № 188-в від 27.09.2022, який діяв в інтересах ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл», тим самим порушив вимоги ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення виклику до суду на електронну адресу ДП «Укрметртестстандарт», керівником якого він є, а також через представника Лукашевич Д.Г. Причини неявки суду не повідомив.

Його представник за довіреністю Вольська К.І. не заперечувала проти розгляду справи без участі її довірителя ОСОБА_1 . Просила закрити провадження у справі за відсутності у діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП. В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_1 дійсно є генеральним директором ДП «Укрметртестстандарт». 27.09.2022 на адресу ДП «Укрметртестстандарт» надійшов запит адвоката Гарника О.А., який діяв в інтересах ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл», про надання копії сертифікату відповідності № IT061623RS170608 на мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory», які використовувалися ДП «Укрметртестстандарт» при проведенні повірки приладів «Drager Alcotest». Листом від 04.10.2022 за підписом ОСОБА_1 адвокату Гарнику О.А. було надано відповідь, що даний адвокатський запит є ідентичним попередньому запиту від 09.09.2022 і містить тотожні питання, відповідь на яке була направлена йому 15.09.2022, а інформація про сертифікат відповідності № IT061623RS170608 на мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» у володінні ДП «Укрметртестстандарт» відсутня. Також представник Сабатовича Д.А. зазначила, що у період з 10.08.2022 по 04.10.2022 адвокатом Гарником О.А. в адресу підприємства направлено 9 адвокатських запитів, відповіді на які він отримав своєчасно та у повному обсязі у межах наявної у володінні підприємства інформації. Представник Сабатовича Д.А. вважає, що адвокат Гарник О.А. систематично направляючи адвокатські запити із ідентичними питаннями, відповідь на які він вже отримав, здійснює тиск та втручається у господарську діяльність підприємства, така його поведінка є неприйнятною. Також представник зазначила, що протокол про адміністративне правопорушення складено не уповноваженою особою, враховуючи, що місцем знаходження ДП «Укрметртестстандарт» і адресою здійснення адвокатської діяльності адвоката Гарника А.О. є місто Київ, тому на її думку органом адвокатського самоврядування, який уповноважений складати протокол про адміністративне правопорушення, у даному випадку, є саме Рада адвокатів м. Києва.

Адвокат Гарник О.А. суду пояснив, що 16.02.2022 був укладений договір про надання правової допомоги між ним і ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл», яке є уповноваженим представником виробника – німецького концерну Drager Safety & Co. KGaA в Україні з продажу приладів алко- та наркодіагностики і витратних матеріалів до них, має відповідні сертифікати та надає послуги уповноваженого сертифікованого сервісного центру для сервісного технічного обслуговування та градуювання, зокрема, газоаналізаторів для вимірювання вмісту алкоголю у видихуваному повітрі приладами «Drager Alcotest». Діючи в інтересах зазначеного товариства, 27.09.2022 він звернувся до ДП «Укрметртестстандарт», метою діяльності якого, у тому числі, є виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності, із адвокатським запитом про надання сертифікату відповідності № IT061623RS170608 на мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory», які використовувалися даним підприємством при проведенні повірки приладів «Drager Alcotest». Листом № 03-20/204 від 04.10.2022 за підписом генерального директора ДП “Укрметртестстандарт” ОСОБА_1 у наданні запитуваної інформації йому відмовлено. Відмова вмотивована тим, що при направленні даного адвокатського запиту ним висловлені суб`єктивні негативні судження про роботу підприємства; у направленому ним запиті містяться питання, які неодноразово повторювалися у попередніх запитах. Такі твердження ОСОБА_1 вважає безпідставними та такими, що не можуть слугувати причиною відмови у наданні запитуваної інформації. Адвокатський запит від 27.09.2022 містив вичерпне пояснення того, що запитувана інформація необхідна йому виключно у рамках надання правової допомоги клієнту – ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл», оскільки обставини проведення ДП «Укрметртестстандарт» операцій «Повірка» приладів «Drager Alcotest» з використанням мундштуків виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» можуть завдати шкоду законним інтересам товариства. Дійсно, в рамках надання правової допомоги ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл» ним було направлено ряд запитів до ДП «Укрметртестстандарт». Однак на жодний із таких запитів йому не було надано повної відповіді по суті поставлених питань, і причини такої неповноти належним чином вмотивовані не були. Направлення неодноразових запитів до зазначеного підприємства було обумовлено тим, що на жоден з його запитів повної інформації і витребуваних документів йому надано не було. Вважає відмову ОСОБА_1 у наданні витребуваної інформації неправомірною. Стосовно тверджень представника Вольської К.І. про те, що протокол складено не уповноваженою особою, ОСОБА_3 зазначив наступне. Відповідно до п. 3 Розділу ІІ рішення Ради адвокатів України № 238 від 19.11.2013 (затвердженого у новій редакції) передбачено, що провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою робочого місця адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати, або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, що допустили адміністративне правопорушення. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України він має дві адреси здійснення адвокатської діяльності – м. Київ і м. Святопетрівське Бучанського району Київської області, тому він правомірно звернувся до Ради адвокатів Київської області із заявою про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності.

Суд, вислухавши пояснення представника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 , адвоката Гарника О.А., дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

27 вересня 2022 адвокат Гарник О.А., у межах надання правової допомоги ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл» за договором від 16.02.2022, направив на електронну адресу ДП «Укрметртестстандарт» адвокатський запит від 27.09.2022 вих. № 188-в, у якому просив надати копію сертифіката відповідності № IT061623RS170608 на мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» і відповідь на наступні запитання: 1) яке саме підприємство, організація чи установа надали вказаний сертифікат відповідності № IT061623RS170608 до ДП «Укрметртестстандарт»; 2) якою саме установою виданий вказаний сертифікат відповідності № IT061623RS170608 та яка її адреса; 3) на яку саме продукцію (прошу надати її повний перелік) поширюється дія вказаного сертифікату відповідності № IT061623RS170608; 4) яким міжнародним нормам та/або директивам відповідають мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» згідно з вказаним сертифікатом відповідності № IT061623RS170608.

04 жовтня 2022 ДП «Укрметртестстандарт» направило адвокату Гарнику О.А. відповідь № 03-20/204 за підписом генерального директора ОСОБА_1 , у якій зазначено, що адвокатський запит від 27.09.2022 вих. № 188-в є ідентичним запиту від 09.09.2022 № 184-в, відповідь на який надано листом від 15.09.2022 № 12-38/44. З метою отримання копії сертифікату № IT061623RS170608 ОСОБА_3 рекомендовано звернутися до компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory». А також у відповіді зазначено, що адвокат Гарник О.А. негативно трактуючи відповіді підприємства на його запити, надаючи оцінку діяльності підприємства, а також направляючи некоректні, неоднозначні і повторювані питання у запитах, чинить тиск, втручається у господарську діяльність підприємства та порушує адвокатську етику.

Вважаючи таку відмову генерального директора ДП «Укрметртестстандарт» у наданні витребуваної інформації неправомірною, 06.10.2022 адвокат Гарник О.А. звернувся до Ради адвокатів Київської області із заявою про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за неправомірну відмову у наданні відповіді на адвокатський запит.

За результатами розгляду звернення адвоката Гарника О.А, 23.11.2022 року уповноваженим Радою адвокатів Київської області Лішневським І.Г. був складений протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч.5 ст. 212-3 КУпАП.

Статтею 255 КУпАП визначено коло осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Пунктом 9-1 ст. 255 КУпАП передбачено, що у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-3 КУпАП – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», протоколи про правопорушення мають право складати голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів.

Пунктом 3 Розділу ІІ рішення Ради адвокатів України № 238 від 19.11.2013 (яким затверджено Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення із змінами та доповненнями, внесеним Рішенням ради адвокатів України від 27.10.2021 № 114) передбачено, що провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката (куди адвокатом сплачено щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування), місцезнаходженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати. Для ефективного захисту права адвоката на інформацію та уникнення збільшення строків розгляду матеріалів, провадження про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, може порушуватися за заявами адвоката за адресою місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від адреси фактичного місця здійснення адвокатської діяльності або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, що допустили адміністративне правопорушення. Якщо провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП порушується за заявою адвоката на території юрисдикції ради адвокатів регіону, місцезнаходження якої є відмінним від адреси основного робочого місця адвоката, заявник (адвокат) повинен відшкодувати на рахунок такої регіональної ради адвокатів організаційно-технічні витрати, пов`язані з перевіркою матеріалів, прийняттям рішення про складання/відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення, складанням протоколу про адміністративне правопорушення та направленням його до суду у розмірі 15% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається. До такої заяви (звернення) адвокат додає копію платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду (відшкодування витрат, пов`язаних з перевіркою матеріалів та складання протоколів про адміністративне правопорушення тощо). У разі відмови або відкликання своєї заяви (звернення) заявником після внесення плати за організаційне забезпечення розгляду заяви, така плата не повертається.

Тобто, відповідно до зазначеного Порядку провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП у частині порушення права на інформацію може бути порушене відповідною радою адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката, так і іншою обраною адвокатом відповідною установою організаційної форми адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від адреси фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, за умови відшкодування на рахунок такої регіональної ради адвокатів організаційно-технічні витрати, пов`язані з перевіркою матеріалів, прийняттям рішення про складання/відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення, складанням протоколу про адміністративне правопорушення та направленням його до суду, або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, що допустили адміністративне правопорушення.

Місцем знаходження ДП «Укрметртестстандарт» є – м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

Згідно даних витягу з Єдиного реєстру адвокатів, робочим місцем адвоката Гарника О.А. є – м. київ, вул. Миколи Голего, буд., оф. 10, додаткова робоча адреса – АДРЕСА_2 .

Адвокат Гарник О.А. звернувся до Ради адвокатів Київської області із заявою про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності, тобто до іншої відповідної установи організаційної форми адвокатської діяльності, не за місцем здійснення своєї адвокатської діяльності. Також ОСОБА_3 сплачено відповідні витрати Раді адвокатів Київської області у розмірі 390 грн., що підтверджується копією квитанції № 166801827 від 06.10.2022.

Зазначене спростовує твердження представника Вольської К.І. про те, що протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 складено неупоновноваженою особою.

Надаючи правову оцінку діям ОСОБА_1 в частині інкримінованих дій, суд приходить до наступних висновків.

З долучених до протоколу матеріалів встановлено, що 29.08.2022 адвокат Гарник О.А. звернувся до ДП «Укрметртестстандарт» з адвокатським запитом, у якому поставив питання про те, чи використовувало ДП «Укрметртестстандарт» мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» (Китайська Народна Республіка) при здійсненні операцій “Повірка” приладів «Drager Alcotest 6810», «Drager Alcotest 6820» та інших моделей «Drager Alcotest».

Листом від 01.09.2022 за підписом заступника генерального директора ДП “Укрметртестстандарт” ОСОБА_4 , надана відповідь, за змістом якої зазначено, що під час повірки вказаних приладів в ДП «Укрметртестстандарт» застосовували, зокрема, і вищевказані мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» (сертифікат відповідності № IT061623RS170608).

У подальшому, 09.09.2022 адвокат Гарник О.А. звернувся до ДП «Укрметртестстандарт» із іншим адвокатським запитом, у якому поставив питання стосовно вищевказаного сертифікату відповідності за № IT061623RS170608 на мундштуки виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» та просив надати копію такого сертифікату.

На цей запит була надана відповідь від 15.09.2022 за підписом ОСОБА_4 , згідно якої ДП «Укрметртестстандарт» інформацією з вказаних у запиті питань не володіє, що обумовлено тим, що згідно з пунктом 6.2 ДСТУ 8950:2019 можна застосовувати будь-які допоміжні засоби повірки, що забезпечують визначення характеристик з потрібною точністю, ведення обліку поданих на повірку допоміжних пристроїв (мундштуків) експлуатаційними документами не передбачено.

Зазначені відповіді зумовили звернення адвоката Гарника О.А. до ДП «Укрметртестстандарт» із адвокатським запитом від 27.09.2022 № 188-в про надання копії зазначеного сертифікату та іншої інформації, що стосується правомірності використанням мундштуків виробництва компанії «Yuyao Rising Plastic & Hardware Factory» під час проведення ДП «Укрметртестстандарт» операцій «Повірка» приладів «Drager Alcotest».

Зі змісту запиту ОСОБА_3 від 27.09.2022 у порівнянні із іншими його запитами від 29.08.2022 і від 09.09.2022, які направлялися до ДП «Укрметртестстандарт», вбачається, що у кожному з наступних запитів адвокатом Гарником О.А. наведено аналіз попередніх відповідей

і зазначено, чому такі відповіді він вважає неналежними, що і стало приводом для направлення запитів з аналогічними запитаннями.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Адвокат Гарник О.А. звертався до генерального директора ДП «Укрметртестстандарт» ОСОБА_1 із адвокатським запитом у межах надання правової допомоги ТзОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл», надав всі необхідні документи на підтвердження своїх повноважень, поставив конкретний перелік питань з метою отримання необхідної інформації у межах надання правової допомоги, зазначена інформація не віднесена до інформації з обмеженим доступом тощо.

Тому, законних підстав для відмови у наданні витребуваної інформації на адвокатський запит від 27.09.2022 ОСОБА_1 не мав, той факт, що даний запит містить питання аналогічні за змістом у запиті від 09.09.2022, не може бути підставою для відмови у наданні такої інформації. Тим більше положення чинного законодавства не місять заборони адвокату поставити те ж саме питання адресату адвокатського запиту повторно після одержання відповіді, яку адвокат вважає неналежною чи неповною

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Частиною 5 ст. 212-3 КУпАП передбачена відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З урахуванням вищезазначеного, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП за ознаками неправомірної відмови в наданні інформації на адвокатський запит.

Обставин, що пом`якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, передбачених ст.ст. 34-35 КУпАП, судом не встановлено.

Суд приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_1 адміністративного стягнення у виді штрафу у межах санкції ч.5 ст. 212-3 КУпАП, а також у відповідності до положень ст. 40-1 КУпАП стягнути судовий збір у розмірі 536,80 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 23, 33-35, ч.5 ст. 212-3, 255, 266, 276-280, 283-285 КУпАП, ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Порядоком оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення із змінами та доповненнями, внесеним Рішенням ради адвокатів України від 27.10.2021 № 114, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 238 від 19.11.2013, суд, –

постановив:

ОСОБА_1 визнати винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Єсауленко М.В.

Судова практика (адмінпротоколи)