Адвокатські запити: практика Подільського районного суду міста Києва

03.02.2022

Адвокатські запити: практика Подільського районного суду міста Києва

Справа № 758/91/22
                                                                               
 
П О С Т А Н О В А
 
І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
 
27 січня 2022 року                                                                 м. Київ
 
Суддя Подільського районного суду м. Києва Казмиренко Л.В., розглянувши справу, яка надійшла з Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України про притягнення до адміністративної відповідальності
 
ОСОБА_1 , в.о. директора КП «Київреклама», адреса: м. Київ, Боричів узвіз, 8,
 
за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,
 
встановила :
 
09 листопада 2021 року для отримання інформації з метою надання правничої допомоги у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат Коноваленко Є.Л. звернувся з адвокатськими запитами №8 та №9 від 09.11.2021 року до комунального підприємства «Київреклама».
 
Відповідно до ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
Тому в.о. директора комунального підприємства «Київреклама» ОСОБА_1 зобов`язана була надати інформацію у відповідь на адвокатські запити адвоката Коноваленка Є.Л. або аргументовано відмовити в наданні інформації, у разі якщо доступ до такої інформації обмежений.
 
Листом від 16.11.2021 року №196-3196/КР за підписом в.о. директора комунального підприємства «Київреклама» ОСОБА_1 в наданні інформації на адвокатські запити адвоката Коноваленко Є.Л. було фактично відмовлено, не було надано повної відповіді на жодне з питань, поставлених у адвокатських запитів № 8 та № 9 адвоката Коноваленко Є.Л.
 
Така відмова є неправомірною. Право адвоката на адвокатський запит гарантоване ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Вказана норма Закону є імперативною і встановлює обов`язок для органів державної влади, їх посадових осіб не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
Адвокатський запит є однією із форм реалізації адвокатом своїх професійних прав для надання правової допомоги клієнту, про що прямо зазначено в Законі України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Тому запитувана адвокатом інформація необхідна останньому виключно для надання правової допомоги клієнту.
 
Отже, в діях в.о. директора комунального підприємства “Київреклама” ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП, а саме- неправомірна відмова в наданні інформації у відповідь на адвокатський запит.
 
Відповідно до ч. 5 ст. 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п`яти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
В призначене судове засідання ОСОБА_1 не з`явилась.
 
В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 адвокат Антохов Я.С. просив закрити провадження за відсутності складу адміністративного правопорушення з мотивів, викладених в письмових запереченнях.
 
На підтвердження своїх доводів вказав, що 16.11.2021 року листом №196-3196/КР за підписом в.о. директора КП «Київреклама» ОСОБА_1 з додатками на ім`я адвоката Коноваленка Є.Л. у відповідності до його запитів була направлена і підготовлена відповідь про те, що відповіді на аналогічні запити про інформацію надавались директору ТОВ «Алего», інтереси якого він представляє. Враховуючи, що інформація була вже отримана та перебувала у розпорядженні ТОВ «Алего» та адвокатів ТОВ «Алего» притягнення до адміністративної відповідальності за ненадання інформації , яка вже раніше надавалась є формалізмом та не може виходити за межі малозначності такого діяння.
 
Також послався на те, що до запитів адвоката Коноваленка Є.Л. не було долучено посвідченої адвокатом копії ордера.
 
Зазначив, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення було порушено права ОСОБА_1 , передбачені ст. 268 КУпАП, оскільки вона не була присутньою під час складання протоколу і не мала можливості надати свої пояснення, крім того він був складений неуповноваженою на те особою та поза межами строків, встановлених ч.2 ст. 254 КУпАП, що підтверджується тим, що адвокат Коноваленко Є.Л. звернувся до Ради адвокатів 29.11.2021 року, натомість протокол про адміністративне правопорушення складений 29.12.2021 року.
 
Дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення у їх сукупності, заслухавши пояснення захисника ОСОБА_1 адвоката Антохова Я.С. та ознайомившись із його запереченнями з додатками суд дійшов до наступного висновку.
 
Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
 
Відповідно до ст. 280 КУпАП суд при розгляді справи зобов`язаний з`ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні.
 
Відповідно до ч. 1 ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 
Відповідно до ч. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
 
За приписами ст. 24 цього Закону адвокат може звернутися із запитом про надання інформації.
 
Частиною 2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що установа, до якої надійшов адвокатський запит, зобов`язана не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію.
 
Одним із механізмів забезпечення адвокатської діяльності є передбачена ч. 5 ст. 213-3 КУпАП відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності на адвокатський запит.
 
Отже, із зазначеного вбачається, що у випадку надходження до відповідної установи адвокатського запиту, у разі, якщо ця установа є розпорядником запитуваної інформації та документів, покладений обов`язок надати таку інформацію ініціатору запиту.
 
Судом встановлено, що 09.11.2021 року адвокат Коноваленко Є.Л. в інтересах ТОВ «АЛЕГО» звернувся з адвокатськими запитами за вих.№8 та №9 до КП «Київреклама».
 
Листом від 16.11.2021 року №196-3196/КР адвокату Коноваленку Є.Л. було повідомлено, що відповіді на запитувану ним інформацію вже раніше надавалося директору ТОВ «АЛЕГО» інтереси якого він представляє.
 
Враховуючи викладене, суд не погоджується з позицією захисника ОСОБА_1 адвоката Антохова Я.С. про те, що адвокату Коноваленку Є.Л. не було відмовлено у наданні інформації на адвокатський запит, оскільки зазначений лист не містить запитувану інформацію, а містить лише посилання про те, що зазначена інформацію вже надавалась керівнику ТОВ «Алего».
 
Також в матеріалах справи містяться підтвердження отримання уповноваженою особою КП «Київреклама» 10.12.2021 року листа від Ради адвокатів Київської області Національної асоціації адвокатів України від 07.12.2021 року за вих. №2134/0/2-21, в якому було викладено суть правопорушення, роз`яснено права, повідомлено про час та місце складання протоколу, та надано можливість надати свої пояснення. Таким чином, суд відхиляє твердження захисника про порушення ст. 268 КУпАП.
 
Відповідно до п. 7 розділу ІІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення зміст протоколу повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 256 КУпАП, та оформляється згідно з додатком 1 до цього Порядку. Уповноважена особа зазначає у протоколі всю наявну інформацію, що ідентифікує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.
 
Твердження адвоката Антохова Я.С. про те, що до адвокатського запиту не було долучено належні документи повноважень адвоката Коноваленка Є.Л. не знайшло свого підтвердження, оскільки як встановлено судом адвокатом Коноваленком Є.Л. разом із запитом було направлено: оригінал ордера та завірену належним чином копію посвідчення.
 
Інші доводи захисника ОСОБА_1 адвоката Антохова Я.С. також не спростовують факту наявності складу адміністративного правопорушення, і не можуть бути визнані достатніми підставами для висновку про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю складу правопорушення.
 
З врахуванням наведених обставин, суд приходить до висновку про наявність в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП і накладає стягнення у виді штрафу в сумі 25 неоподаткованих мінімумів громадян.
 
Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.
 
Згідно Закону України “Про судовий збір” до стягнення із ОСОБА_1 підлягає судовий збір в сумі 454 грн. 00 коп.
 
На підставі ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, керуючись ст. 283, 284 КУпАП, суддя,
 
п о с т а н о в и л а :
 
ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 425 грн. 00 коп. (чотириста двадцять п`ять грн. 00 коп.)
 
Стягнути із ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в сумі 454 грн. 00 коп. (чотириста п`ятдесят чотири грн. 00 коп.).
 
Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
 
Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва.
 
Суддя                                                        Л. В. Казмиренко
 
Судова практика (адмінпротоколи)